دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. استعاره جدید بیوم ملی نوآوری در برابر استعاره نظام ملی نوآوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22034/rahyaft.2021.10660.1201

نگین تقی زاده مقدم؛ سید سپهر قاضی نوری؛ بیتا تبریزیان


2. مطالعه تطبیقی وضعیت حکمرانی علم، فناوری و نوآوری در ایران و کشورهای منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1400

10.22034/rahyaft.2021.10737.1223

سحر کوثری؛ پریسا علیزاده


3. دانشگاه‌ها چگونه می‌توانند با جامعه در تعامل باشند؟ در جست‌وجوی رویکرد جدید دانشگاه‌ها به مأموریت سوم در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

10.22034/rahyaft.2021.10600.1182

هدی ایزدی؛ سید محمود حسینی؛ علی اسدی؛ امیر علم بیگی


4. نقشه راه تاسیس وزارت انرژی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

10.22034/rahyaft.2021.10884.1267

محمدرضا اکبری؛ امیرحسین سوهانکار؛ حمید حیدری