دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. استعاره جدید بیوم ملی نوآوری در برابر استعاره نظام ملی نوآوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22034/rahyaft.2021.10660.1201

نگین تقی زاده مقدم؛ سید سپهر قاضی نوری؛ بیتا تبریزیان


2. مطالعه تطبیقی وضعیت حکمرانی علم، فناوری و نوآوری در ایران و کشورهای منتخب

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22034/rahyaft.2021.10737.1223

سحر کوثری؛ پریسا علیزاده


3. دانشگاه‌ها چگونه می‌توانند با جامعه در تعامل باشند؟ در جست‌وجوی رویکرد جدید دانشگاه‌ها به مأموریت سوم در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22034/rahyaft.2021.10600.1182

هدی ایزدی؛ سید محمود حسینی؛ علی اسدی؛ امیر علم بیگی


4. نقشه راه تاسیس وزارت انرژی در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22034/rahyaft.2021.10884.1267

محمدرضا اکبری؛ امیرحسین سوهانکار؛ حمید حیدری


6. بررسی تطبیقی سازوکارهای تامین و تخصیص منابع‌مالی در آموزش‌عالی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22034/rahyaft.2022.10532.1164

غلامرضا گرایی نژاد؛ احمد کیخا


7. تحلیلی بر الزامات سیاستی تقویت ساخت داخل تجهیزات بخش فاوا در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22034/rahyaft.2022.10805.1242

کیارش فرتاش؛ علی دهقان‌پیر؛ محمدصادق صارمی