نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، محمد به کارگیری روش‌های تأمین مالی جمعی و نوآوری باز در راهبری عناصر زیست‌بوم پژوهش و فناوری صنعت برق؛ پیشنهاد الگوی پلتفورمی [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 66-86]

ا

 • ابویی اردکان، محمد مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی با بودجه عمومی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 1-19]
 • ایرانزاده، سلیمان شناسایی و بررسی عوامل موثر در مدل ارزشگذاری ایده‌های نوآورانه در مراکز دانش‌محور با تاکید بر مراکز دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 31، شماره 4، 1400]
 • ایزدی، هدی دانشگاه‌ها چگونه می‌توانند با جامعه در تعامل باشند؟ در جست‌وجوی رویکرد جدید دانشگاه‌ها به مأموریت سوم در ایران [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 127-144]
 • اسدی، علی دانشگاه‌ها چگونه می‌توانند با جامعه در تعامل باشند؟ در جست‌وجوی رویکرد جدید دانشگاه‌ها به مأموریت سوم در ایران [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 127-144]
 • اسدی، علیرضا به کارگیری روش‌های تأمین مالی جمعی و نوآوری باز در راهبری عناصر زیست‌بوم پژوهش و فناوری صنعت برق؛ پیشنهاد الگوی پلتفورمی [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 66-86]
 • اصغری، سعید مطالعه مروری از کاربردها و روش‌های آینده‌نگاری در سیاست‌گذاری سلامت: تجارب بین‌المللی و اقتضائات ملی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 109-133]
 • اکبری، محمدرضا نقشه راه تاسیس وزارت انرژی در ایران [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 87-104]
 • امام جمعه، فرهاد بررسی مفهوم معنویت در کارآفرینی بر اساس رویکرد داده بنیاد [دوره 31، شماره 83، 1400، صفحه 1-16]
 • امانی، جواد نوآوری های پساشومپیتری و سطح بندی چالش های کلان گذار به آن ها در ایران [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 1-14]
 • امینی، عباس بررسی مفهوم معنویت در کارآفرینی بر اساس رویکرد داده بنیاد [دوره 31، شماره 83، 1400، صفحه 1-16]

ب

 • باقری مقدم، ناصر مطالعه تطبیقی راهبردها و سیاستهای امنیت انرژی کشورهای منتخب و درس‌آموخته‌هایی برای ایران [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 73-90]
 • باقری مقدم، ناصر سناریونگاری آینده انرژی ایران با ترکیب رویکرد درون‌قالبی و تحلیل ریخت‌شناسی [دوره 31، شماره 83، 1400، صفحه 35-56]
 • باقری مقدم، ناصر ارائه چارچوبی جهت افزایش سهم داخل در اجرای پروژه های فناورانه صنعت نفت و گاز بر اساس تحلیل محتوای اسناد بالادستی کشور [دوره 31، شماره 4، 1400]
 • برومند کاخکی، احمد مطالعه مروری از کاربردها و روش‌های آینده‌نگاری در سیاست‌گذاری سلامت: تجارب بین‌المللی و اقتضائات ملی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 109-133]

پ

 • پورجاوید، سهیلا تسهیل کننده‌ها و پیش برنده‌های چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران [دوره 31، شماره 4، 1400]

ت

 • تبریزیان، بیتا استعاره جدید بیوم ملی نوآوری در برابر استعاره نظام ملی نوآوری [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 23-46]
 • تقی زاده مقدم، نگین استعاره جدید بیوم ملی نوآوری در برابر استعاره نظام ملی نوآوری [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 23-46]
 • توفیقی، شهرام مطالعه مروری از کاربردها و روش‌های آینده‌نگاری در سیاست‌گذاری سلامت: تجارب بین‌المللی و اقتضائات ملی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 109-133]

ح

 • حاذق، سید محمد اثر شاخص ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان بر کنترل بیکاری (مطالعه موردی استان‌های ایران) [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 91-108]
 • حافظی، رضا آینده‌نگاری، و سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری [دوره 31، شماره 83، 1400، صفحه 123-128]
 • حیدری، حمید نقشه راه تاسیس وزارت انرژی در ایران [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 87-104]
 • حیرانی، حسین ارائه چارچوبی جهت افزایش سهم داخل در اجرای پروژه های فناورانه صنعت نفت و گاز بر اساس تحلیل محتوای اسناد بالادستی کشور [دوره 31، شماره 4، 1400]
 • حسینی، سید محمود دانشگاه‌ها چگونه می‌توانند با جامعه در تعامل باشند؟ در جست‌وجوی رویکرد جدید دانشگاه‌ها به مأموریت سوم در ایران [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 127-144]

خ

 • خیاطیان یزدی، محمدصادق بیان ماهیت و ارایه مدل استقرار ناحیه نوآوری: پژوهشی فراترکیب با استفاده از متن کاوی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 21-41]
 • خانی (فرهنگ مهروش)، حامد آسیب‌‌شناسی‌های پژوهش در ایران تا 1393ش: مرور، دسته‌بندی و نقد [دوره 31، شماره 4، 1400]
 • خسروی پور، بهمن تسهیل کننده‌ها و پیش برنده‌های چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران [دوره 31، شماره 4، 1400]
 • خورسندی طاسکوه، علی بیان ماهیت و ارایه مدل استقرار ناحیه نوآوری: پژوهشی فراترکیب با استفاده از متن کاوی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 21-41]
 • خوشنام، مژگان تحلیل محتوای کیفی اسناد بالادستی مراکز علم و فناوری [دوره 31، شماره 83، 1400، صفحه 57-62]

د

 • دهقان‌پیر، علی تحلیلی بر الزامات سیاستی تقویت ساخت داخل تجهیزات بخش فاوا در ایران [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 47-64]

ر

 • رادفر، رضا شناسایی و بررسی عوامل موثر در مدل ارزشگذاری ایده‌های نوآورانه در مراکز دانش‌محور با تاکید بر مراکز دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 31، شماره 4، 1400]

س

 • سرآبادانی، ابوالقاسم نوآوری های پساشومپیتری و سطح بندی چالش های کلان گذار به آن ها در ایران [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 1-14]
 • سلیمی، محسن شناسایی و بررسی عوامل موثر در مدل ارزشگذاری ایده‌های نوآورانه در مراکز دانش‌محور با تاکید بر مراکز دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 31، شماره 4، 1400]
 • سمندر علی اشتهاردی، مژگان نوآوری مسئولانه مشخصه ها، چالش ها و ساز و کارهای پیاده سازی آن [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 43-58]
 • سوهانکار، امیرحسین نقشه راه تاسیس وزارت انرژی در ایران [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 87-104]

ص

 • صاحب، طاهره نوآوری های پساشومپیتری و سطح بندی چالش های کلان گذار به آن ها در ایران [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 1-14]
 • صارمی، محمدصادق تحلیلی بر الزامات سیاستی تقویت ساخت داخل تجهیزات بخش فاوا در ایران [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 47-64]
 • صبوری، علی اکبر تحلیل روابط بین ویژگی‌های مقاله‌های نویسندگان یک درصد برتر ایرانی با تأثیر استنادی و اجتماعی آنها [دوره 31، شماره 83، 1400، صفحه 94-73]
 • صدیقی، محمدصادق مطالعه مروری از کاربردها و روش‌های آینده‌نگاری در سیاست‌گذاری سلامت: تجارب بین‌المللی و اقتضائات ملی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 109-133]
 • صفدری رنجبر، مصطفی اهداف و ابزارهای سیاستی توسعه هوش مصنوعی؛ جستاری در برنامه های سیاستی کشورهای منتخب [دوره 31، شماره 83، 1400، صفحه 95-122]

ط

 • طهمورثی، ندا تحلیل روابط بین ویژگی‌های مقاله‌های نویسندگان یک درصد برتر ایرانی با تأثیر استنادی و اجتماعی آنها [دوره 31، شماره 83، 1400، صفحه 94-73]

ع

 • عباس پور، عباس در جستجوی الگوی تجاریسازی پژوهشهای دانشگاهی با کاربست فراترکیب [دوره 31، شماره 83، 1400، صفحه 19-34]
 • عبدی، ساجده علم باز و اخلاق: تبیین ظرفیت‌ها، و موانع دستیابی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 59-72]
 • عسگری، امیر بیان ماهیت و ارایه مدل استقرار ناحیه نوآوری: پژوهشی فراترکیب با استفاده از متن کاوی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 21-41]
 • علی بیگی، امیرحسین تسهیل کننده‌ها و پیش برنده‌های چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران [دوره 31، شماره 4، 1400]
 • علیزاده، پریسا مطالعه تطبیقی وضعیت حکمرانی علم، فناوری و نوآوری در ایران و کشورهای منتخب [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 1-22]
 • علم بیگی، امیر دانشگاه‌ها چگونه می‌توانند با جامعه در تعامل باشند؟ در جست‌وجوی رویکرد جدید دانشگاه‌ها به مأموریت سوم در ایران [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 127-144]
 • علینقیان، اشکان اهداف و ابزارهای سیاستی توسعه هوش مصنوعی؛ جستاری در برنامه های سیاستی کشورهای منتخب [دوره 31، شماره 83، 1400، صفحه 95-122]

غ

 • غیاثی ندوشن، سعید بیان ماهیت و ارایه مدل استقرار ناحیه نوآوری: پژوهشی فراترکیب با استفاده از متن کاوی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 21-41]
 • غفاری فرد، محمد اثر شاخص ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان بر کنترل بیکاری (مطالعه موردی استان‌های ایران) [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 91-108]

ف

 • فامیل سعیدیان، فاطمه بررسی مسائل تقنینی و حقوقی در فراجهان بر اساس مطالعات تطبیقی و ارائه رویکردهایی برای ایران [دوره 31، شماره 4، 1400]
 • فرتاش، کیارش تحلیلی بر الزامات سیاستی تقویت ساخت داخل تجهیزات بخش فاوا در ایران [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 47-64]

ق

 • قاضی نوری، سپهر مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی با بودجه عمومی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 1-19]
 • قاضی نوری، سید سپهر استعاره جدید بیوم ملی نوآوری در برابر استعاره نظام ملی نوآوری [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 23-46]
 • قاضی نوری، سید سپهر نوآوری های پساشومپیتری و سطح بندی چالش های کلان گذار به آن ها در ایران [دوره 31، شماره 4، 1400، صفحه 1-14]
 • قاضی نوری، سید سروش بیان ماهیت و ارایه مدل استقرار ناحیه نوآوری: پژوهشی فراترکیب با استفاده از متن کاوی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 21-41]

ک

 • کیخا، احمد بررسی تطبیقی سازوکارهای تامین و تخصیص منابع‌مالی در آموزش‌عالی [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 105-126]
 • کوثری، سحر مطالعه تطبیقی وضعیت حکمرانی علم، فناوری و نوآوری در ایران و کشورهای منتخب [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 1-22]

گ

 • گرایی نژاد، غلامرضا بررسی تطبیقی سازوکارهای تامین و تخصیص منابع‌مالی در آموزش‌عالی [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 105-126]
 • گودرزی، مهدی مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی با بودجه عمومی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 1-19]

م

 • محمدی، مهدی اهداف و ابزارهای سیاستی توسعه هوش مصنوعی؛ جستاری در برنامه های سیاستی کشورهای منتخب [دوره 31، شماره 83، 1400، صفحه 95-122]
 • مرادی، شیما علم باز و اخلاق: تبیین ظرفیت‌ها، و موانع دستیابی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 59-72]
 • مسیبی، علیرضا ارائه چارچوبی جهت افزایش سهم داخل در اجرای پروژه های فناورانه صنعت نفت و گاز بر اساس تحلیل محتوای اسناد بالادستی کشور [دوره 31، شماره 4، 1400]
 • مشهدی، ژیلا بررسی مفهوم معنویت در کارآفرینی بر اساس رویکرد داده بنیاد [دوره 31، شماره 83، 1400، صفحه 1-16]
 • ملکی، عباس سناریونگاری آینده انرژی ایران با ترکیب رویکرد درون‌قالبی و تحلیل ریخت‌شناسی [دوره 31، شماره 83، 1400، صفحه 35-56]
 • ملکی نصر، هاشم اثر شاخص ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان بر کنترل بیکاری (مطالعه موردی استان‌های ایران) [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 91-108]
 • منتظر، غلامعلی سخن سردبیر [دوره 31، شماره 83، 1400، صفحه 1-3]
 • منصوری فر، لیلا نوآوری مسئولانه مشخصه ها، چالش ها و ساز و کارهای پیاده سازی آن [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 43-58]
 • موسوی، آرش مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی با بودجه عمومی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 1-19]

ن

 • ناظمی، امیر سناریونگاری آینده انرژی ایران با ترکیب رویکرد درون‌قالبی و تحلیل ریخت‌شناسی [دوره 31، شماره 83، 1400، صفحه 35-56]
 • نامور عربانی، زهرا در جستجوی الگوی تجاریسازی پژوهشهای دانشگاهی با کاربست فراترکیب [دوره 31، شماره 83، 1400، صفحه 19-34]
 • ندیر خانلو، سمیرا مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی با بودجه عمومی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 1-19]
 • نصر اصفهانی، علیرضا مطالعه تطبیقی راهبردها و سیاستهای امنیت انرژی کشورهای منتخب و درس‌آموخته‌هایی برای ایران [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 73-90]
 • نصر اصفهانی، علیرضا سناریونگاری آینده انرژی ایران با ترکیب رویکرد درون‌قالبی و تحلیل ریخت‌شناسی [دوره 31، شماره 83، 1400، صفحه 35-56]
 • نیکو مرام، هاشم شناسایی و بررسی عوامل موثر در مدل ارزشگذاری ایده‌های نوآورانه در مراکز دانش‌محور با تاکید بر مراکز دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 31، شماره 4، 1400]
 • نوروزی، علیرضا تحلیل روابط بین ویژگی‌های مقاله‌های نویسندگان یک درصد برتر ایرانی با تأثیر استنادی و اجتماعی آنها [دوره 31، شماره 83، 1400، صفحه 94-73]

ی

 • یگانه، حسن بررسی مسائل تقنینی و حقوقی در فراجهان بر اساس مطالعات تطبیقی و ارائه رویکردهایی برای ایران [دوره 31، شماره 4، 1400]