نمایه نویسندگان

ا

ب

ح

خ

ر

س

 • سبوحی، یدالله تحقیقات و تحول بخش انرژی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 12، 1375]
 • سرخوش، نیکو سیاستگذاری تکنولوژی در انگلستان تلاش برای تعیین اولویتها با بهره گیری از پیش بینی [دوره 6، شماره 12، 1375]
 • سرخوش، نیکو اولویت های تحقیقاتی با توجه به نیازهای اساسی انسانی [دوره 6، شماره 12، 1375]
 • سرخوش، نیکو پیش به سوی یک استراتژی دموکراتیکی برای علم [دوره 6، شماره 13، 1375]

ط

ع

 • عبداللهی، محمد جامعه شناسی در ایران وضعیت آن در گذشته و حال و جایگاه و نقش آن در آینده [دوره 6، شماره 13، 1375]

ق

 • قورچیان، نادرقلی شاخص ها و معیارها در انتخاب موضوعات و پروژه های تحقیق و توسعه [دوره 6، شماره 12، 1375]

ل

 • لاریجانی، فاضل سیر تحولی علم و تکنولوژی بعد از جنگ جهانی دوم [دوره 6، شماره 13، 1375]
 • لاریجانی، فاضل نظام های علمی - تکنولوژیک: نگاه اجمالی به وضعیت جهانی [دوره 6، شماره 14، 1375]

م

 • متولی، حمیدرضا سیاست علم و تکنولوژی [دوره 6، شماره 12، 1375]
 • مرادی، لیدا آمارهای پایه علوم و تکنولوژی در ایران و بررسی تطبیقی آن با سایر کشورها [دوره 6، شماره 14، 1375]
 • میرعماد ی، طاهره برنامه ریزی توسعه تکنولوژی: شرط اصلی توسعه [دوره 6، شماره 13، 1375]
 • مکنون، رضا بررسی روشهای تعیین اولویتهای تحقیقاتی توسط کمیسیون های شورای پژوهش های علمی کشور [دوره 6، شماره 12، 1375]
 • مکنون، رضا عملکرد و فعالیت های شورا در سال 74 [دوره 6، شماره 14، 1375]

ن

ه

ی