نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، سعیده سنجه‌های جایگزین در ارزیابی‌های پژوهش در نشر الکترونیکی [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 9-24]

ب

 • بازیار، فرزانه مرتن و اخلاقیات علم [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • بائوج لاهوتی، رضا تبیین رفتار مصرف‌کننده فناوری اطلاعات برمبنای مدل پذیرش فناوری [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 63-74]
 • بختیاری نژاد، فیروز بازبینی برنامه درسی رشته‌های مهندسی برای توسعه فناوری [دوره 26، شماره 62، 1395، صفحه 1-33]
 • بندریان، رضا تبیین مفهوم رقابت‌پذیری در حوزه پژوهش و فناوری [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 49-62]

پ

 • پاک نیت، مریم بررسی شاخص‌های تأثیرگذار بر روند پیشرفت علم و فناوری [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 25-48]
 • پژوهش جهرمی، امین تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی از منظر رویکرد منبع‌محور [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • پورکریمی، جواد تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی از منظر رویکرد منبع‌محور [دوره 26، شماره 62، 1395]

ت

 • توسلی، علی آزمایشگاه زنده، محیطی برای نوآوری‌های مشترک: یک مرور نظام‌مند [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • توکلی زاده راوری، محمد بررسی و شناخت وضعیت حوزه علمی پدیده گرمایش جهانی در ایران [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 75-88]

ح

 • حاجی حسینی، حجت اله پایش فناوری در شرکتهای مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 1-8]
 • حسن نژاد، زهره پایش فناوری در شرکتهای مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 1-8]

د

 • دانا، مرضیه بررسی و شناخت وضعیت حوزه علمی پدیده گرمایش جهانی در ایران [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 75-88]

ر

س

 • ستاره، فاطمه سنجه‌های جایگزین در ارزیابی‌های پژوهش در نشر الکترونیکی [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 9-24]
 • سیفی، کیوان تحلیل جریان دانش در مدل نوآوری باز خدماتی [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • سهیلی، فرامرز بررسی و شناخت وضعیت حوزه علمی پدیده گرمایش جهانی در ایران [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 75-88]

ش

 • شاکر اردکانی، احمد ارزیابی شاخص‌های کارکردی در زمینه تحقیقات پسته [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 89-100]
 • شیخان، ناهید بازبینی برنامه درسی رشته‌های مهندسی برای توسعه فناوری [دوره 26، شماره 62، 1395، صفحه 1-33]

ط

 • طاهری، سعید تحلیل جریان دانش در مدل نوآوری باز خدماتی [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • طباطبائیان، سید حبیب‌اله تبیین ضعف‌های نظام ملی نوآوری ایران با رویکرد کارکردگرا [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • طبائیان، سیدکمال آزمایشگاه زنده، محیطی برای نوآوری‌های مشترک: یک مرور نظام‌مند [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • طهماسبی، عباس تحلیل جریان دانش در مدل نوآوری باز خدماتی [دوره 26، شماره 62، 1395]

ق

 • قاسمی، احمدرضا تبیین رفتار مصرف‌کننده فناوری اطلاعات برمبنای مدل پذیرش فناوری [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 63-74]

ک

 • کلانتری، اسماعیل مفاهیم، رویکردها و روش‌های نگاشت نهادی (با تأکید بر مطالعات نظام نوآوری) [دوره 26، شماره 62، 1395]

م

 • مکی زاده، فاطمه بررسی و شناخت وضعیت حوزه علمی پدیده گرمایش جهانی در ایران [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 75-88]
 • ملایی، نجمه تحلیل جریان دانش در مدل نوآوری باز خدماتی [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • منتظر، غلامعلی مفاهیم، رویکردها و روش‌های نگاشت نهادی (با تأکید بر مطالعات نظام نوآوری) [دوره 26، شماره 62، 1395]

ن

 • ندیرخانلو، سمیرا تجاری سازی علم در ایران: ملاحظات انتقادی [دوره 26، شماره 64، 1395]
 • نوروزی، عفت تبیین ضعف‌های نظام ملی نوآوری ایران با رویکرد کارکردگرا [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • نوروزی، ناصر بررسی شاخص‌های تأثیرگذار بر روند پیشرفت علم و فناوری [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 25-48]

ی

 • یزدی‌زاده، علی آزمایشگاه زنده، محیطی برای نوآوری‌های مشترک: یک مرور نظام‌مند [دوره 26، شماره 62، 1395]