نمایه نویسندگان

آ

 • آراسته، حمید تکامل آموزش عالی: تحولات تاریخی و مشکلات پیش روی کشوهای در حال توسعه [دوره 15، شماره 36، 1384]

ا

ب

ح

 • حیاتی، رهیر بررسی رفتارهای اطلاع یابی اعضای هیأت علمی دانشکده های پزشکی [دوره 15، شماره 36، 1384]

خ

ر

 • رحمانی، مژده خودارزیابی مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • رضا زاده، حجت الله دسترسی کارآفرینان به نتایج تحقیق و نوآوری در کشورهای متخب [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • رنجبر، بیژن آکادمی علوم چین (CAS) [دوره 15، شماره 35، 1384]

س

 • سلاجقه، مژده بررسی رفتارهای اطلاع یابی اعضای هیأت علمی دانشکده های پزشکی [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • سلطانی، بهزاد خودارزیابی مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 15، شماره 35، 1384]

ش

 • شجره، مسعود انجمن پیشبرد علوم آمریکا [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • شیخان، ناهید دسترسی کارآفرینان به نتایج تحقیق و نوآوری در کشورهای متخب [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • شکروی، عباس مؤسسه مبادلات آکادمیک آلمان (DAAD) [دوره 15، شماره 36، 1384]

ص

 • صادقی، عباس نقش دانشگاه ها در کاهش مهاجرت نخبگان [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • صبوری، علی اکبر ارزیابی مجلات ایرانی فهرست شده در مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) [دوره 15، شماره 36، 1384]

ع

 • عصاره، فریده مشارکت پژوهشگران ایرانی در تولید علم جهانی در مدلاین (حوزه علوم پایه و بین رشته ای پزشکی) [دوره 15، شماره 35، 1384]

ق

 • قارون، معصومه سیاست های علمی و فناوری در توسعه اشتغال [دوره 15، شماره 35، 1384]

ک

م

ن

 • نوروزی، آذین بنیاد جان تمپلتون [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • نوروزیان، مهدی کمیته دائمی همکاریهای علمی و فناوری سازمان کنفرانس اسلامی کامستک (COMESTECH) [دوره 15، شماره 35، 1384]