نمایه نویسندگان

ا

 • اعتمادی فرد، علی ارزیابی تطبیقی تولید علم ایران، ترکیه و مصر در سالهای 2005 و 2006 [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • الستی، آریا پامفا 1404: نخستین گام در مسیر آینده نگاری ملی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • امامی، یحیی پامفا 1404: نخستین گام در مسیر آینده نگاری ملی [دوره 17، شماره 41، 1386]

ب

پ

ح

 • حیدری، امیر هوشنگ پامفا 1404: نخستین گام در مسیر آینده نگاری ملی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • حسن زاده، محمد بررسی راهکارهای ارتقای مشارکت موثر ایران در دانش جهانی [دوره 17، شماره 41، 1386]

ر

 • رحمانی، مژده ساختار صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • رحمانی، مژده شبکه آزمایشگاههای ملی توسعه کشور (شامتک موضوعی) [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • رنجبر، بیژن آکادمی ملی علوم بلاروس [دوره 17، شماره 40، 1386]

ز

س

ش

 • شاقول، یوسف میان رشته ای ها: تعاریف و ضرورتها [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • شیری، مرتضی اهمیت رعایت اصول نمایه سازی در مستندات علمی [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • شکروی، سمیه بنیاد نوآوری کانادا [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • شکروی، عباس بنیاد نوآوری کانادا [دوره 17، شماره 39، 1386]

ص

ط

ع

ف

 • فتاحی، مهدی تأثیر عدالت اجتماعی بر مهاجرت نخبگان [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • فراستخواه، مقصود بررسی نقش های انجمن های علمی و دانشگاهیان در سیاستگذاری و ارزیابی نظام علمی کشور [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • فرزاد فرد، فهیم شبکه بین المللی برای دسترسی به انتشارات علمی (INASP) [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • فکور، بهمن شرایط زمینه ساز برای پیشبرد تجاری سازی نتایج تحقیقات در بخش دانشگاهی [دوره 17، شماره 40، 1386]

ق

 • قرائی، نوا شبکه بین المللی برای دسترسی به انتشارات علمی (INASP) [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • قلی پور، آرین تأثیر عدالت اجتماعی بر مهاجرت نخبگان [دوره 17، شماره 40، 1386]

ک

گ

 • گزنی، علی قدرت علمی اوپک [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • گزنی، علی بررسی جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای اسلامی [دوره 17، شماره 41، 1386]

م

ن

و

 • وزیری، اسماعیل ارزیابی تطبیقی تولید علم ایران، ترکیه و مصر در سالهای 2005 و 2006 [دوره 17، شماره 40، 1386]

ی