نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آی اس آی تولید علم ایران در سال 2007 [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • آی اس آی بررسی وضعیت چندنویسندگی و شبکه همکاری های علمی حوزة مهندسی پزشکی ایران در نمایه استنادی علوم بین سال های 2002 تا 20۱۱ [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • آی اس آی الگوی پراکنش برون‌دادهای علمی آی‌اس‌آی ایران در حیطه‌های موضوعی مختلف طی سال‌های 2017-1970 [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 53-64]
 • آثار پژوهش توسعه چهارچوبی برای ارزیابی عملکرد اعتبارات پژوهشی کشور [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • آثار مثبت ویروس کرونا ارزیابی اثرات زیست محیطی ویروس کووید 19 [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 53-62]
 • آثار منفی ویروس کرونا‌ ارزیابی اثرات زیست محیطی ویروس کووید 19 [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 53-62]
 • آخرین نسل کامپیوتر از سوپر کامپیوترها تا کامپیوترهای قلمی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • آذربایجان شرقی بررسی انتشارات علمی استان آذربایجان شرقی و دلالت‌های آن برای سیاست‌گذاری منطقه‌ای علم و فناوری [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 73-90]
 • آرایه‌شناسی آرایه‌شناسی نوآوری باز [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 1-12]
 • آزادی علمی فلسفه انجمن های علمی [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • آزمایشگاه زنده آزمایشگاه زنده، محیطی برای نوآوری‌های مشترک: یک مرور نظام‌مند [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • آزمایشگاه های تحقیقاتی شبکه آزمایشگاههای ملی توسعه کشور (شامتک موضوعی) [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • آسیب‌شناسی استنادها خود استنادی و کاربرد آن در مطالعات علم سنجی [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • آسیب شناسی جلسات جلسه داری: نقش و آسیب شناسی آن در اداره کشور [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • آسیب شناسی منابع انسانی آسیب شناسی راهبردی نظام مدیریت منابع انسانی در مراکز پژوهشی (مطالعه موردی: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور) [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 29-46]
 • آیسسکو آشنایی با سازمان اسلامی آموزشی علمی و فرهنگی آیسسکو (ISESCO) [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • آشکار سازی دانش فنی تحلیل هم‌واژگانی پروانه‌های ثبت اختراع برای آشکار‌سازی زمینه‌های موضوعی فناوری [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 51-64]
 • آکادمی علوم استرالیا آکادمی علوم استرالیا [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • آکادمی علوم بلاروس آکادمی ملی علوم بلاروس [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • آکادمی علوم جهان اسلام آکادمی علوم جهان اسلام [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • آکادمی علوم چین آکادمی علوم چین (CAS) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • آکادمی علوم فرانسه آکادمی علوم فرانسه [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • آکادمی ملی علوم آکادمی ملی علوم آمریکا (NAS) [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • آکادمی ملی علوم هند آکادمی ملی علوم هند [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • آکادمی ملی مهندسی آکادمی ملی علوم آمریکا (NAS) [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • آلفرد نوبل آشنایی با بنیاد و جایزه نوبل [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • آمادگی الکترونیکی سنجش آمادگی الکترونیکی برای پیاده‌سازی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری (مورد مطالعه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام) [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 61-74]
 • آمار نشر کتاب سیمای نشر کتاب در ایران طی دو دهه اخیر [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • آمایش فضایی آسیب‌شناسی آمایش آموزش عالی در ایران؛ اولین گام حکمرانی منطقه‌ای [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 43-54]
 • آموزش کارآفرینی و رسالت دانشگاه [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • آموزش سیاست های علمی و فناوری در توسعه اشتغال [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • آموزش آموزش و ترویج مهارتهای دانش محور در بعضی از کشورهای اروپایی [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • آموزش اقتصاد دانش محور در کشورهای جنوب شرقی آسیا [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • آموزش تحلیل نقش آموزش در توسعه و ترویج کارآفرینی [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 75-88]
 • آموزش کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین در هلند: روندها، سیاست‌ها و اقدام‌ها [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 51-66]
 • آموزش افق پیش‏روی سیاست‏گذاری و مدیریت پسماند [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 57-72]
 • آموزش از راه دور توسعه آموزش از راه دور در نظام آموزش عالی (فرصتها و چالشها) [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • آموزش باز و انعطاف پذیر فناوری و آموزش باز و انعطاف پذیر [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • آموزش برخط فناوری و آموزش باز و انعطاف پذیر [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • آموزش ساده علم تونل علم [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • آموزش عالی نقش آموزش عالی در چشم انداز توسعه ایران 1404 [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • آموزش عالی توسعه آموزش از راه دور در نظام آموزش عالی (فرصتها و چالشها) [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • آموزش عالی تکامل آموزش عالی: تحولات تاریخی و مشکلات پیش روی کشوهای در حال توسعه [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • آموزش عالی جهانی شدن و آموزش عالی در دنیای در حال تغییر [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • آموزش عالی آینده پژوهی در آموزش عالی: شرایط و ویژگی های دانشگاه های سرآمد در آینده [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • آموزش عالی مدل ارزیابی کارکرد اعضای هیأت علمی واحدهای پژوهشی [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • آموزش عالی آموزش عالی با رویکرد اقتصاد دانایی در تربیت سرمایه انسانی [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • آموزش عالی ارائه چارچوبی برای توسعه روابط استاد دانشجوی دکترا در تولید دانش [دوره 26، شماره 63، 1395]
 • آموزش عالی تبیین چارچوب تعالی پژوهش: گامی به سوی ارائه الگوی نظام ارزیابی کیفیت پژوهش در آموزش عالی کشور [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • آموزش عالی بررسی وضعیت شاخصهای دانشگاه کارآفرین برمبنای مدل گیب 2012 در دانشگاه تهران [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • آموزش عالی حلقه مغفول در مدیریت دانش پژوهشکده‌ها و مؤسسات پژوهشی [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 1-22]
 • آموزش عالی کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین در هلند: روندها، سیاست‌ها و اقدام‌ها [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 51-66]
 • آموزش عالی چشم‌انداز کارکردهای نظام آموزش عالی با رویکرد مدیریت منطقه‌ای در آینده‌ [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 1-18]
 • آموزش عالی آسیب‌شناسی آمایش آموزش عالی در ایران؛ اولین گام حکمرانی منطقه‌ای [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 43-54]
 • آموزش عالی دانشگاه دیجیتالی بستری برای یادگیری دیجیتالی در دوران کرونا و پساکرونا [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 1-15]
 • آموزش عالی آموزش عالی مهارتی در زمان کرونا: چالش‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 17-31]
 • آموزش عالی بیان ماهیت و ارایه مدل استقرار ناحیه نوآوری: پژوهشی فراترکیب با استفاده از متن کاوی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 21-41]
 • آموزش‌عالی پایش و ارزیابی وضعیت آموزش عالی ایران بر مبنای اسناد بالادستی کشور [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 1-19]
 • آموزش عالی خصوصی آثار فعالیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی در ایران (ازمنظر مسئولان مراکز آموزش عالی غیر دولتی) [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 23-40]
 • آموزش عالی کلاس جهانی دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • آموزش عمومی ویژگی های نیروی انسانی توسعه یافته [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • آموزش کارکنان تبیین رابطه فلسفی انسان و فناوری، چالش‌های فناوری در آموزش کارکنان [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 37-50]
 • آموزش مادام العمر فناوری و آموزش باز و انعطاف پذیر [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • آموزش مهندسی بازبینی برنامه درسی رشته‌های مهندسی برای توسعه فناوری [دوره 26، شماره 62، 1395، صفحه 1-33]
 • آموزش و پرورش ارائه مدل ادراکی سیاستگذاری در آموزش و پرورش ایران [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • آموزش و پژوهش راهکارهای وقف‌بنیان در اصلاح و توسعه نظام آموزشی ایران [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 91-106]
 • آموزگار علم و معنا آموزگاران علم و معنا (Mentors) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • آینده اندیشی پامفا 1404: نخستین گام در مسیر آینده نگاری ملی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • آینده پژوهی آینده پژوهی، مفاهیم و روش ها [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • آینده پژوهی انجمن ماکس پلانک [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • آینده پژوهی مروری بر تجربة جهانی ارزیابی نظام آموزش عالی [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • آینده پژوهی ارزیابی آینده پژوهانه تأثیرات علوم و فناوری های همگرا بر حوزه های اخلاق، اجتماع و سیاست در ایران تا 1404 [دوره 21، شماره 49، 1390]
 • آینده پژوهی آینده پژوهی در آموزش عالی: شرایط و ویژگی های دانشگاه های سرآمد در آینده [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • آینده‌پژوهی بین‌المللی‌شدن آموزش عالی و آینده‌ ارزیابی علم و فنّاوری در ایران [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 141-154]
 • آینده پژوهشی نگاهی نو به تدوین نظام مدیریت پژوهشی در آموزش عالی کشور [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • آینده شناسی آینده پژوهی، مفاهیم و روش ها [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • آینده نگاری پامفا 1404: نخستین گام در مسیر آینده نگاری ملی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • آینده نگاری ارائه شیوه علمی برای سازماندهی مطالعه آینده نگاری فناوری [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • آینده نگاری ارائه مدلی مبتنی بر آینده گاری برای تدوین استراتژی رقابتی [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • آینده‌نگاری مطالعه مروری از کاربردها و روش‌های آینده‌نگاری در سیاست‌گذاری سلامت: تجارب بین‌المللی و اقتضائات ملی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 109-133]
 • آینده نگاری فناوری آینده نگاری فناوری ابزاری برای تعیین اولویتهای علم و فناوری مطالعه موردی تجربه کره جنوبی [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • آیین نامه تعیین اعتبار نشریات بررسی وضعیت و ارزیابی نشریات معتبر وزارت عتف مبتنی بر شاخص‌های آیین‌نامه تعیین اعتبار [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 115-129]

ا

 • ابزار اندازه‌گیری پژوهش سنجه‌های جایگزین در ارزیابی‌های پژوهش در نشر الکترونیکی [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 9-24]
 • ابزارهای به اشتراک‌گذاری ویدئو و عکس کاربرد رسانه‌های اجتماعی – تعاملی وب 2 در انجام تحقیقات دانشگاهی [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 61-78]
 • ابزارهای سیاستی طراحی چارچوبی برای تدوین احکام حوزه علم و فناوری در برنامه‌های توسعه [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • ابزارهای سیاستی اهداف و ابزارهای سیاستی توسعه هوش مصنوعی؛ جستاری در برنامه های سیاستی کشورهای منتخب [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابزارها و ابتکارات حمایتی دولت شناسایی ابزارهای حمایتی دولتها برای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • ابعاد بین‌المللی علم دیپلماسی در علم [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • ابعاد فرهنگ ترویج فرهنگ کارآفرینی عاملی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • ابعاد و مولفه های آینده نگاری ارائه شیوه علمی برای سازماندهی مطالعه آینده نگاری فناوری [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • اپیدمیولوژی غربالگری سریع ناقلین ویروس کرونااز طریق سیستم‌های فاضلابی در جهت ارزیابی و مدیریت زودهنگام بیماری کوید-19 [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 77-81]
 • اتریش کارآفرینی در کشورهای اروپایی [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • اتصال دارو- پروتئین نقش پزشکی شخصی در تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌هایی مانند کووید 19 [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 99-111]
 • اثبات گرایی گذر پارادایمی از پژوهشهای کمّی به پژوهشهای کیفّی در علوم انسانی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • اثر بخشی اموزش کا رآفرینی تحلیل نقش آموزش در توسعه و ترویج کارآفرینی [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 75-88]
 • اثربخشی پژوهش‌ها نقد یا نقض گذشته پژوهشی کشور [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 21-36]
 • اثربخشی مقالات در رثای مقاله؛ «هشت نسل مقالات اصیل علوم انسانی در ایران [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 1-18]
 • اثر هاله ای نقش اعتبار سازمانی دانشگاه و اثر هالهای بر تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • ایجاد انگیزه در دانش پژوهان جوان جایزه علمی برای دانش پژوهان جوان [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • ایجاد شبکه شبکه بین المللی برای دسترسی به انتشارات علمی (INASP) [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • ایجاد کار (اشتغال) کارآفرینی، توسعه و اشتغال [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • اجتماع علمی بررسی نقش های انجمن های علمی و دانشگاهیان در سیاستگذاری و ارزیابی نظام علمی کشور [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • احراز جایگاه نخست علمی احراز جایگاه نخست علمی در منطقه [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • اختلالات روان‌شناختی آسیب های روانشناختی بیماری کرونا ویروس جدید - مطالعه مروری [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 37-52]
 • اخلاق نقش مبانی ارزشی و اخلاقی در توسعه فناوری با بررسی خاص در شبیه سازی [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • اخلاق شناسایی مسائل پیچیده اخلاقی فراروی مهندسان صنعت ساخت و ساز ایران [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • اخلاق انتشار علم باز و اخلاق: تبیین ظرفیت‌ها، و موانع دستیابی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 59-72]
 • اخلاق علمی سرنوشت مقالات سلب اعتبارشده کشورهای خاورمیانه در حوزه سلامت [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 53-64]
 • ایده های خلاقانه بنیاد نوآوری آلتران [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • اراسموس مؤسسه مبادلات آکادمیک آلمان (DAAD) [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • ایران ارزیابی تطبیقی تولید علم ایران، ترکیه و مصر در سالهای 2005 و 2006 [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • ایران بررسی جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای اسلامی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • ایران بررسی راهکارهای ارتقای مشارکت موثر ایران در دانش جهانی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • ایران ضرورت توسعه نظام ملی نوآوری در ایران [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • ایران بررسی کنسرسیوم های منابع علمی در ایران و در برخی کشورها [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • ایران چالش ها و ابهام ها در سنجش نوآوری: تناسب نماگرها با زمینه نوآوری در ایران [دوره 21، شماره 49، 1390]
 • ایران نگاهی تحلیلی به عملکرد نظام ثبت اختراع ایران [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • ایران بررسی وضعیت و نرخ رشد مجلات علمی در ایران (طی بازه زمانی 1394-1388) [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 91-98]
 • ایران تحلیل ساختار و زیرساخت های مراکز علم سنجی در دانشگاه های علوم پزشکی [دوره 26، شماره 64، 1395]
 • ایران بررسی روابط سه‏گانه دانشگاه – صنعت - دولت ‏در طرح‏های پژوهشی کاربردی در ایران [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 58-71]
 • ایران الزام‌ها، چالش‌ها و راهکارهای سیاستی اندازه‌گیری هزینه‏ کرد تحقیق‏ و توسعه در ایران [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 107-124]
 • ایران تحلیل مقاله‌های حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری در کشورهای جهان در بازه زمانی 2019-1980 [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 37-50]
 • ارتباطات بین المللی آکادمی علوم جهان اسلام [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • ارتباطات بین فردی الگویابیِ ساختاری تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران بر ارتباطات بین فردی و نقش آن بر راهبرد‌های مدیریت تعارض در کتابخانه‌ها [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 77-90]
 • ارتباطات علم نظریه‌های ارتباطات عمومی علم: کمبودها، انحراف‌ها و گفت‌وگوها [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 99-116]
 • ارتباطات علمی آکادمی علوم استرالیا [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • ارتباطات غیر رسمی در تولید دانش دانشگاه های نامرئی [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • ارتباطات غیر رسمی در دانشگاه دانشگاه های نامرئی [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • ارتباطات غیر رسمی میان دانشمندان دانشگاه های نامرئی [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • ارتباط با صنعت کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین در هلند: روندها، سیاست‌ها و اقدام‌ها [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 51-66]
 • ارتباط دانشگاه با صنعت بررسی بودجۀ عمومی و پژوهشی دانشگاه های منتخب در ایران و جهان [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 83-96]
 • ارتباط علمی جامعه علمی، روابط علمی و هم تألیفی [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • ارتباط علمی ارتباطات علمی چهره‌های ماندگار ایران در علوم انسانی، فنی و مهندسی: بررسی دو پدیده استناد دیرهنگام و زودهنگام [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 13-24]
 • ارتباط علمی عمومی ترویج علم: مباحث مفهومی، روش ها و اهمیت آن [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • ارتباط های انتشاراتی معرفی بانک اطلاعاتی Science Direct [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • ارتقاء علم ارتقاء علم در خاورمیانه [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • ارتقاء علم و فن آوری کرسی های پژوهشی [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • ارزیابی مراحل فهرست شدن نشریات در بانک اطلاعات علمی ISI [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • ارزیابی ارزیابی عملکرد موسسات پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری - سال 1383 [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • ارزیابی بررسی نقش های انجمن های علمی و دانشگاهیان در سیاستگذاری و ارزیابی نظام علمی کشور [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • ارزیابی نقش درجات علمی در بهبود کیفیت مجلات (بررسی نشریه روستا و توسعه) [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • ارزیابی نگاهی به عملکرد اعتبارات تحقیقاتی مشمول بند 26 قانون بودجه سال 1388 کشور [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • ارزیابی بررسی و تحلیل شاخص های علم و فناوری در حوزۀ فناوری اطلاعات ایران و کشورهای منطقه در افق چشم انداز [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • ارزیابی معیارهای ارزیابی نمایه‌های تخصصی الکترونیکی [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 85-96]
 • ارزیابی ارزش‌ها و داوری‌ها، در فضای گفتمانی نظریه‌پردازی در کرسی‌های علوم انسانی [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 41-66]
 • ارزیابی ارائه مدل منطقی ابزارهای سیاستی مالی و مالیاتی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 67-84]
 • ارزیابی پایش و ارزیابی وضعیت آموزش عالی ایران بر مبنای اسناد بالادستی کشور [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 1-19]
 • ارزیابی تحلیل تماتیک شاخص‌های ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشورهای منطقه سند چشم‌انداز 1404 [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 45-70]
 • ارزیابی بین‌المللی‌شدن آموزش عالی و آینده‌ ارزیابی علم و فنّاوری در ایران [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 141-154]
 • ارزیابی اثربخشی چالش ها، مسائل و الزامات ساختاری پیاده سازی نظام ملی ارزیابی اثر بخشی علم، فناوری و نوآوری [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 89-106]
 • ارزیابی آموزش عالی تأثیرگذارترین شاخص‌های نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر رتبۀ دانشگاه‌های ایران [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 27-41]
 • ارزیابی آینده نگاری بررسی تأثیر آینده نگاری در سیاس تگذاری علم، فناوری و نوآوری [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • ارزیابی پژوهش گذاری بر ضریب تأثیر مجله ها و دلایل ناکارامدی آن در ارزیابی پژوهش در رشته های مختلف [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • ارزیابی پژوهش ارزیابی پژوهش: رویکردها، شیوه ها و چالش ها [دوره 21، شماره 49، 1390]
 • ارزیابی پژوهش سنجه‌های جایگزین در ارزیابی‌های پژوهش در نشر الکترونیکی [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 9-24]
 • ارزیابی حوزه‌های تخصصی تحلیل ضرورت‌های همترازسازی ارزش تولیدات علمی حوزه‌های تخصصی در علم‌سنجی و آسیب‌شناسی سنجش و ارزیابی همسان: مطالعه موردی حوزه هنر [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 1-24]
 • ارزیابی سیاست ها طرحی برای نظام ارزیابی سیاستهای علم، فناوری و نوآوری [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • ارزیابی علم چالش ها، مسائل و الزامات ساختاری پیاده سازی نظام ملی ارزیابی اثر بخشی علم، فناوری و نوآوری [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 89-106]
 • ارزیابی علم و فناوری بررسی شاخص‌های تأثیرگذار بر روند پیشرفت علم و فناوری [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 25-48]
 • ارزیابی عملکرد توسعه چهارچوبی برای ارزیابی عملکرد اعتبارات پژوهشی کشور [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • ارزیابی عملکرد مدل ارزیابی کارکرد اعضای هیأت علمی واحدهای پژوهشی [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • ارزیابی عملکرد سنجش تأثیر شاخص حمایت و پشتیبانی مدیریتی در ارزیابی کارکرد واحدهای پژوهشی [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • ارزیابی عملکرد متوازن مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن بهبودیافته و روش دیماتل برای ارزیابی عملکرد پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 19-36]
 • ارزیابی یکسان تحلیل ضرورت‌های همترازسازی ارزش تولیدات علمی حوزه‌های تخصصی در علم‌سنجی و آسیب‌شناسی سنجش و ارزیابی همسان: مطالعه موردی حوزه هنر [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 1-24]
 • ارزیابی کیفیت تأکید بر ارزیابی و اعتبارسنجی کیفیت در نظام آموزش عالی ایران در راستای اسناد بالادستی [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 14-27]
 • ارزیابی کمی و کیفی نشریات بررسی وضعیت و ارزیابی نشریات معتبر وزارت عتف مبتنی بر شاخص‌های آیین‌نامه تعیین اعتبار [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 115-129]
 • ارزیابی مجله استانداردسازی مجلات علمی و معیارهار ارزیابی نشریات ISI [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • ارزیابی مدیران الگوی ارزیابی شایستگی‌های مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی: تحلیل محتوای مدل‌های شایستگی مدیران [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 1-16]
 • ارزیابی نهادی مروری بر تجربة جهانی ارزیابی نظام آموزش عالی [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • ارزیابی و تصویب قوانین دانشگاهی سنای دانشگاهی [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • ارزشیابی معرفی مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • ارزش‌گذاری فناوری چارچوبی برای ارزش‌گذاری فناوری‌های در مراحل ابتدایی توسعه [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 61-74]
 • ارزش های اجتماعی کارآفرینی اجتماعی [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • اروپا کارآفرینی در کشورهای اروپایی [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • استاندارد 34000 آسیب شناسی راهبردی نظام مدیریت منابع انسانی در مراکز پژوهشی (مطالعه موردی: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور) [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 29-46]
 • استاندارد ایزو 214 بررسی میزان انطباق چکیده مقالات نشریات فارسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با استانداردهای چکیده نویسی ایزو 214 [دوره 26، شماره 63، 1395]
 • استان فارس بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد تسهیم دانش [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 47-60]
 • استراتژی تحلیلی بر استراتژی‌های سازما‌‌‌ن‌های پژوهش و فناوری در اتحادیه اروپا [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 101-116]
 • استراتژی‌های پژوهش و نوآوری با هدف تخصصی‌سازی هوشمند سیاست توسعه منطقه‌ای نوآوری در اتحادیه اروپا [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 91-108]
 • استراتژی های خاص توسعه علم و فناوری سیاست گذاری علم و فناوری در قالب سیاست های عام و خاص [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • استراتژی و سیاست نوآوری منطقه‌ای سیاست توسعه منطقه‌ای نوآوری در اتحادیه اروپا [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 91-108]
 • استعاره‌پردازی استعاره جدید بیوم ملی نوآوری در برابر استعاره نظام ملی نوآوری [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 23-46]
 • استعدادهای درخشان دولت و قوانین مربوط به نخبگان [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • استعدادهای ورزشی دولت و قوانین مربوط به نخبگان [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • استقرار دانشمندان در کشور روش های تولید و اشاعه یافته های علمی [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • استقرار فناوری اطلاعات شناسایی موانع استقرار فناوری اطلاعات در دستگاههای اجرایی ایران [دوره 26، شماره 64، 1395]
 • استقرار مغزها کرسی های پژوهشی [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • استقلال فلسفه انجمن های علمی [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • استقلال تکامل آموزش عالی: تحولات تاریخی و مشکلات پیش روی کشوهای در حال توسعه [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • استناد قدرت علمی اوپک [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • استناد بررسی جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای اسلامی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • استناد جامعه علمی، روابط علمی و هم تألیفی [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • استناد سرنوشت مقالات سلب اعتبارشده کشورهای خاورمیانه در حوزه سلامت [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 53-64]
 • اسطورۀ شمارش در رثای مقاله؛ «هشت نسل مقالات اصیل علوم انسانی در ایران [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 1-18]
 • اسکاپوس تأملی بر پایگاه اطلاعات استنادات علمی اسکاپوس [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • اسکاپوس تأملی بر پایگاه اطلاعات استنادات علمی اسکاپوس [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • اسکاپوس بررسی وضعیت انتشارات علمی دانشگاه تهران با تأکید برهمکاریهای علمی در داخل و خارج از کشور [دوره 26، شماره 64، 1395]
 • اسلامی کردن علم سند نقشه جامع علمی کشور: یک ارزیابی شتابزده اما نقادانه [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 117-127]
 • اسناد بالادستی تحلیل شاخص‌های سنجش و ارزیابی فناوری و نوآوری در اسناد بالادستی کشور [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 25-44]
 • اسناد بالا دستی تعیین اولویت های تحقیقاتی کشور و شاخص های انتخاب طرح های کلان ملی در حوزه صنایع، معادن و ارتباطات [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • اسناد راهبردی به گزینی الگوی توسعه پارک های علم و فنّاوری [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • اشتراک دانش کتابخانه دیجیتالی معنایی اجتماعی: دورنمایی برای کتابخانههای دیجیتالی در ایران [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • اشتراک دانش بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد تسهیم دانش [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 47-60]
 • اشتغال سیاست های علمی و فناوری در توسعه اشتغال [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • اصالت مرتن و اخلاقیات علم [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • اطلاعات اختراعات نگاهی تحلیلی به عملکرد نظام ثبت اختراع ایران [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • اطلاعات علمی معرفی بانک اطلاعاتی Science Direct [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • اطلاعات علمی شبکه بین المللی برای دسترسی به انتشارات علمی (INASP) [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • اطلاعات علمی، فنی و پزشکی موتور جستجوگر علمی سایروس (Scirus) [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • اطلاع‌سنجی همکاری‌های پژوهشی و تعاملات استنادی نخبگان علمی: مطالعه برندگان مدال پرایس در حوزه اطلاع‌سنجی [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 22-39]
 • اعتبارات پژوهشی توسعه چهارچوبی برای ارزیابی عملکرد اعتبارات پژوهشی کشور [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • اعتبارات تحقیقاتی شاخص های مهم تحقیقاتی در ایران و جهان [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • اعتبار سازمانی نقش اعتبار سازمانی دانشگاه و اثر هالهای بر تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • اعتبارسنجی تأکید بر ارزیابی و اعتبارسنجی کیفیت در نظام آموزش عالی ایران در راستای اسناد بالادستی [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 14-27]
 • اعضا آکادمی ملی علوم هند [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • اعضای منطقه ای شورای بین المللی علوم (ICSU) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • اعضای هیات علمی بررسی رفتارهای اطلاع یابی اعضای هیأت علمی دانشکده های پزشکی [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • اعضای هیئت علمی شایستگی های اعضای هیأت علمی در تعاملات بین المللی [دوره 26، شماره 63، 1395]
 • اعضای هیئت علمی تبیین موانع و راهکارهای نظریه‌پردازی در علوم انسانی و اجتماعی (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 1-18]
 • اعضای هیئت علمی پژوهش‌های مرتبط با شایستگی‌ها اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران (مرور نظامند مدل‌ها، چالش‌ها و راهکارها) [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 63-81]
 • اعضای هیئت علمی توانا تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد قطبهای علمی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • اقتصاد اطلاعات فن‌کاوی: تکنیکی توانمند در نوآوری فناورانه [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 83-90]
 • اقتصاد دانایی آموزش عالی با رویکرد اقتصاد دانایی در تربیت سرمایه انسانی [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • اقتصاد دانایی محور آموزش و پرورش پیش از دبستان در عصر جدید [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 39-54]
 • اقتصاد دانش‌بنیان سنجش فضایی اقتصاد دانش‌بنیان در استان‌های مختلف ایران (رویکرد شاخص ترکیبی) [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 55-72]
 • اقتصاد دانش پایه » شهر دانش پایه « مبانی و اصول شکل گیری» [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • اقتصاد دانش محور اقتصاد دانش محور در کشورهای جنوب شرقی آسیا [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • اقتصاد دانش محور جامعه دانش و اقتصاد دانش‌محور در کشورهای عربی و تجربه‌ای برای ایران [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 1-12]
 • اقتصاد دانش محور استفاده مؤثر از تحولات اثرگذار بر آینده مدیریت منابع انسانی با تکیه بر اقتصاد دانش‌محور [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 67-84]
 • اقتصاد سنتی اقتصاد دانش محور در کشورهای جنوب شرقی آسیا [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • اقتصاد علم بررسی شاخصها و روشهای مبتنی بر دستورالعمل فراسکاتی در زمینه تحلیل بودجه پژوهشی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • اقتصاد علم اختصاص منابع مالی به پژوهش: مدل های پشتیبان [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • اقتصاد علم مباحثه تجاری‌سازی تحقیقات علمی: بازخوانی انتقادی و ترسیم مسیری برای تحقیقات آینده [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 33-54]
 • اقتصاد مقاومتی تحلیلی بر جایگاه ابزارهای تأمین مالی بازآفرینی شهری در اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌های توسعه ایران [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 31-52]
 • اکوسیستم کارآفرینی مروری بر نقش شهرداری‌ها و دولت‌های محلی در توسعه اکوسیستم نوآوری منطقه‌ای و شهری (مطالعه‌ای تطبیقی با تمرکز بر شهر تهران) [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 27-41]
 • الزامات ساخت داخل تحلیلی بر الزامات سیاستی تقویت ساخت داخل تجهیزات بخش فاوا در ایران [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 47-64]
 • الزامات نهادی مرتن و اخلاقیات علم [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • الگو الگوی ارزیابی شایستگی‌های مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی: تحلیل محتوای مدل‌های شایستگی مدیران [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 1-16]
 • الگوهای تربیت معلم معلمان برزیگران ترویج علم [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • الگوهای تعاملی بررسی الگوهای تعاملی نهادهای پشتیبان پژوهشی و اجرایی با شوراهای عالی سیاستگذاری علم و فناوری (کشورهای منتخب) [دوره 21، شماره 49، 1390]
 • الگوهای طبقه بندی طبقه بندی علوم؛ چیستی، چرایی و چگونگی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • الگوهای علمی فرصت ها و رقابت های علمی کشورهای در حال توسعه در قرن بیست و یکم [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • الگوها و رویکردها مروری نظام مند بر مفاهیم و الگوهای ترویج و عمومی سازی علم [دوره 26، شماره 64، 1395]
 • ام آی تی نگاهی به تأسیس و تحول ام آی تی [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • امید به زندگی شاخص توسعه انسانی [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • امنیت انرژی مطالعه تطبیقی راهبردها و سیاستهای امنیت انرژی کشورهای منتخب و درس‌آموخته‌هایی برای ایران [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 73-90]
 • انباره داده مدلی برای پایش شاخص‌های علم و فنّاوری کشور با رویکرد هوش تجاری [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 25-42]
 • انتخاب برندگان آشنایی با بنیاد و جایزه نوبل [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • اینترنت مجله هاس دسترسی آزاد و نقش آنها در گسترش دانش و پیشرفت علمی ایران [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • اینترنت فنّاوری کتاب های الکترونیکی و ویژگی های آن [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • انتشارات آکادمی ملی علوم آمریکا (NAS) [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • انتشارات الزویر تأملی بر پایگاه اطلاعات استنادات علمی اسکاپوس [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • انتشارات الزویر تأملی بر پایگاه اطلاعات استنادات علمی اسکاپوس [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • انتشارات علمی تحلیلی بر وضعیت انتشارات علمی و ثبت پتنت در نظام ملی نوآوری ایران [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • انتشارات علمی بررسی انتشارات علمی استان آذربایجان شرقی و دلالت‌های آن برای سیاست‌گذاری منطقه‌ای علم و فناوری [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 73-90]
 • انتقال تکنولوژی تجاری سازی نتایج تحقیقات [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • انتقال دانش شرکتهای تجاری دانشگاهی بستری برای توسعه استقلال دانشگاه ها (تجربه دانشگاههای بریتانیا) [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • انتقال دانش اولویت بندی و مقایسه ابعاد چرخه مدیریت دانش در وضعیت موجود و مطلوب (مورد مطالعه: مهندسین مشاور نوی) [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 13-27]
 • انتقال فناوری شناسایی ابزارهای حمایتی دولتها برای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • انتقال فناوری تحلیلی بر الزامات سیاستی تقویت ساخت داخل تجهیزات بخش فاوا در ایران [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 47-64]
 • انجمن تاریخچه انجمن پیشبرد علوم آمریکا [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • انجمن پیشبرد علم در بریتانیا انجمن پیشبرد علم در بریتانیا [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • انجمن پیشبرد علم ژاپن انجمن پیشبرد علم ژاپن [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • انجمن پیشبرد علوم آمریکا (AAAS) انجمن پیشبرد علوم آمریکا [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • انجمن ترویج علم از انجمن معارف تا انجمن ترویج علم [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • انجمن کایزر ویلهلم انجمن ماکس پلانک [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • انجمن کنگره علوم هند آکادمی ملی علوم هند [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • انجمن ماکس پلانک انجمن ماکس پلانک [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • انجمن ماکس پلانک تونل علم [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • انجمن معارف از انجمن معارف تا انجمن ترویج علم [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • انجمن های حرفه ای و تخصصی بررسی نقش های انجمن های علمی و دانشگاهیان در سیاستگذاری و ارزیابی نظام علمی کشور [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • انجمن های علمی فرصت ها و رقابت های علمی کشورهای در حال توسعه در قرن بیست و یکم [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • انجمن های علمی فلسفه انجمن های علمی [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • انجمن های علمی گزارش پیشرفت انجمن های علمی ایران تا سال 1383 [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • انجمن‌های علمی نقش سازمان‌های مردم‌نهاد علمی در توسعه علم و فناوری [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 19-32]
 • انجمن های علمی ایران ساختار و عملکرد انجمن های علمی ایران [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • انرژی تجدید پذیر تحلیل کارکرد نهادهای میانجی نوآوری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 17-34]
 • انسان تبیین رابطه فلسفی انسان و فناوری، چالش‌های فناوری در آموزش کارکنان [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 37-50]
 • انکوباتور نقش پارک های علم و فناوری در توسعه نوآوری و فناوری [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • انگیزه‌های استناد خود استنادی و کاربرد آن در مطالعات علم سنجی [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • انگیزه های چاپ مقاله انتشار مقاله های ایرانی در نشریه های نامعتبر : انگیزه ها و رویکرد نویسندگان [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • انواع ساختار و عملکرد انجمن های علمی ایران [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • انواع طبقه بندی طبقه بندی علوم؛ چیستی، چرایی و چگونگی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • انواع مشارکت مردمی بررسی تطبیقی فرآیند مشارکت مردمی در برنامه‌ریزی شهری به منظور معرفی چالش‌ها و موانع برنامه‌ریزی نوین در ایران [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 83-100]
 • انواع مهاجرت علمی اثر مهاجرت بر برون‌دادهای علمی: مطالعه موردی پژوهشگران ایرانی در پایگاه ISI [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 47-60]
 • اهداف گزارشی از فعالیت های فرهنگستان های کشور [دوره 13، شماره 30، 1382]
 • اهداف نقش مؤسسه سیاست علم و فناوری STEPI در مطالعه و تدوین سیاست علوم و فناوری در کرۀ جنوبی [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • اهداف ساختار و عملکرد انجمن های علمی ایران [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • اهداف توسعه اهداف برنامه های توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • اهداف سیاستی طراحی چارچوبی برای تدوین احکام حوزه علم و فناوری در برنامه‌های توسعه [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • اهداف سیاستی ارائه مدل منطقی ابزارهای سیاستی مالی و مالیاتی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 67-84]
 • اهداف سیاستی اهداف و ابزارهای سیاستی توسعه هوش مصنوعی؛ جستاری در برنامه های سیاستی کشورهای منتخب [(مقالات آماده انتشار)]
 • اهمیت جذب محققین پسا دکتری دوره ی پسادکترا [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • اوپک قدرت علمی اوپک [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • اولویت پژوهش و فناوری کشور تعیین اولویت های تحقیقاتی کشور و شاخص های انتخاب طرح های کلان ملی در حوزه صنایع، معادن و ارتباطات [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • اولویت گذاری آینده نگاری فناوری ابزاری برای تعیین اولویتهای علم و فناوری مطالعه موردی تجربه کره جنوبی [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • اولویت های فناوری اولویت بندی پروژه های تحقیق و توسعه در سطح ملی؛ مطالعه موردی: کمیسیون تخصصی انرژی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 22، شماره 52، 1391]

ب

 • بازار کار ویژگی های نیروی انسانی توسعه یافته [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • بازار کار سیاست های علمی و فناوری در توسعه اشتغال [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • بازآفرینی شهری و اسناد بالادستی تحلیلی بر جایگاه ابزارهای تأمین مالی بازآفرینی شهری در اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌های توسعه ایران [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 31-52]
 • بازآموزی فلسفه انجمن های علمی [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • بافتار اقتصادی، سیاسی مروری بر تجربة جهانی ارزیابی نظام آموزش عالی [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • بافت فرسوده تحلیلی بر جایگاه ابزارهای تأمین مالی بازآفرینی شهری در اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌های توسعه ایران [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 31-52]
 • بانک اطلاعاتی Sience Direct معرفی بانک اطلاعاتی Science Direct [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • بانک ملی ایده ساختارهای دانش مدار در عصر دانایی [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • بخش دولتی خوشه های فناوری [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • بخش دولتی بررسی نحوه تأمین منابع پژوهش و فنّاوری در سال های 1377 تا 1388 [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • بخش غیردولتی بررسی نحوه تأمین منابع پژوهش و فنّاوری در سال های 1377 تا 1388 [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • بررسی دقیق انتشار مقاله های ایرانی در نشریه های نامعتبر : انگیزه ها و رویکرد نویسندگان [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • برنامه دسترسی کارآفرینان به نتایج تحقیق و نوآوری در کشورهای متخب [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • برنامه آموزش و ترویج مهارتهای دانش محور در بعضی از کشورهای اروپایی [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • برنامه افق 2020 مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی با بودجه عمومی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 1-19]
 • برنامه آموزشی ویدیویی جایزه بین المللی کیلبی (Kilby) [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • برنامه‌توسعه‌ششم پایش و ارزیابی وضعیت آموزش عالی ایران بر مبنای اسناد بالادستی کشور [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 1-19]
 • برنامه راهبردی لیسبو مؤسسه مبادلات آکادمیک آلمان (DAAD) [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • برنامه ریزی استراتژیک معرفی مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • برنامه‌ریزی استراتژیک مطالعه تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی) [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 97-113]
 • برنامه ریزی آموزشی میان رشته ای ها: تعاریف و ضرورتها [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • برنامهریزی چندبُعدی آموزش و پرورش پیش از دبستان در عصر جدید [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 39-54]
 • برنامه‌ریزی و مدیریت نقشه راه تاسیس وزارت انرژی در ایران [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 87-104]
 • برنامه مراکز پژوهش مشارکتی مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی با بودجه عمومی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 1-19]
 • برنامه های حمایت مالی بنیاد ملی علوم سوییس [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • برنامه های سیاستی سیاستگذاری برای توسعه علوم و فناوری های بنیادین: مروری بر برخی تجارب برتر جهانی [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 71-88]
 • برنامه‌های سیاستی هوش مصنوعی اهداف و ابزارهای سیاستی توسعه هوش مصنوعی؛ جستاری در برنامه های سیاستی کشورهای منتخب [(مقالات آماده انتشار)]
 • برنامه های متفاوت برای افراد ظرفیت سازی ملی [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • برونداد پژوهشی تحلیل مقاله‌های حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری در کشورهای جهان در بازه زمانی 2019-1980 [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 37-50]
 • برونداد علمی بررسی وضعیت چندنویسندگی و شبکه همکاری های علمی حوزة مهندسی پزشکی ایران در نمایه استنادی علوم بین سال های 2002 تا 20۱۱ [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • برون‌دادهای علمی اثر مهاجرت بر برون‌دادهای علمی: مطالعه موردی پژوهشگران ایرانی در پایگاه ISI [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 47-60]
 • بسترهای علمی ساختارهای دانش مدار در عصر دانایی [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • بصری سازی آینده پژوهی، مفاهیم و روش ها [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • بی‌غرضی مرتن و اخلاقیات علم [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • بیکاری کارآفرینی، توسعه و اشتغال [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • بیکاری اثر شاخص ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان بر کنترل بیکاری (مطالعه موردی استان‌های ایران) [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 91-108]
 • بلاگ ها کاربرد رسانه‌های اجتماعی – تعاملی وب 2 در انجام تحقیقات دانشگاهی [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 61-78]
 • بیماری کووید 19 نقش پزشکی شخصی در تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌هایی مانند کووید 19 [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 99-111]
 • بنیاد DAAD (دآد) بنیاد الکساندر فن هامبولد [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • بنیاد الکساندر فن هامبولد بنیاد الکساندر فن هامبولد [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • بنیاد بین المللی جایزه کیلبی جایزه بین المللی کیلبی (Kilby) [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • بنیاد بین المللی علم بنیاد بین المللی علم [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • بنیاد پیشبرد علم کویت بنیاد پیشبرد علم کویت [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • بنیاد ماکس پلانک بنیاد الکساندر فن هامبولد [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • بنیاد ملی علوم سوییس بنیاد ملی علوم سوییس [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • بنیاد نخبه پرور بنیاد الکساندر فن هامبولد [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • بنیاد نو آوری آلتران بنیاد نوآوری آلتران [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • بنیاد نوآوری کانادا بنیاد نوآوری کانادا [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • بنیادهای علمی آشنایی با شورای پژوهشی علوم زیستی و زیست فناوری انگلستان [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • بنیادهای نخبه پرور بنیاد بین المللی علم [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • بنیادهای نخبه پرور آکادمی ملی علوم بلاروس [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • بین‌المللی‌شدن بین‌المللی‌شدن آموزش عالی و آینده‌ ارزیابی علم و فنّاوری در ایران [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 141-154]
 • بین المللی کردن جهانی شدن و آموزش عالی در دنیای در حال تغییر [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • بند 26 قانون بودجه 1388 نگاهی به عملکرد اعتبارات تحقیقاتی مشمول بند 26 قانون بودجه سال 1388 کشور [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • بنگاه متأخر شناخت توانمندی شرکت های عرضه کننده کالاهای سرمایه ای پیشرفته در کشورهای در حال توسعه [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • بهبود کیفیت معیارهای بهره وری و کیفیت در ایران و جهان [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • بهره وری معیارهای بهره وری و کیفیت در ایران و جهان [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • بهره وری ظرفیت سازی ملی [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • به سازی تربیت معلم معلمان برزیگران ترویج علم [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • به کارگیری دانش اولویت بندی و مقایسه ابعاد چرخه مدیریت دانش در وضعیت موجود و مطلوب (مورد مطالعه: مهندسین مشاور نوی) [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 13-27]
 • بودجه پژوهشی دانشگاه ها بررسی بودجۀ عمومی و پژوهشی دانشگاه های منتخب در ایران و جهان [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 83-96]
 • بودجه‌دانشگاه بررسی تطبیقی سازوکارهای تامین و تخصیص منابع‌مالی در آموزش‌عالی [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 105-126]
 • بودجه عمومی مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی با بودجه عمومی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 1-19]
 • بورسهای پژوهشی بنیاد الکساندر فن هامبولد [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • بومی سازی علم بومی و ساختارهای اجتماعی - اقتصادی [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • بیوم ملی نوآوری (NIB) استعاره جدید بیوم ملی نوآوری در برابر استعاره نظام ملی نوآوری [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 23-46]

پ

 • پایان نامه احراز جایگاه نخست علمی در منطقه [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • پادکست‌ها کاربرد رسانه‌های اجتماعی – تعاملی وب 2 در انجام تحقیقات دانشگاهی [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 61-78]
 • پارادایم گذر پارادایمی از پژوهشهای کمّی به پژوهشهای کیفّی در علوم انسانی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • پارادیم ذهنی علم و فناوری تحلیلی بر نقش رسانه در رشد علم و فناوری [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • پارک علم و فناوری به گزینی الگوی توسعه پارک های علم و فنّاوری [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • پارک علم و فناوری ابزارهای حمایتی برای شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری مورد مطالعه: پارک علم و فناوری دانشگاه فنی خاورمیانه ترکیه [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • پارک علم و فناوری نقش پارک های علم و فناوری در توسعه نوآوری و فناوری [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • پاسخگویی تکامل آموزش عالی: تحولات تاریخی و مشکلات پیش روی کشوهای در حال توسعه [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • پایش پایش و ارزیابی وضعیت آموزش عالی ایران بر مبنای اسناد بالادستی کشور [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 1-19]
 • پایش فناوری پایش فناوری در شرکتهای مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 1-8]
 • پایگاه isi اثر مهاجرت بر برون‌دادهای علمی: مطالعه موردی پژوهشگران ایرانی در پایگاه ISI [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 47-60]
 • پایگاه استنادی علوم جهان اسلام سنجش آمادگی الکترونیکی برای پیاده‌سازی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری (مورد مطالعه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام) [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 61-74]
 • پایگاه اطلاعاتی تأملی بر پایگاه اطلاعات استنادات علمی اسکاپوس [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • پایگاه اطلاعاتی تأملی بر پایگاه اطلاعات استنادات علمی اسکاپوس [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • پایگاه اطلاعاتی اسکاپوس بررسی میزان همکاری های علمی کشورهای حوزه خلیج فارس با کشورهای اسکاندیناوی در پایگاه اطلاعاتی اسکاپوس طی سال های 1989-2009 [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • پایگاه راهنمای نشریه ها با دسترسی آزاد نشریات با دسترسی آزاد: رهیافتی جدید در اشاعة اطلاعات علمی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • پایگاه علمی موتور جستجوگر علمی سایروس (Scirus) [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • پاندمی آموزش عالی مهارتی در زمان کرونا: چالش‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 17-31]
 • پایه های شناور آزاد کامپیوترهای DNA [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • پیچیدگی مروری بر تجربة جهانی ارزیابی نظام آموزش عالی [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • پیچه سه‏ گانه بررسی روابط سه‏گانه دانشگاه – صنعت - دولت ‏در طرح‏های پژوهشی کاربردی در ایران [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 58-71]
 • پدافند غیر عامل نگاشت فرآیندهای نظام پژوهش؛ مطالعه موردی: پدافند غیرعامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • پدیدارشناسی گذر پارادایمی از پژوهشهای کمّی به پژوهشهای کیفّی در علوم انسانی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • پدیده زیبای خفته ارتباطات علمی چهره‌های ماندگار ایران در علوم انسانی، فنی و مهندسی: بررسی دو پدیده استناد دیرهنگام و زودهنگام [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 13-24]
 • پذیرش اجتماعی نوآوری مسئولانه مشخصه ها، چالش ها و ساز و کارهای پیاده سازی آن [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 43-58]
 • پذیرش سیستم‌های اطلاعاتی تبیین رفتار مصرف‌کننده فناوری اطلاعات برمبنای مدل پذیرش فناوری [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 63-74]
 • پردیس انجمن های علمی ساختارهای دانش مدار در عصر دانایی [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • پرژه های ابتکاری گروهی شورای بین المللی علوم (ICSU) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • پروانه های ثبت اختراع تحلیل هم‌واژگانی پروانه‌های ثبت اختراع برای آشکار‌سازی زمینه‌های موضوعی فناوری [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 51-64]
 • پروتکل‌های اعتبار و اعتماد مطالعه علم محور تحولات تجارت الکترونیک در عصر بلاکچین [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 131-142]
 • پروژه 21 فناوری آینده آینده نگاری فناوری ابزاری برای تعیین اولویتهای علم و فناوری مطالعه موردی تجربه کره جنوبی [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • پروژه ژنوم انسان نقش پزشکی شخصی در تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌هایی مانند کووید 19 [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 99-111]
 • پروژ ه های ملی بسیار پیشرفته آینده نگاری فناوری ابزاری برای تعیین اولویتهای علم و فناوری مطالعه موردی تجربه کره جنوبی [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • پروژه های ملی ماکرو کاربرد دیدگاه دای در بررسی فرایند سیاستگذاری طرحهای کلان ملی علم و فناوری [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • پژوهش خوشه های فناوری [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • پژوهش بررسی نحوه تأمین منابع پژوهش و فنّاوری در سال های 1377 تا 1388 [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • پژوهش ارزیابی عوامل مؤثر بر پژوهش در گروه فنی – مهندسی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • پژوهش ارزیابی پژوهش: رویکردها، شیوه ها و چالش ها [دوره 21، شماره 49، 1390]
 • پژوهش ارزیابی شاخص‌های کارکردی در زمینه تحقیقات پسته [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 89-100]
 • پژوهش سنجش تأثیر شاخص حمایت و پشتیبانی مدیریتی در ارزیابی کارکرد واحدهای پژوهشی [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • پژوهش در کشورهای اسلامی وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان اسلام [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • پژوهشکده‌ها حلقه مغفول در مدیریت دانش پژوهشکده‌ها و مؤسسات پژوهشی [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 1-22]
 • پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی مدیریت داراییهای فکری در پژوهشگاههای دولتی ایران : یک مطالعه چند موردی [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • پژوهشگاه دولتی مدیریت داراییهای فکری در پژوهشگاههای دولتی ایران : یک مطالعه چند موردی [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • پژوهشگاه صنعت نفت مدیریت داراییهای فکری در پژوهشگاههای دولتی ایران : یک مطالعه چند موردی [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • پژوهشگاه علوم و فناوری مدیریت داراییهای فکری در پژوهشگاههای دولتی ایران : یک مطالعه چند موردی [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • پژوهشگر احراز جایگاه نخست علمی در منطقه [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • پژوهشگران ایرانی اثر مهاجرت بر برون‌دادهای علمی: مطالعه موردی پژوهشگران ایرانی در پایگاه ISI [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 47-60]
 • پژوهشگران جوان بنیاد ملی علوم سوییس [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • پژوهش های علم سنجی سیر تحول پژوهش‌های علم‌سنجی در ایران [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 69-82]
 • پژوهش های کتاب سنجی سیر تحول پژوهش‌های علم‌سنجی در ایران [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 69-82]
 • پژوهش و فناوری تبیین مفهوم رقابت‌پذیری در حوزه پژوهش و فناوری [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 49-62]
 • پژوهش و مشاوره فلسفه انجمن های علمی [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • پسا دکتری دوره ی پسادکترا [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • پسته ارزیابی شاخص‌های کارکردی در زمینه تحقیقات پسته [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 89-100]
 • پس نگری آینده پژوهی، مفاهیم و روش ها [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • پیشبرد علم وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان اسلام [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • پشتیبانی اجرایی بررسی الگوهای تعاملی نهادهای پشتیبان پژوهشی و اجرایی با شوراهای عالی سیاستگذاری علم و فناوری (کشورهای منتخب) [دوره 21، شماره 49، 1390]
 • پشتیبانی پژوهشی بررسی الگوهای تعاملی نهادهای پشتیبان پژوهشی و اجرایی با شوراهای عالی سیاستگذاری علم و فناوری (کشورهای منتخب) [دوره 21، شماره 49، 1390]
 • پیشرفت راهکارهای وقف‌بنیان در اصلاح و توسعه نظام آموزشی ایران [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 91-106]
 • پیشرفت آموزشی شاخص توسعه انسانی [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • پیشرفت های کامپیوتری از سوپر کامپیوترها تا کامپیوترهای قلمی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • پیشروی در دانش انجمن ماکس پلانک [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • پیش نگری پامفا 1404: نخستین گام در مسیر آینده نگاری ملی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • پیشنهاد‌های سیاستی آموزش عالی مهارتی در زمان کرونا: چالش‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 17-31]
 • پلتفورم پژوهش و فناوری به کارگیری روش‌های تأمین مالی جمعی و نوآوری باز در راهبری عناصر زیست‌بوم پژوهش و فناوری صنعت برق؛ پیشنهاد الگوی پلتفورمی [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 66-86]
 • پیمایش الزام‌ها، چالش‌ها و راهکارهای سیاستی اندازه‌گیری هزینه‏ کرد تحقیق‏ و توسعه در ایران [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 107-124]
 • پورتال آشنایی با فناوری پرتال و کاربردهای آن [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • پورتال های اینترنتی آشنایی با فناوری پرتال و کاربردهای آن [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • پورتال های سازمانی آشنایی با فناوری پرتال و کاربردهای آن [دوره 16، شماره 37، 1385]

ت

 • تاریخ تکامل آموزش عالی: تحولات تاریخی و مشکلات پیش روی کشوهای در حال توسعه [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • تاریخچه آکادمی علوم فرانسه [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • تاریخچه ساختار و عملکرد انجمن های علمی ایران [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • تاریخچه انجمن پیشبرد علم در بریتانیا [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • تاریخچه تاسیس گزارشی از فعالیت های فرهنگستان های کشور [دوره 13، شماره 30، 1382]
 • تاریخچه ی تاسیس پسا دکتری دوره ی پسادکترا [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • تأمین مالی بررسی فرایندتجاری سازی زیست داروها: درس هایی برای صنعت داروی ایران [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • تامین‌ ‌مالی بررسی تطبیقی سازوکارهای تامین و تخصیص منابع‌مالی در آموزش‌عالی [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 105-126]
 • تأمین مالی دانشگاه بررسی بودجۀ عمومی و پژوهشی دانشگاه های منتخب در ایران و جهان [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 83-96]
 • تبادل تجربیات علمی کرسی های پژوهشی [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • تبعیض جنسی ارائه مدلی برای شناسایی موانع پیش روی زنان در تولید علم [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • تیپ‌شناسی تیپ‌شناسی و روش تحقیق مطالعات همکاری علمی در ایران [دوره 24، شماره 57، 1393، صفحه 51-63]
 • تجارب کشورها دیپلماسی علم و فناوری: چهارچوبی نظری و پیشنهادهایی عملی [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • تجارت الکترونیک مطالعه علم محور تحولات تجارت الکترونیک در عصر بلاکچین [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 131-142]
 • تجارت حیات‌وحش آیا ویروس کرونا (کووید 19) می‌تواند تجارت حیات‌وحش را به چالش بکشد ؟! [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 83-98]
 • تجاری سازی تجاری سازی نتایج تحقیقات [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • تجاری سازی نگرش راهبردی بر عوامل مؤثر بر تجاری سازی و ورود به بازار در ایران، مبتنی بر رویکرد فراترکیب [دوره 26، شماره 63، 1395]
 • تجاریسازی بررسی فرایندتجاری سازی زیست داروها: درس هایی برای صنعت داروی ایران [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • تجاری‌سازی عوامل مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • تجاری سازی تحقیقات شناسایی ابزارهای حمایتی دولتها برای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • تجاری‌سازی تحقیقات علمی مباحثه تجاری‌سازی تحقیقات علمی: بازخوانی انتقادی و ترسیم مسیری برای تحقیقات آینده [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 33-54]
 • تجاری‌سازی تحقیقات علمی زمانمندی و مکانمندی پدیده تجاری‌سازی تحقیقات علمی:‏ نگاهی به وضعیت ایران در مقایسه با جهان [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 51-65]
 • تجاری‌سازی دانش به گزینی الگوی توسعه پارک های علم و فنّاوری [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاه نقش اعتبار سازمانی دانشگاه و اثر هالهای بر تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی از منظر رویکرد منبع‌محور [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • تجاری سازی علم تجاری سازی علم در ایران: ملاحظات انتقادی [دوره 26، شماره 64، 1395]
 • تجاری‌سازی فناوری درک نادرست از مفاهیم تجاری سازی فناوری و رسالت نهادهای سیاست گذار فناوری در عرصه فرهنگ سازی تجاری سازی فناوری [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • تجاری سازی نتایج تحقیق شرایط زمینه ساز برای پیشبرد تجاری سازی نتایج تحقیقات در بخش دانشگاهی [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • تجاری سازی نتایج تحقیقات مروری بر مفاهیم نظری تجاری سازی نتایج تحقیقات [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • تجاری سازی نتایج تحقیقات نگاهی به صندوق حمایت از پژوهشگران [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • تجاری سازی نتایج تحقیقات نگاهی نو به تدوین نظام مدیریت پژوهشی در آموزش عالی کشور [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • تجربه آموزگاران علم و معنا (Mentors) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • تجربه بازدیدکنندگان بازسازی معنایی تجربه بازدیدکنندگان از جشنواره علم برای همه [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 97-106]
 • تحصیلات تکمیلی احراز جایگاه نخست علمی در منطقه [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • تحقیق یادداشتی در دفاع از مدل خطی نوآوری [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 107-132]
 • تحقیقات جهانی بنیاد نوآوری کانادا [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • تحقیقات علمی بنیادهای خیریه پشتیبان علم [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • تحقیقات فرهنگی ایده رصدخانه‌‌های فرهنگی [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 91-102]
 • تحقیقات کارآفرینی کارآفرینی و رسالت دانشگاه [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • تحقیقات منجر به فناوری برتر آکادمی علوم چین (CAS) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • تحقیقات و فناوری چشم‌انداز کارکردهای نظام آموزش عالی با رویکرد مدیریت منطقه‌ای در آینده‌ [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 1-18]
 • تحقیق و پژوهش مقایسه هرم دانشجویان در ایران و شش کشور توسعه یافته جهان [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • تحقیق ‏وتوسعه الزام‌ها، چالش‌ها و راهکارهای سیاستی اندازه‌گیری هزینه‏ کرد تحقیق‏ و توسعه در ایران [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 107-124]
 • تحقیق و توسعه کارآفرینی و آموزش عالی: اصول و موانع [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • تحقیق و توسعه ارتقاء علم در خاورمیانه [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • تحقیق و توسعه شاخص های مهم تحقیقاتی در ایران و جهان [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • تحقیق و توسعه شرکتهای تجاری دانشگاهی بستری برای توسعه استقلال دانشگاه ها (تجربه دانشگاههای بریتانیا) [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • تحقیق و توسعه دسترسی کارآفرینان به نتایج تحقیق و نوآوری در کشورهای متخب [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • تحقیق و توسعه سیاست های علمی و فناوری در توسعه اشتغال [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • تحقیق و توسعه چهارچوب سامانه نوآوری و کارکرد آن در رشد و توسعه ملی: رویکردی بر پایة نشانگرهای سازمان ملل متحد [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • تحقیق و توسعه عامل‌های کلیدی اثرگذار در همکاری‌های دانشگاه‌ها و صنایع دفاعی کشور [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 67-82]
 • تحقیق و توسعه مشارکتی مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی با بودجه عمومی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 1-19]
 • تحلیل استنادی بررسی مطالعات استنادی پروانه های ثبت اختراع [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • تحلیل استنادی مطالعه علم‏سنجی انتشارات علمی حوزه زلزله ‏شناسی بر اساس پایگاه استنادی وبگاه علوم [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 61-76]
 • تحلیل استنادی پروانه های ثبت اختراع بررسی مطالعات استنادی پروانه های ثبت اختراع [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • تحلیل تماتیک بازسازی معنایی تجربه بازدیدکنندگان از جشنواره علم برای همه [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 97-106]
 • تحلیل درآمدهای آینده چارچوبی برای ارزش‌گذاری فناوری‌های در مراحل ابتدایی توسعه [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 61-74]
 • تحلیل ساختاری نظام نوآوری و مسئله عدالت اجتماعی مورد مطالعه: رژیم صهیونیستی [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • تحلیل سلسله‌مراتبی و تاپسیس سنجش فضایی اقتصاد دانش‌بنیان در استان‌های مختلف ایران (رویکرد شاخص ترکیبی) [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 55-72]
 • تحلیل شبکه بررسی روند تولیدات علمی و تحلیل ساختار شبکه هم تألیفی در حوزه نانو فناوری ایران [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • تحلیل شبکه‌های اجتماعی بررسی و شناخت وضعیت حوزه علمی پدیده گرمایش جهانی در ایران [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 75-88]
 • تحلیل شبکه‌های اجتماعی جغرافیای اقتصادی و اهمیت شبکه‌های محلی دانش در خوشه‌های صنعتی؛ مورد مطالعه خوشه نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 83-99]
 • تحلیل علم‌سنجی تحلیل کتاب‌سنجی و علم‌سنجی فصلنامه رهیافت بین سال‌های 1377-1397 [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 85-98]
 • تحلیل کتاب سنجی تحلیل کتابسنجی فصلنامه رهیافت [دوره 26، شماره 63، 1395]
 • تحلیل کتاب‌سنجی تحلیل کتاب‌سنجی و علم‌سنجی فصلنامه رهیافت بین سال‌های 1377-1397 [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 85-98]
 • تحلیل محتوا تحلیل هم‌واژگانی پروانه‌های ثبت اختراع برای آشکار‌سازی زمینه‌های موضوعی فناوری [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 51-64]
 • تحلیل محتوا الگوی ارزیابی شایستگی‌های مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی: تحلیل محتوای مدل‌های شایستگی مدیران [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 1-16]
 • تحلیل مضمون شناسایی مسائل پیچیده اخلاقی فراروی مهندسان صنعت ساخت و ساز ایران [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • تحلیل هم‌رخدادی واژگان بررسی و شناخت وضعیت حوزه علمی پدیده گرمایش جهانی در ایران [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 75-88]
 • تحلیل هم واژگانی تحلیل هم‌واژگانی پروانه‌های ثبت اختراع برای آشکار‌سازی زمینه‌های موضوعی فناوری [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 51-64]
 • تحلیل هم واژگانی سیر تحول پژوهش‌های علم‌سنجی در ایران [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 69-82]
 • تحول بنیادین تحلیل بنیادی نهاد علم: راهی به سوی توسعه کشور [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 99-114]
 • تخصص خوشه های فناوری [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • تخصیص بودجه بررسی شاخصها و روشهای مبتنی بر دستورالعمل فراسکاتی در زمینه تحلیل بودجه پژوهشی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • تخصصی‌سازی هوشمند سیاست توسعه منطقه‌ای نوآوری در اتحادیه اروپا [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 91-108]
 • تخصیص منابع پژوهشی اختصاص منابع مالی به پژوهش: مدل های پشتیبان [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • تخصیص منابع‌مالی بررسی تطبیقی سازوکارهای تامین و تخصیص منابع‌مالی در آموزش‌عالی [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 105-126]
 • تخصص‌های علمی نهادی‌شدن شناختی و اجتماعی تخصص‌های علمی و حوزه‌های پژوهشی [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 1-20]
 • تداخل های دارویی نقش پزشکی شخصی در تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌هایی مانند کووید 19 [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 99-111]
 • تدارک عمومی تحلیلی بر الزامات سیاستی تقویت ساخت داخل تجهیزات بخش فاوا در ایران [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 47-64]
 • تدریس گروهی میان رشته ای ها: تعاریف و ضرورتها [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • تدوین استراتژی ارائه مدلی مبتنی بر آینده گاری برای تدوین استراتژی رقابتی [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • تراز جهانی نگاهی به رویکردهای ایجاد دانشگاه‌ ترازجهانی در ایران [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 53-66]
 • تربیت معلم معلمان برزیگران ترویج علم [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • ترسیم ساختار علم سنجی سیر تحول پژوهش‌های علم‌سنجی در ایران [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 69-82]
 • ترکیه ارزیابی تطبیقی تولید علم ایران، ترکیه و مصر در سالهای 2005 و 2006 [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • ترویج تحلیل بنیادی نهاد علم: راهی به سوی توسعه کشور [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 99-114]
 • ترویج دانش در رثای مقاله؛ «هشت نسل مقالات اصیل علوم انسانی در ایران [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 1-18]
 • ترویج علم از ترویج علم تا تولید ثروت از دانش [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • ترویج علم تاریخچه انجمن پیشبرد علوم آمریکا [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • ترویج علم بررسی وضعیت ترویج علم در جمهوری اسلامی ایران: از بایدها تا واقعیت ها [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • ترویج علم مروری نظام مند بر مفاهیم و الگوهای ترویج و عمومی سازی علم [دوره 26، شماره 64، 1395]
 • ترویج علم بازسازی معنایی تجربه بازدیدکنندگان از جشنواره علم برای همه [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 97-106]
 • ترویج علم اهمیت ترویج علم درکاهش شبه علم دردوران کووید 19 [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 25-36]
 • تسهیلات حمایتی دولت و قوانین مربوط به نخبگان [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • تسهیلات مالی ارائه مدل منطقی ابزارهای سیاستی مالی و مالیاتی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 67-84]
 • تسهیم دانش بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد تسهیم دانش [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 47-60]
 • تشخیص فرصت کارآفرینی ارائه مدل پیش‌بینی تشخیص فرصت‌های کارآفرینی با توجه به نقش سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 65-76]
 • تشکیلات انجمن پیشبرد علوم آمریکا [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • تشکیلات انجمن پیشبرد علم در بریتانیا [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • تصمیم گیری ملاحظات اخلاقی در حوزه مهندسی؛ یک رویکرد تصمیم‌گیری [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • تصمیم‌گیری مطالعه مروری از کاربردها و روش‌های آینده‌نگاری در سیاست‌گذاری سلامت: تجارب بین‌المللی و اقتضائات ملی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 109-133]
 • تعاملات بین المللی شایستگی های اعضای هیأت علمی در تعاملات بین المللی [دوره 26، شماره 63، 1395]
 • تعاون و همکاری علمی و فضای بین المللی تحقیقاتی روش های تولید و اشاعه یافته های علمی [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • تعداد دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی مقایسه هرم دانشجویان در ایران و شش کشور توسعه یافته جهان [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • تعداد مقالات مروری بر تولید علم در سال 2003 [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • تعداد مقالات رشد علمی در کره جنوبی [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • تعداد مقالات تولید علم ایران در سال 2004 [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • تعداد مقالات تولید علم ایران در سال 2005 [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • تعداد مقالات تولید علم ایران در سال 2006 [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • تعداد مقالات تولید علم ایران در سال 2007 [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • تعداد مقالات تولید علم ایران در سال 2008 [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • تعریف ساختار و عملکرد انجمن های علمی ایران [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • تغییر اقلیم فرصت ها و تهدیدهای ویروس کرونا برای محیط زیست [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 63-76]
 • تغییر و تحول کارآفرینی، توسعه و اشتغال [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • تفسیری گذر پارادایمی از پژوهشهای کمّی به پژوهشهای کیفّی در علوم انسانی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • تفکر انتقادی فناورانه اهمیت ترویج علم درکاهش شبه علم دردوران کووید 19 [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 25-36]
 • تفکر بین رشته ای دیپلماسی علم و فناوری: چهارچوبی نظری و پیشنهادهایی عملی [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • تفکر راهبردی ظرفیت سازی ملی [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • تکنیک اکتشافی شبکه خزانه شناسایی موانع استقرار فناوری اطلاعات در دستگاههای اجرایی ایران [دوره 26، شماره 64، 1395]
 • تکنولوژی مطالعه تطبیقی و دسته بندی روش های تدوین نقشه راه (ره نگاشت) فناوری [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • تمپوس مؤسسه مبادلات آکادمیک آلمان (DAAD) [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • تنظیم گری نقشه راه تاسیس وزارت انرژی در ایران [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 87-104]
 • تنوع‌زیستی آیا ویروس کرونا (کووید 19) می‌تواند تجارت حیات‌وحش را به چالش بکشد ؟! [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 83-98]
 • تنوع و فراگیری سنجش دانش و مهارت با تکیه ‌بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 39-58]
 • تواضع و فروتنی مرتن و اخلاقیات علم [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • توانایی های کارآفرینی آیا کارآفرینی استراتژی دانشگاه ها را تغییر می دهد؟ [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • توان علّی و گرایش و استعداد برای عمل ارزیابی آینده پژوهانه تأثیرات علوم و فناوری های همگرا بر حوزه های اخلاق، اجتماع و سیاست در ایران تا 1404 [دوره 21، شماره 49، 1390]
 • توانمندی شناخت توانمندی شرکت های عرضه کننده کالاهای سرمایه ای پیشرفته در کشورهای در حال توسعه [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • توانمند سازی ضرورت دانش آفرینی [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • توانمند سازی علمی شورای بین المللی علوم (ICSU) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • توانمندیهای پویا بررسی ریشه‌های نظری ظرفیت جذب [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 81-96]
 • توسعه کارآفرینی، توسعه و اشتغال [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • توسعه از ترویج علم تا تولید ثروت از دانش [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • توسعه تحلیل نقش آموزش در توسعه و ترویج کارآفرینی [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 75-88]
 • توسعه نقد یا نقض گذشته پژوهشی کشور [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 21-36]
 • توسعه اقتصادی کارآفرینی و آموزش عالی: اصول و موانع [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • توسعه الگوئی شبکه آزمایشگاههای ملی توسعه کشور (شامتک موضوعی) [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • توسعه انسانی نقش آموزش عالی در چشم انداز توسعه ایران 1404 [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • توسعه انسانی ویژگی های نیروی انسانی توسعه یافته [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • توسعه برنامه های درسی کارآفرینی و آموزش عالی: اصول و موانع [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • توسعه پایدار شورای بین المللی علوم (ICSU) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • توسعه پایدار ظرفیت سازی ملی [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • توسعه پایدار مؤسسه ملی پژوهش های کشاورزی فرانسه INRA [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • توسعه پایدار تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد قطبهای علمی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • توسعه پژوهش شناخت عوامل موفقیت مدیریت پژوهشی (R&D) دستگاه‌های اجرایی کشور [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 1-12]
 • توسعه دارو جدید بررسی فرایندتجاری سازی زیست داروها: درس هایی برای صنعت داروی ایران [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • توسعه دانش بنیان «توسعه دانش بنیان» یا «شِبهِ دانش نفت بنیان»: مساله این است [دوره 26، شماره 64، 1395]
 • توسعه زیرساخت ها دولت الکترونیکی [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • توسعه شخصیت و مهارت آموزگاران علم و معنا (Mentors) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • توسعه علمی شناخت عوامل رشد پژوهش و نه موانع آن: یک چرخش بینش [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • توسعه علم و فناوری سیاست گذاری علم و فناوری در قالب سیاست های عام و خاص [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • توسعه علم و فناوری نقش سازمان‌های مردم‌نهاد علمی در توسعه علم و فناوری [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 19-32]
 • توسعه فرهنگی ترویج علم: مباحث مفهومی، روش ها و اهمیت آن [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • توسعه کارآفرینی اهداف برنامه های توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • توسعه کشور تحلیل بنیادی نهاد علم: راهی به سوی توسعه کشور [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 99-114]
 • توسعه‌مالی بررسی تطبیقی سازوکارهای تامین و تخصیص منابع‌مالی در آموزش‌عالی [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 105-126]
 • توسعه محصول و خدمت جدید عوامل مؤثر بر یکپارچگی دانش فنی و دانش بازار در شرکت‌های نوآور: موانع و راهکارها [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 33-46]
 • توسعه منابع انسانی ویژگی های نیروی انسانی توسعه یافته [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • توسعه منابع انسانی تکامل آموزش عالی: تحولات تاریخی و مشکلات پیش روی کشوهای در حال توسعه [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • توسعه منابع انسانی توسعه سرمایه های انسانی در صنعت الکترونیک [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • توسعه نوآوری شرایط زمینه ساز برای پیشبرد تجاری سازی نتایج تحقیقات در بخش دانشگاهی [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • توسعه نوآوری نقش پارک های علم و فناوری در توسعه نوآوری و فناوری [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • توصیفی تحلیلی آموزش و پرورش پیش از دبستان در عصر جدید [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 39-54]
 • توصیه سیاستی ضرورت توسعه نظام ملی نوآوری در ایران [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • تولیدات علمی قدرت علمی اوپک [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • تولیدات علمی بررسی جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای اسلامی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • تولیدات علمی نقد یا نقض گذشته پژوهشی کشور [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 21-36]
 • تولیدات علمی مطالعه علم‏سنجی انتشارات علمی حوزه زلزله ‏شناسی بر اساس پایگاه استنادی وبگاه علوم [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 61-76]
 • تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی مشارکت پژوهشگران ایرانی در تولید علم جهانی در مدلاین (حوزه علوم پایه و بین رشته ای پزشکی) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • تولید دانش شرکتهای تجاری دانشگاهی بستری برای توسعه استقلال دانشگاه ها (تجربه دانشگاههای بریتانیا) [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • تولید دانش بررسی راهکارهای ارتقای مشارکت موثر ایران در دانش جهانی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • تولید علم مروری بر تولید علم در سال 2003 [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • تولید علم رشد علمی در کره جنوبی [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • تولید علم از ترویج علم تا تولید ثروت از دانش [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • تولید علم تولید علم ایران در سال 2004 [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • تولید علم احراز جایگاه نخست علمی در منطقه [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • تولید علم ارزیابی مجلات ایرانی فهرست شده در مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • تولید علم تولید علم ایران در سال 2005 [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • تولید علم نگاهی به صندوق حمایت از پژوهشگران [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • تولید علم وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان اسلام [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • تولید علم تولید علم ایران در سال 2006 [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • تولید علم اهمیت رعایت اصول نمایه سازی در مستندات علمی [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • تولید علم ارزیابی تطبیقی تولید علم ایران، ترکیه و مصر در سالهای 2005 و 2006 [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • تولید علم تولید علم ایران در سال 2007 [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • تولید علم تولید علم ایران در سال 2008 [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • تولید علم ارزیابی عوامل مؤثر بر پژوهش در گروه فنی – مهندسی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • تولید علم علم بومی و ساختارهای اجتماعی - اقتصادی [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • تولید علم بررسی وضعیت انتشارات علمی دانشگاه تهران با تأکید برهمکاریهای علمی در داخل و خارج از کشور [دوره 26، شماره 64، 1395]
 • تولید علم بررسی میزان حضور ایران در همایش‏های بین‏ المللی در پایگاه وب علوم [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 1-12]
 • تولید علم مقایسه سهم بروندادهای پژوهشی حاصل از همکاری صنعت و دانشگاه در ایران، خاورمیانه و جهان [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 65-80]
 • تولید علم و گسترش مرزهای دانش روش های تولید و اشاعه یافته های علمی [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • تولید ناخالص ملی شاخص های مهم تحقیقاتی در ایران و جهان [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • تونل علم تونل علم [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • تئوری داده بنیاد گذر پارادایمی از پژوهشهای کمّی به پژوهشهای کیفّی در علوم انسانی [دوره 24، شماره 57، 1393]

ث

 • ثبت پتنت تحلیلی بر وضعیت انتشارات علمی و ثبت پتنت در نظام ملی نوآوری ایران [دوره 27، شماره 65، 1396]

ج

 • جابه جایی اطلاعات از مولکول های DNA کامپیوترهای DNA [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • جابه‌جایی شغلی چهارچوب جامع چندسطحی حفاظت دانش بنگاه‌های دانش‌محور (مطالعه موردی شرکت ملی نفت ایران) [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 55-68]
 • جایزه علمی آکادمی علوم جهان اسلام [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • جایزه نوبل آشنایی با بنیاد و جایزه نوبل [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • جایگاه جهانی بررسی راهکارهای ارتقای مشارکت موثر ایران در دانش جهانی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • جامعه خدمات و کاربردهای وب 2 و جامعه اطلاعاتی [دوره 26، شماره 63، 1395]
 • جامعه دانشگاه‌ها چگونه می‌توانند با جامعه در تعامل باشند؟ در جست‌وجوی رویکرد جدید دانشگاه‌ها به مأموریت سوم در ایران [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 127-144]
 • جامعه اطلاعاتی خدمات و کاربردهای وب 2 و جامعه اطلاعاتی [دوره 26، شماره 63، 1395]
 • جامعه دانش جامعه دانش و اقتصاد دانش‌محور در کشورهای عربی و تجربه‌ای برای ایران [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 1-12]
 • جامعه شناسی علم بومی و ساختارهای اجتماعی - اقتصادی [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • جامعه علمی جامعه علمی، روابط علمی و هم تألیفی [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • جذب اعضاء هیأت علمی همخونی دانشگاهی به عنوان رویکردی چالش برانگیز در جذب اعضاء هیأت علمی [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 51-61]
 • جذب دانشجویان بین‌المللی جذب دانشجویان بین‌المللی در نظام آموزش عالی ایران و چالش‌های پیش رو [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 77-90]
 • جریان دانش تحلیل جریان دانش در مدل نوآوری باز خدماتی [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • جستجوی اطلاعات بررسی رفتارهای اطلاع یابی اعضای هیأت علمی دانشکده های پزشکی [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • جشنواره علم برای همه بازسازی معنایی تجربه بازدیدکنندگان از جشنواره علم برای همه [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 97-106]
 • جغرافیای اقتصادی جغرافیای اقتصادی و اهمیت شبکه‌های محلی دانش در خوشه‌های صنعتی؛ مورد مطالعه خوشه نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 83-99]
 • جلسه داری جلسه داری: نقش و آسیب شناسی آن در اداره کشور [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • جمعیت شناسی منابع انسانی در صنعت الکترونیک توسعه سرمایه های انسانی در صنعت الکترونیک [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • جمهوری اسلامی ایران قدرت علمی اوپک [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • جنبه‌های شناختی و اجتماعی نهادی‌شدن شناختی و اجتماعی تخصص‌های علمی و حوزه‌های پژوهشی [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 1-20]
 • جنسیت ارائه مدلی برای شناسایی موانع پیش روی زنان در تولید علم [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • جهان اسلام بررسی جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای اسلامی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • جهانی شدن جهانی شدن و آموزش عالی در دنیای در حال تغییر [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • جهت گیریهای استراتژیک بررسی ریشه‌های نظری ظرفیت جذب [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 81-96]
 • جهش جامعه دانش و اقتصاد دانش‌محور در کشورهای عربی و تجربه‌ای برای ایران [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 1-12]
 • جوایز علمی همکاری‌های پژوهشی و تعاملات استنادی نخبگان علمی: مطالعه برندگان مدال پرایس در حوزه اطلاع‌سنجی [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 22-39]
 • جوانان سیاست های علمی و فناوری در توسعه اشتغال [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • جوائز برنامه های بین المللی آکادمی ملی علوم هند [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • جوائز پژوهشی بنیاد الکساندر فن هامبولد [دوره 16، شماره 37، 1385]

چ

 • چارچوب نگاهی نو به تدوین نظام مدیریت پژوهشی در آموزش عالی کشور [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • چارچوب ارزیابی عملکرد مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن بهبودیافته و روش دیماتل برای ارزیابی عملکرد پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 19-36]
 • چارچوب آینده نگاری ارائه شیوه علمی برای سازماندهی مطالعه آینده نگاری فناوری [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • چارچوب تجاری سازی برای ایران شرایط زمینه ساز برای پیشبرد تجاری سازی نتایج تحقیقات در بخش دانشگاهی [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • چارچوب تدوین احکام سیاستی طراحی چارچوبی برای تدوین احکام حوزه علم و فناوری در برنامه‌های توسعه [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • چارچوب تعالی پژوهش تبیین چارچوب تعالی پژوهش: گامی به سوی ارائه الگوی نظام ارزیابی کیفیت پژوهش در آموزش عالی کشور [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • چارچوب مفهومی دیپلماسی علم و فناوری: چهارچوبی نظری و پیشنهادهایی عملی [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • چالش استفاده مؤثر از تحولات اثرگذار بر آینده مدیریت منابع انسانی با تکیه بر اقتصاد دانش‌محور [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 67-84]
 • چالش جذب دانشجویان بین‌المللی در نظام آموزش عالی ایران و چالش‌های پیش رو [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 77-90]
 • چالش‌های جهانی و بومی نظام دانشگاهی، چالش های بومی و جهانی، و تعامل با فضای اجتماعی [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 1-22]
 • چالش‌های فناوری‌ تبیین رابطه فلسفی انسان و فناوری، چالش‌های فناوری در آموزش کارکنان [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 37-50]
 • چالشها و فرصتهای سرمایه های انسانی توسعه سرمایه های انسانی در صنعت الکترونیک [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • چرخه عمر شبکه ها چرخه عمر شبکه های همکاری علم و فناوری [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • چشم انداز توسعه ایران نقش آموزش عالی در چشم انداز توسعه ایران 1404 [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • چشم اندازهای ارزیابی آینده نگاری بررسی تأثیر آینده نگاری در سیاس تگذاری علم، فناوری و نوآوری [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • چکیده مقاله بررسی میزان انطباق چکیده مقالات نشریات فارسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با استانداردهای چکیده نویسی ایزو 214 [دوره 26، شماره 63، 1395]
 • چکیده نویسی بررسی میزان انطباق چکیده مقالات نشریات فارسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با استانداردهای چکیده نویسی ایزو 214 [دوره 26، شماره 63، 1395]
 • چهارچوب چندسطحی چهارچوب جامع چندسطحی حفاظت دانش بنگاه‌های دانش‌محور (مطالعه موردی شرکت ملی نفت ایران) [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 55-68]

ح

 • حیات وحش فرصت ها و تهدیدهای ویروس کرونا برای محیط زیست [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 63-76]
 • حفاظت دانش چهارچوب جامع چندسطحی حفاظت دانش بنگاه‌های دانش‌محور (مطالعه موردی شرکت ملی نفت ایران) [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 55-68]
 • حق اختراع دسترسی کارآفرینان به نتایج تحقیق و نوآوری در کشورهای متخب [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • حق مالکیت فکری تجاری سازی نتایج تحقیقات [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • حکمرانی بررسی حکمرانی و سیاستگذاری مواجهه با پدیده کرونا در دنیا و کشور ایران [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 1-23]
 • حکمرانی مطالعه تطبیقی وضعیت حکمرانی علم، فناوری و نوآوری در ایران و کشورهای منتخب [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 1-22]
 • حکمرانی انرژی نقشه راه تاسیس وزارت انرژی در ایران [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 87-104]
 • حکمرانی منطقه‌ای آسیب‌شناسی آمایش آموزش عالی در ایران؛ اولین گام حکمرانی منطقه‌ای [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 43-54]
 • حکومت دانشگاه و دولت؛ تأملی در باب خط مشی گذاری علم [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • حمایت از پژوهش نگاهی به صندوق حمایت از پژوهشگران [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • حمایت از پژوهش ساختار صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • حمایت از پژوهشگران جوان انجمن پیشبرد علم ژاپن [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • حمایت از پژوهش و نوآوری بنیاد نوآوری کانادا [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • حمایت از دانشمندان جوان بنیاد بین المللی علم [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • حمایت مالی بنیادهای خیریه پشتیبان علم [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • حوزه سلامت سرنوشت مقالات سلب اعتبارشده کشورهای خاورمیانه در حوزه سلامت [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 53-64]
 • حوزه علم سنجی ایران سیر تحول پژوهش‌های علم‌سنجی در ایران [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 69-82]
 • حوزه‌های پژوهشی نهادی‌شدن شناختی و اجتماعی تخصص‌های علمی و حوزه‌های پژوهشی [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 1-20]
 • حوضچه متخصصان پامفا 1404: نخستین گام در مسیر آینده نگاری ملی [دوره 17، شماره 41، 1386]

خ

 • خاور میانه ارتقاء علم در خاورمیانه [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • خدمات خدمات و کاربردهای وب 2 و جامعه اطلاعاتی [دوره 26، شماره 63، 1395]
 • خدمات بهداشت و درمانی مطالعه مروری از کاربردها و روش‌های آینده‌نگاری در سیاست‌گذاری سلامت: تجارب بین‌المللی و اقتضائات ملی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 109-133]
 • خدمات علمی مؤسسه ملی بهداشت آمریکا (NIH) [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • خرد آموزگاران علم و معنا (Mentors) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • خرید دولتی خرید دولتی نوآوری‌گرا ابزار مهم سیاست‌های نوآوری طرف تقاضا [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 83-98]
 • خرید دولتی نوآوری‌گرا خرید دولتی نوآوری‌گرا ابزار مهم سیاست‌های نوآوری طرف تقاضا [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 83-98]
 • خط مشی گذاری بررسی نقش های انجمن های علمی و دانشگاهیان در سیاستگذاری و ارزیابی نظام علمی کشور [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • خط مشی گذاری انرژی اولویت بندی پروژه های تحقیق و توسعه در سطح ملی؛ مطالعه موردی: کمیسیون تخصصی انرژی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • خط مشی گذاری برای تخصیص بودجه های پژوهشی دانشگاه و دولت؛ تأملی در باب خط مشی گذاری علم [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • خط مشی گذاری علم و فناوری دانشگاه و دولت؛ تأملی در باب خط مشی گذاری علم [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • خط معیار کیفیت در رثای مقاله؛ «هشت نسل مقالات اصیل علوم انسانی در ایران [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 1-18]
 • خلاقیت کارآفرینی، توسعه و اشتغال [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • خلاقیت خوشه های فناوری [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • خلق دانش تبیین چارچوب تعالی پژوهش: گامی به سوی ارائه الگوی نظام ارزیابی کیفیت پژوهش در آموزش عالی کشور [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • خودارزیابی خودارزیابی مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • خوداستنادی خود استنادی و کاربرد آن در مطالعات علم سنجی [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • خوداستنادی نویسنده بررسی تأثیر خوداستنادی نویسنده بر رتبهبندی کشورهای منطقه چشمانداز 1404 بر اساس میانگین استناد به هر مقاله [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • خوشه‌ نفت جغرافیای اقتصادی و اهمیت شبکه‌های محلی دانش در خوشه‌های صنعتی؛ مورد مطالعه خوشه نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 83-99]

د

 • دآد (DAAD) مؤسسه مبادلات آکادمیک آلمان (DAAD) [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • داده باز دولتی توسعه کسب‌و‌کار الکترونیک با مدل نوآوری در داده، ‌داده باز دولتی و نوآوری باز [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 41-52]
 • داده های تابلویی اثر شاخص ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان بر کنترل بیکاری (مطالعه موردی استان‌های ایران) [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 91-108]
 • دارایی فکری تجاری سازی نتایج تحقیقات [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • دانایی سرشته با توانایی معلمان برزیگران ترویج علم [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • دانایی محوری شبکه آزمایشگاههای ملی توسعه کشور (شامتک موضوعی) [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • دانش آموزگاران علم و معنا (Mentors) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • دانش » شهر دانش پایه « مبانی و اصول شکل گیری» [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • دانش آیا می‌توان دانش را مدیریت کرد؟ [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 89-99]
 • دانش آفرینی سازمانی ضرورت دانش آفرینی [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • دانش آموزان شناسایی، ویژگی ها و رشد نخبگان [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • دانش تولید کارآفرینی و رسالت دانشگاه [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • دانشجو جذب دانشجویان بین‌المللی در نظام آموزش عالی ایران و چالش‌های پیش رو [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 77-90]
 • دانشجویان شناسایی، ویژگی ها و رشد نخبگان [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • دانشجوی خارجی جذب دانشجویان بین‌المللی در نظام آموزش عالی ایران و چالش‌های پیش رو [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 77-90]
 • دانش صریح ضرورت دانش آفرینی [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • دانش صریح آیا می‌توان دانش را مدیریت کرد؟ [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 89-99]
 • دانش ضمنی آیا می‌توان دانش را مدیریت کرد؟ [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 89-99]
 • دانش ضمنی چهارچوب جامع چندسطحی حفاظت دانش بنگاه‌های دانش‌محور (مطالعه موردی شرکت ملی نفت ایران) [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 55-68]
 • دانش ، فناوری شزان ارزیابی آینده پژوهانه تأثیرات علوم و فناوری های همگرا بر حوزه های اخلاق، اجتماع و سیاست در ایران تا 1404 [دوره 21، شماره 49، 1390]
 • دانشگاه نقش دانشگاه ها در کاهش مهاجرت نخبگان [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • دانشگاه دانشگاه و دولت؛ تأملی در باب خط مشی گذاری علم [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • دانشگاه ارائه چارچوبی برای توسعه روابط استاد دانشجوی دکترا در تولید دانش [دوره 26، شماره 63، 1395]
 • دانشگاه شایستگی های اعضای هیأت علمی در تعاملات بین المللی [دوره 26، شماره 63، 1395]
 • دانشگاه نقد یا نقض گذشته پژوهشی کشور [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 21-36]
 • دانشگاه نظام دانشگاهی، چالش های بومی و جهانی، و تعامل با فضای اجتماعی [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 1-22]
 • دانشگاه آثار فعالیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی در ایران (ازمنظر مسئولان مراکز آموزش عالی غیر دولتی) [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 23-40]
 • دانشگاه پژوهش‌های مرتبط با شایستگی‌ها اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران (مرور نظامند مدل‌ها، چالش‌ها و راهکارها) [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 63-81]
 • دانشگاه آینده آینده پژوهی در آموزش عالی: شرایط و ویژگی های دانشگاه های سرآمد در آینده [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • دانشگاه ترازجهانی نگاهی به رویکردهای ایجاد دانشگاه‌ ترازجهانی در ایران [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 53-66]
 • دانشگاه تهران بررسی وضعیت انتشارات علمی دانشگاه تهران با تأکید برهمکاریهای علمی در داخل و خارج از کشور [دوره 26، شماره 64، 1395]
 • دانشگاه تهران بررسی وضعیت شاخصهای دانشگاه کارآفرین برمبنای مدل گیب 2012 در دانشگاه تهران [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • دانشگاه دیجیتالی دانشگاه دیجیتالی بستری برای یادگیری دیجیتالی در دوران کرونا و پساکرونا [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 1-15]
 • دانشگاه سازگارشونده آینده پژوهی در آموزش عالی: شرایط و ویژگی های دانشگاه های سرآمد در آینده [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • دانشگاه شهید چمران اهواز تبیین موانع و راهکارهای نظریه‌پردازی در علوم انسانی و اجتماعی (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 1-18]
 • دانشگاه فنی خاورمیانه ترکیه ابزارهای حمایتی برای شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری مورد مطالعه: پارک علم و فناوری دانشگاه فنی خاورمیانه ترکیه [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • دانشگاه کارآفرین عوامل مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • دانشگاه کارآفرین تحلیل کلان دانشگاه کارآفرین در چهارچوب الگوی سه شاخگی و بررسی عوامل موفقیت این دانشگاه [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • دانشگاه کارآفرین بررسی وضعیت شاخصهای دانشگاه کارآفرین برمبنای مدل گیب 2012 در دانشگاه تهران [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • دانشگاه کارآفرین کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین در هلند: روندها، سیاست‌ها و اقدام‌ها [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 51-66]
 • دانشگاه کلاس جهانی دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • دانشگاه مجازی و اینترنت توسعه آموزش از راه دور در نظام آموزش عالی (فرصتها و چالشها) [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • دانشگاه نامرئی دانشگاه های نامرئی [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • دانشگاه ها آیا کارآفرینی استراتژی دانشگاه ها را تغییر می دهد؟ [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • دانشگاه های برتر ایران و دیگر کشورهای اسلامی وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان اسلام [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • دانشگاه های علوم پزشکی تحلیل ساختار و زیرساخت های مراکز علم سنجی در دانشگاه های علوم پزشکی [دوره 26، شماره 64، 1395]
 • دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بررسی تطبیقی نظام های بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بررسی جایگاه دانشگاههای مادر ایران در نظا مهای بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مقایسه هرم دانشجویان در ایران و شش کشور توسعه یافته جهان [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • دانشگاه همزاد آشنایی با سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO) [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • دانشگاه و صنعت مباحثه تجاری‌سازی تحقیقات علمی: بازخوانی انتقادی و ترسیم مسیری برای تحقیقات آینده [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 33-54]
 • دانش مستتر ضرورت دانش آفرینی [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • دانشمندان جوان آکادمی ملی علوم هند [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • داوری مقالات علمی انتشار مقاله های ایرانی در نشریه های نامعتبر : انگیزه ها و رویکرد نویسندگان [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • داوطلبی گری کارآفرینی اجتماعی [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • دیپلماسی علمی دیپلماسی در علم [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • دیپلماسی علم و فناوری دیپلماسی علم و فناوری: چهارچوبی نظری و پیشنهادهایی عملی [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • دیپلماسی علم و فناوری مدل تحلیل دیپلماسی علم و فناوری در یک کشور [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 1-16]
 • دیدگاه دانش بنیان بررسی ریشه‌های نظری ظرفیت جذب [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 81-96]
 • در آمد سرانه واقعی شاخص توسعه انسانی [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • درخواست نمایه سازی نشریه مراحل فهرست شدن نشریات در بانک اطلاعات علمی ISI [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • درصد تولید علم ارتقاء علم در خاورمیانه [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • درک عامه از علم نظریه‌های ارتباطات عمومی علم: کمبودها، انحراف‌ها و گفت‌وگوها [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 99-116]
 • دروس کارشناسی بازبینی برنامه درسی رشته‌های مهندسی برای توسعه فناوری [دوره 26، شماره 62، 1395، صفحه 1-33]
 • دروس کارشناسی ارشد بازبینی برنامه درسی رشته‌های مهندسی برای توسعه فناوری [دوره 26، شماره 62، 1395، صفحه 1-33]
 • دس،تاورد پژوهشی توسعه چهارچوبی برای ارزیابی عملکرد اعتبارات پژوهشی کشور [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • دسترسی موتور جستجوگر علمی سایروس (Scirus) [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • دسترسی جهانی شدن و آموزش عالی در دنیای در حال تغییر [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • دسترسی آزاد مجله هاس دسترسی آزاد و نقش آنها در گسترش دانش و پیشرفت علمی ایران [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • دسترسی آزاد بررسی وضعیت و نرخ رشد مجلات علمی در ایران (طی بازه زمانی 1394-1388) [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 91-98]
 • دسترس پذیری وب دسترس پذیری وب: مفاهیم و کاربردها [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • دسترسی زنان و مردان به آموزش عالی نرخ پوشش تحصیلی آموزش عالی در کشورهای جهان [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • دستورالعمل فراسکاتی بررسی شاخصها و روشهای مبتنی بر دستورالعمل فراسکاتی در زمینه تحلیل بودجه پژوهشی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • دفاتر منطقه ای شورای بین المللی علوم (ICSU) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • دفتر کل توزیع‌شده مطالعه علم محور تحولات تجارت الکترونیک در عصر بلاکچین [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 131-142]
 • دکترین امنیتی مدل تحلیل دیپلماسی علم و فناوری در یک کشور [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 1-16]
 • دلفی پامفا 1404: نخستین گام در مسیر آینده نگاری ملی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • دلفی ارائه مدلی مبتنی بر آینده گاری برای تدوین استراتژی رقابتی [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • دموکراسی علمی نظریه‌های ارتباطات عمومی علم: کمبودها، انحراف‌ها و گفت‌وگوها [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 99-116]
 • دوره‌های کارورزی بازبینی برنامه درسی رشته‌های مهندسی برای توسعه فناوری [دوره 26، شماره 62، 1395، صفحه 1-33]
 • دولت سیاست های علمی و فناوری در توسعه اشتغال [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • دولت الکترونیک دسترس پذیری وب: مفاهیم و کاربردها [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • دولت الکترونیکی دولت الکترونیکی [دوره 17، شماره 39، 1386]

ذ

 • ذینفعان نوآوری مسئولانه مشخصه ها، چالش ها و ساز و کارهای پیاده سازی آن [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 43-58]

ر

 • راهبرد نگرش راهبردی بر عوامل مؤثر بر تجاری سازی و ورود به بازار در ایران، مبتنی بر رویکرد فراترکیب [دوره 26، شماره 63، 1395]
 • راهبرد رسانه های اجتماعی واکاوی نقش رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های دانش‌بنیان: تعاریف، کارکردها و الگوهای مفهومی [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 35-52]
 • راهبردهای انرژی مطالعه تطبیقی راهبردها و سیاستهای امنیت انرژی کشورهای منتخب و درس‌آموخته‌هایی برای ایران [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 73-90]
 • راهبردهای مدیریت تعارض الگویابیِ ساختاری تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران بر ارتباطات بین فردی و نقش آن بر راهبرد‌های مدیریت تعارض در کتابخانه‌ها [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 77-90]
 • راهکارها گذاری بر ضریب تأثیر مجله ها و دلایل ناکارامدی آن در ارزیابی پژوهش در رشته های مختلف [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • راهکارهای تربیت کارآفرین کارآفرینی، توسعه و اشتغال [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • راهکارهای نظریه‌پردازی تبیین موانع و راهکارهای نظریه‌پردازی در علوم انسانی و اجتماعی (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 1-18]
 • ربات های زیر سطحی خودکار تحلیل هم‌واژگانی پروانه‌های ثبت اختراع برای آشکار‌سازی زمینه‌های موضوعی فناوری [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 51-64]
 • رتبه بندی بررسی تطبیقی نظام های بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • رتبه بندی بررسی جایگاه دانشگاههای مادر ایران در نظا مهای بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • رتبه بندی بررسی تأثیر خوداستنادی نویسنده بر رتبهبندی کشورهای منطقه چشمانداز 1404 بر اساس میانگین استناد به هر مقاله [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • رتبه بندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها اهمیت رعایت اصول نمایه سازی در مستندات علمی [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • رتبه علمی نشریات بررسی وضعیت و ارزیابی نشریات معتبر وزارت عتف مبتنی بر شاخص‌های آیین‌نامه تعیین اعتبار [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 115-129]
 • رده بندی نوع‌شناسی شرکت‌های زایشی دانشگاهی: رویکرد رده‌بندی [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 33-50]
 • رژیم صهیونیستی نظام نوآوری و مسئله عدالت اجتماعی مورد مطالعه: رژیم صهیونیستی [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • رژیم مبتنی بر اعتماد اختصاص منابع مالی به پژوهش: مدل های پشتیبان [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • رسالت انجمن پیشبرد علوم آمریکا [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • رسالت انجمن پیشبرد علم در بریتانیا [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • رسانه تحلیلی بر نقش رسانه در رشد علم و فناوری [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • رسانه های اجتماعی واکاوی نقش رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های دانش‌بنیان: تعاریف، کارکردها و الگوهای مفهومی [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 35-52]
 • رشته های تخصصی میان رشته ای ها: تعاریف و ضرورتها [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • رشد شناخت عوامل رشد پژوهش و نه موانع آن: یک چرخش بینش [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • رشد، شناسایی، ویژگی ها و رشد نخبگان [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • رشد اقتصادی آموزش عالی با رویکرد اقتصاد دانایی در تربیت سرمایه انسانی [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • رشد چند بعدی آموزگاران علم و معنا (Mentors) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • رشد علم رشد علم: مفاهیم، نظریه‌ها و الگوها [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 1-18]
 • رشد علمی مروری بر تولید علم در سال 2003 [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • رشد علمی رشد علمی در کره جنوبی [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • رشد علمی تولید علم ایران در سال 2004 [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • رشد علمی در رثای مقاله؛ «هشت نسل مقالات اصیل علوم انسانی در ایران [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 1-18]
 • رشد و توسعه اقتصادی ترویج فرهنگ کارآفرینی عاملی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • رشد و توسعه علمی بررسی جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای اسلامی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • ریشه های نظری ظرفیت جذب بررسی ریشه‌های نظری ظرفیت جذب [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 81-96]
 • رصد مروری بر تجربة جهانی ارزیابی نظام آموزش عالی [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • رصدخانه‌‌های فرهنگی ایده رصدخانه‌‌های فرهنگی [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 91-102]
 • رفتار استنناددهی ارتباطات علمی چهره‌های ماندگار ایران در علوم انسانی، فنی و مهندسی: بررسی دو پدیده استناد دیرهنگام و زودهنگام [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 13-24]
 • رفتار شهروندی تأثیر هوش اخلاقی کتابداران بر بهبود رفتار شهروندی و نقش آن در ارتقای سرمایه اجتماعی کتابخانه‌ها [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 101-114]
 • رفتار کاربران تبیین رفتار مصرف‌کننده فناوری اطلاعات برمبنای مدل پذیرش فناوری [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 63-74]
 • رفتارهای اطلاع یابی بررسی رفتارهای اطلاع یابی اعضای هیأت علمی دانشکده های پزشکی [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • رقابت تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد قطبهای علمی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • رقابت پذیری مروری بر تجربة جهانی ارزیابی نظام آموزش عالی [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • رقابت پذیری اقتصادی چهارچوب سامانه نوآوری و کارکرد آن در رشد و توسعه ملی: رویکردی بر پایة نشانگرهای سازمان ملل متحد [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • رقابت‌پذیری پژوهش و فناوری تبیین مفهوم رقابت‌پذیری در حوزه پژوهش و فناوری [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 49-62]
 • رقابت علمی فرصت ها و رقابت های علمی کشورهای در حال توسعه در قرن بیست و یکم [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • رقابت و رقابت‌پذیری تبیین مفهوم رقابت‌پذیری در حوزه پژوهش و فناوری [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 49-62]
 • رنگ و پوشش مدیریت داراییهای فکری در پژوهشگاههای دولتی ایران : یک مطالعه چند موردی [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • رهیافت سخن سردبیر [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 1-136]
 • رهبران اجتماعی کارآفرینی اجتماعی [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • روابط استاد،دانشجوی دکترا ارائه چارچوبی برای توسعه روابط استاد دانشجوی دکترا در تولید دانش [دوره 26، شماره 63، 1395]
 • روابط دانشگاه و صنعت و دولت بررسی روابط سه‏گانه دانشگاه – صنعت - دولت ‏در طرح‏های پژوهشی کاربردی در ایران [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 58-71]
 • روابط علمی روابط علمی بین دانشگاه های داخل و خارج از کشور [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • رؤسا و معاونان حلقه مغفول در مدیریت دانش پژوهشکده‌ها و مؤسسات پژوهشی [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 1-22]
 • روش تحقیق تیپ‌شناسی و روش تحقیق مطالعات همکاری علمی در ایران [دوره 24، شماره 57، 1393، صفحه 51-63]
 • روش تیم آموزشی مداری فناوری و آموزش باز و انعطاف پذیر [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده اثر شاخص ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان بر کنترل بیکاری (مطالعه موردی استان‌های ایران) [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 91-108]
 • روش دانشجو یا فراگیر مداری فناوری و آموزش باز و انعطاف پذیر [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • روش علمی از انجمن معارف تا انجمن ترویج علم [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • روش معلم مداری فناوری و آموزش باز و انعطاف پذیر [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • روش‌های آینده‌نگاری مطالعه مروری از کاربردها و روش‌های آینده‌نگاری در سیاست‌گذاری سلامت: تجارب بین‌المللی و اقتضائات ملی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 109-133]
 • روش‌های تأمین مالی تحلیلی بر جایگاه ابزارهای تأمین مالی بازآفرینی شهری در اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌های توسعه ایران [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 31-52]
 • روش‌های عمومی‌سازی علم ترویج علم: مباحث مفهومی، روش ها و اهمیت آن [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • روش‌های نگاشت نهادی مفاهیم، رویکردها و روش‌های نگاشت نهادی (با تأکید بر مطالعات نظام نوآوری) [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • رویکرد بهره وری نگاهی به نقش آموزش در توسعه سرمایه انسانی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • رویکرد تطبیقی بررسی تطبیقی فرآیند مشارکت مردمی در برنامه‌ریزی شهری به منظور معرفی چالش‌ها و موانع برنامه‌ریزی نوین در ایران [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 83-100]
 • رویکرد تعامل دانشگاه‌ها چگونه می‌توانند با جامعه در تعامل باشند؟ در جست‌وجوی رویکرد جدید دانشگاه‌ها به مأموریت سوم در ایران [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 127-144]
 • رویکرد قابلیتی نگاهی به نقش آموزش در توسعه سرمایه انسانی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • رویکرد منابع مبنا رویکرد منابع مبنا به مدیریت راهبردی سازمانهای پژوهش و فناوری [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • رویکرد منبع‌محور تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی از منظر رویکرد منبع‌محور [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • رویکردهای تراز جهانی نگاهی به رویکردهای ایجاد دانشگاه‌ ترازجهانی در ایران [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 53-66]
 • روند مروری بر تجربة جهانی ارزیابی نظام آموزش عالی [دوره 20، شماره 46، 1389]

ز

 • زبان گرافیک برای علم مفهوم نقشه های ساختاری علوم [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • زیرساخت تحلیل ساختار و زیرساخت های مراکز علم سنجی در دانشگاه های علوم پزشکی [دوره 26، شماره 64، 1395]
 • زیرساخت های توسعه ظرفیت سازی ملی [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • زیرنظام غیر‌انتفاعی آموزش عالی آثار فعالیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی در ایران (ازمنظر مسئولان مراکز آموزش عالی غیر دولتی) [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 23-40]
 • زیست بوم نوآوری بیان ماهیت و ارایه مدل استقرار ناحیه نوآوری: پژوهشی فراترکیب با استفاده از متن کاوی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 21-41]
 • زیست‌بوم نوآوری صنعت برق به کارگیری روش‌های تأمین مالی جمعی و نوآوری باز در راهبری عناصر زیست‌بوم پژوهش و فناوری صنعت برق؛ پیشنهاد الگوی پلتفورمی [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 66-86]
 • زیست دارو بررسی فرایندتجاری سازی زیست داروها: درس هایی برای صنعت داروی ایران [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • زیست فناوری آشنایی با شورای پژوهشی علوم زیستی و زیست فناوری انگلستان [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • زیست فناوری بررسی فرایندتجاری سازی زیست داروها: درس هایی برای صنعت داروی ایران [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • زلزله‌شناسی مطالعه علم‏سنجی انتشارات علمی حوزه زلزله ‏شناسی بر اساس پایگاه استنادی وبگاه علوم [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 61-76]
 • زمینه مطالعه تطبیقی و دسته بندی روش های تدوین نقشه راه (ره نگاشت) فناوری [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • زمینه تحلیل کلان دانشگاه کارآفرین در چهارچوب الگوی سه شاخگی و بررسی عوامل موفقیت این دانشگاه [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • زمینه های همکاری مشترک روابط علمی بین دانشگاه های داخل و خارج از کشور [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • زنجیره های تجهیزاتی شبکه آزمایشگاههای ملی توسعه کشور (شامتک موضوعی) [دوره 17، شماره 41، 1386]

ژ

س

 • سابقه علمی و پژوهشی جایزه علمی برای دانش پژوهان جوان [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • ساخت اجتماعی فن آوری بررسی پدیده فن‌هراسی و دلالت‌های سیاستی آن در ایران [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 75-94]
 • ساختار گزارشی از فعالیت های فرهنگستان های کشور [دوره 13، شماره 30، 1382]
 • ساختار ساختار و عملکرد انجمن های علمی ایران [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • ساختار مؤسسه ملی بهداشت آمریکا (NIH) [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • ساختار تحلیل کلان دانشگاه کارآفرین در چهارچوب الگوی سه شاخگی و بررسی عوامل موفقیت این دانشگاه [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • ساختار تحلیل ساختار و زیرساخت های مراکز علم سنجی در دانشگاه های علوم پزشکی [دوره 26، شماره 64، 1395]
 • ساختار علمی مفهوم نقشه های ساختاری علوم [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • ساختارهای اجتماعی، ا قتصادی علم بومی و ساختارهای اجتماعی - اقتصادی [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • ساختارهای متفاوت ظرفیت سازی ملی [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • ساختار و بنیادهای آکادمی آکادمی علوم فرانسه [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • ساخت زبان‌شناختی اسناد به گزینی الگوی توسعه پارک های علم و فنّاوری [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • ساده سازی علم تاریخچه انجمن پیشبرد علوم آمریکا [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • سایروس تأملی بر پایگاه اطلاعات استنادات علمی اسکاپوس [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • سایروس تأملی بر پایگاه اطلاعات استنادات علمی اسکاپوس [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • سازمان یادگیرنده ضرورت دانش آفرینی [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی مفاهیم، رویکردها و روش‌های نگاشت نهادی (با تأکید بر مطالعات نظام نوآوری) [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • سازماندهی دانش کتابخانه دیجیتالی معنایی اجتماعی: دورنمایی برای کتابخانههای دیجیتالی در ایران [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • سازماندهی مجدد سنجه‌های جایگزین در ارزیابی‌های پژوهش در نشر الکترونیکی [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 9-24]
 • سازمان کلاس جهانی دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • سازمان کنفرانس اسلامی کمیته دائمی همکاریهای علمی و فناوری سازمان کنفرانس اسلامی کامستک (COMESTECH) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • سازمانهای پژوهش و فناوری تبیین ارکان و فرآیند مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • سازمان‌های پژوهش و فناوری تبیین الزامات پیاده‌سازی مدل کسب‌و‌کار باز در سازمان‌های پژوهش و فناوری [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 13-28]
 • سازمان‎های پژوهش و فناوری تحلیلی بر استراتژی‌های سازما‌‌‌ن‌های پژوهش و فناوری در اتحادیه اروپا [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 101-116]
 • سازمان های پژوهش و فناوری مستقل رویکرد منابع مبنا به مدیریت راهبردی سازمانهای پژوهش و فناوری [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • سازمان های تحقیقاتی عمومی تجاری سازی نتایج تحقیقات [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • سازمانهای دانش بنیان واکاوی نقش رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های دانش‌بنیان: تعاریف، کارکردها و الگوهای مفهومی [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 35-52]
 • سازمان های غیر دولتی (NGOs) کارآفرینی اجتماعی [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • سازمانهای میانجی سازمان‌های میانجی: تعاریف، انواع و کارکردها [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 1-16]
 • سازمان‌های مردم‌نهاد نقش سازمان‌های مردم‌نهاد علمی در توسعه علم و فناوری [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 19-32]
 • سیاست ارائه مدل ادراکی سیاستگذاری در آموزش و پرورش ایران [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • سیاست‌پژوهی ارتباطات علمی چهره‌های ماندگار ایران در علوم انسانی، فنی و مهندسی: بررسی دو پدیده استناد دیرهنگام و زودهنگام [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 13-24]
 • سیاست‌پژوهی تحلیل شاخص‌های سنجش و ارزیابی فناوری و نوآوری در اسناد بالادستی کشور [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 25-44]
 • سیاست ساخت داخل تحلیلی بر الزامات سیاستی تقویت ساخت داخل تجهیزات بخش فاوا در ایران [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 47-64]
 • سیاست علم.‏ زمانمندی و مکانمندی پدیده تجاری‌سازی تحقیقات علمی:‏ نگاهی به وضعیت ایران در مقایسه با جهان [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 51-65]
 • سیاست علمی نقش مؤسسه سیاست علم و فناوری STEPI در مطالعه و تدوین سیاست علوم و فناوری در کرۀ جنوبی [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • سیاست علمی علم سودمند؛ خطّ مشی گذاری دانش برای توسعة منافع ملّی با رویکرد فازی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • سیاست علم وفناوری تقویت قابلیت نوآوری و یادگیری: سیاستی برای همگرایی توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • سیاست علم و فناوری بررسی الگوهای تعاملی نهادهای پشتیبان پژوهشی و اجرایی با شوراهای عالی سیاستگذاری علم و فناوری (کشورهای منتخب) [دوره 21، شماره 49، 1390]
 • سیاست علم و فناوری نقش مشارکت عمومی - خصوصی در سیاست نوآوری [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 65-74]
 • سیاست علم و فناوری بررسی انتشارات علمی استان آذربایجان شرقی و دلالت‌های آن برای سیاست‌گذاری منطقه‌ای علم و فناوری [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 73-90]
 • سیاست عمومی نگاهی به پدیده مصرف دیجیتال در فضای مجازی [دوره 26، شماره 64، 1395]
 • سیاستگذاری بررسی تأثیر آینده نگاری در سیاس تگذاری علم، فناوری و نوآوری [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • سیاستگذاری ارائه مدل ادراکی سیاستگذاری در آموزش و پرورش ایران [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • سیاست گذاری سیاست های علمی و فناوری در توسعه اشتغال [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • سیاست‌گذاری بررسی حکمرانی و سیاستگذاری مواجهه با پدیده کرونا در دنیا و کشور ایران [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 1-23]
 • سیاست‌گذاری افقی نوآوری به کارگیری روش‌های تأمین مالی جمعی و نوآوری باز در راهبری عناصر زیست‌بوم پژوهش و فناوری صنعت برق؛ پیشنهاد الگوی پلتفورمی [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 66-86]
 • سیاست‌گذاری انرژی نقشه راه تاسیس وزارت انرژی در ایران [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 87-104]
 • سیاستگذاری بخش عمومی بررسی الگوهای تعاملی نهادهای پشتیبان پژوهشی و اجرایی با شوراهای عالی سیاستگذاری علم و فناوری (کشورهای منتخب) [دوره 21، شماره 49، 1390]
 • سیاست گذاری در نانو تکنولوژی ایران نانو تکنولوژی: نگین علوم آینده [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • سیاستگذاری علم سیاستگذاری برای توسعه علوم و فناوری های بنیادین: مروری بر برخی تجارب برتر جهانی [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 71-88]
 • سیاستگذاری علم، فناوری و نو آوری ویژگی های سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در کشورهای در حال توسعه [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • سیاستگذاری علم و فناوری تأثیرگذارترین شاخص‌های نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر رتبۀ دانشگاه‌های ایران [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 27-41]
 • سیاست گذاری علم و فناوری دیپلماسی علم و فناوری: چهارچوبی نظری و پیشنهادهایی عملی [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • سیاست‌گذاری علم و فناوری بررسی شاخص‌های تأثیرگذار بر روند پیشرفت علم و فناوری [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 25-48]
 • سیاست‌گذاری علم و فناوری مباحثه تجاری‌سازی تحقیقات علمی: بازخوانی انتقادی و ترسیم مسیری برای تحقیقات آینده [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 33-54]
 • سیاست‌گذاری علم و فناوری تحلیل مقاله‌های حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری در کشورهای جهان در بازه زمانی 2019-1980 [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 37-50]
 • سیاستگذاری علوم آکادمی علوم استرالیا [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • سیاستگذاری فناوری بررسی پدیده فن‌هراسی و دلالت‌های سیاستی آن در ایران [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 75-94]
 • سیاست گذاری فناوری بیان ماهیت و ارایه مدل استقرار ناحیه نوآوری: پژوهشی فراترکیب با استفاده از متن کاوی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 21-41]
 • سیاست گذاری فناوری و نوآوری نقش سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در افزایش ظرفیت جذب نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 53-68]
 • سیاست‌گذاری هوش مصنوعی اهداف و ابزارهای سیاستی توسعه هوش مصنوعی؛ جستاری در برنامه های سیاستی کشورهای منتخب [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شناخت عوامل موفقیت مدیریت پژوهشی (R&D) دستگاه‌های اجرایی کشور [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 1-12]
 • سیاستها علم باز و اخلاق: تبیین ظرفیت‌ها، و موانع دستیابی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 59-72]
 • سیاست های عام سیاست گذاری علم و فناوری در قالب سیاست های عام و خاص [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • سیاستهای علمی، فناوری سیاست های علمی و فناوری در توسعه اشتغال [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • سیاستهای علم، فناوری و نوآوری طرحی برای نظام ارزیابی سیاستهای علم، فناوری و نوآوری [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • سیاستهای فرهنگی تحلیلی بر نقش رسانه در رشد علم و فناوری [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • سیاست‏های مدیریت پسماند افق پیش‏روی سیاست‏گذاری و مدیریت پسماند [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 57-72]
 • سیاست‌های نوآوری طرف تقاضا خرید دولتی نوآوری‌گرا ابزار مهم سیاست‌های نوآوری طرف تقاضا [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 83-98]
 • سپهر فرهنگ و سیاست نظام دانشگاهی، چالش های بومی و جهانی، و تعامل با فضای اجتماعی [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 1-22]
 • سخن سردبیر سخن سردبیر [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 1-1]
 • سخن سردبیر سخن سردبیر [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 1-2]
 • سخن سردبیر سخن سردبیر میهمان [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 1-1]
 • سخن سردبیر سخن سردبیر [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 5-6]
 • سخن سردبیر سخن سردبیر [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 5-6]
 • سخن سردبیر سخن سردبیرسخن سردبیر سخن سردبیر سخن سردبیر [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 1-1]
 • سخن سردبیر میهمان سخن سردبیر مهمان [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 1-2]
 • سرریز فناوری خوشه های فناوری [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • سرمایه اجتماعی کارآفرینی اجتماعی [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • سرمایه اجتماعی تأثیر هوش اخلاقی کتابداران بر بهبود رفتار شهروندی و نقش آن در ارتقای سرمایه اجتماعی کتابخانه‌ها [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 101-114]
 • سرمایه انسانی ویژگی های نیروی انسانی توسعه یافته [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • سرمایه انسانی سیاست های علمی و فناوری در توسعه اشتغال [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • سرمایه انسانی نگاهی به نقش آموزش در توسعه سرمایه انسانی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • سرمایه انسانی متخصص آموزش عالی با رویکرد اقتصاد دانایی در تربیت سرمایه انسانی [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • سرمایه گذاری بررسی نحوه تأمین منابع پژوهش و فنّاوری در سال های 1377 تا 1388 [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • سرمایه گذاری فن آوری آکادمی علوم چین (CAS) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • سرمایه گذاری مخاطره آمیز کارآفرینی در کشورهای اروپایی [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • سرمایه گذاری مخاطره پذیر ساختار صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • سیستم معرفی مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • سیستم نوآوری نوآوری باز و نقش آن در نظام علم و فناوری با رویکرد اجتماعی [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • سلامت روان آسیب های روانشناختی بیماری کرونا ویروس جدید - مطالعه مروری [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 37-52]
 • سیمای تربیت معلم امروز معلمان برزیگران ترویج علم [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • سنای دانشگاهی سنای دانشگاهی [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • سناریوی تکاملی نو آوری شناخت عوامل رشد پژوهش و نه موانع آن: یک چرخش بینش [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • سنجش ارزیابی پژوهش: رویکردها، شیوه ها و چالش ها [دوره 21، شماره 49، 1390]
 • سنجش دانش و مهارت سنجش دانش و مهارت با تکیه ‌بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 39-58]
 • سنجش رشد علم رشد علم: مفاهیم، نظریه‌ها و الگوها [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 1-18]
 • سنجش علم واکاوی نقش نهاد‌های ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور و پیشنهاد نظام جامع پایش و ارزیابی [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 125-140]
 • سنجش عملکرد معیارهای بهره وری و کیفیت در ایران و جهان [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • سنجش نوآوری چالش ها و ابهام ها در سنجش نوآوری: تناسب نماگرها با زمینه نوآوری در ایران [دوره 21، شماره 49، 1390]
 • سنجش و ارزیابی تحلیل ضرورت‌های همترازسازی ارزش تولیدات علمی حوزه‌های تخصصی در علم‌سنجی و آسیب‌شناسی سنجش و ارزیابی همسان: مطالعه موردی حوزه هنر [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 1-24]
 • سنجش و ارزیابی تحلیل شاخص‌های سنجش و ارزیابی فناوری و نوآوری در اسناد بالادستی کشور [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 25-44]
 • سنجش وضعیت علم و فناوری مقایسه وضعیت علم و فناوری ایران با کشورهای منطقه با استفاده از شاخص های منتخب [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • سنجه‌های جایگزین سنجه‌های جایگزین در ارزیابی‌های پژوهش در نشر الکترونیکی [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 9-24]
 • سند آمایش آموزش عالی بررسی راهکارهای عملیاتی‌سازی مدیریت منطقه‌ای در سند آمایش آموزش عالی کشور [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 19-27]
 • سند چشم‌انداز 1404 تحلیل تماتیک شاخص‌های ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشورهای منطقه سند چشم‌انداز 1404 [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 45-70]
 • سند چشم انداز ایران 1404 احراز جایگاه نخست علمی در منطقه [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه مدل پیش‌بینی تشخیص فرصت‌های کارآفرینی با توجه به نقش سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 65-76]
 • سوکراتس مؤسسه مبادلات آکادمیک آلمان (DAAD) [دوره 15، شماره 36، 1384]

ش

 • شاخص خودارزیابی مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • شاخص پیچیدگی اقتصادی سنجش دانش و مهارت با تکیه ‌بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 39-58]
 • شاخص پیچیدگی محصول سنجش دانش و مهارت با تکیه ‌بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 39-58]
 • شاخص ترکیبی سنجش فضایی اقتصاد دانش‌بنیان در استان‌های مختلف ایران (رویکرد شاخص ترکیبی) [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 55-72]
 • شاخص توسعه انسانی شاخص توسعه انسانی [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • شاخص حمایت و پشتیبانی ویژه مدیریت سنجش تأثیر شاخص حمایت و پشتیبانی مدیریتی در ارزیابی کارکرد واحدهای پژوهشی [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • شاخص شدت پژوهش و توسعه بررسی کارکرد سیاست هسینه کرد درصدی از اعتبارات دستگاه های اجرایی در پژوهش و توسعه و آسیب شناسی آن [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • شاخص عملکردی ارزیابی شاخص‌های کارکردی در زمینه تحقیقات پسته [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 89-100]
 • شاخص فوری ارزیابی مجلات ایرانی فهرست شده در مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • شاخص ها تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد قطبهای علمی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • شاخص ها بررسی شاخصها و روشهای مبتنی بر دستورالعمل فراسکاتی در زمینه تحلیل بودجه پژوهشی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • شاخص های انتخاب طرح کلان ملی تعیین اولویت های تحقیقاتی کشور و شاخص های انتخاب طرح های کلان ملی در حوزه صنایع، معادن و ارتباطات [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • شاخصهای تحقیق و توسعه شاخص های مهم تحقیقاتی در ایران و جهان [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • شاخص های ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان اثر شاخص ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان بر کنترل بیکاری (مطالعه موردی استان‌های ایران) [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 91-108]
 • شاخص‌های سنجش وضعیت علم و فناوری مقایسه وضعیت علم و فناوری ایران با کشورهای منطقه با استفاده از شاخص های منتخب [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • شاخص های علمی مشارکت پژوهشگران ایرانی در تولید علم جهانی در مدلاین (حوزه علوم پایه و بین رشته ای پزشکی) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • شاخص‌های علم ضرورت شناسایی و تدوین شاخص‌های موضوعی علم، فناوری و نوآوری: مطالعه موردی: حوزه واکسن و فرآورده‌های بیولوژیک [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 33-49]
 • شاخص‌ها‌ی علم تحلیل تماتیک شاخص‌های ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشورهای منطقه سند چشم‌انداز 1404 [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 45-70]
 • شاخص های علم سنجی از ترویج علم تا تولید ثروت از دانش [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • شاخص های علم و فناوری بررسی و تحلیل شاخص های علم و فناوری در حوزۀ فناوری اطلاعات ایران و کشورهای منطقه در افق چشم انداز [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • شاخص‌های علم و فناوری بررسی شاخص‌های تأثیرگذار بر روند پیشرفت علم و فناوری [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 25-48]
 • شاخص‌های علم و فنّاوری مدلی برای پایش شاخص‌های علم و فنّاوری کشور با رویکرد هوش تجاری [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 25-42]
 • شاخص‌های فناوری ضرورت شناسایی و تدوین شاخص‌های موضوعی علم، فناوری و نوآوری: مطالعه موردی: حوزه واکسن و فرآورده‌های بیولوژیک [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 33-49]
 • شاخص‌های فناوری و نوآوری تحلیل شاخص‌های سنجش و ارزیابی فناوری و نوآوری در اسناد بالادستی کشور [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 25-44]
 • شاخص های فن سنجی بررسی مطالعات استنادی پروانه های ثبت اختراع [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • شاخص‌های کسب‌وکار تحلیلی بر شاخص‌های فضای کسب‌وکار در ایران [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 69-82]
 • شاخص‌های نوآوری ضرورت شناسایی و تدوین شاخص‌های موضوعی علم، فناوری و نوآوری: مطالعه موردی: حوزه واکسن و فرآورده‌های بیولوژیک [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 33-49]
 • شایستگی شایستگی های اعضای هیأت علمی در تعاملات بین المللی [دوره 26، شماره 63، 1395]
 • شایستگی پژوهش‌های مرتبط با شایستگی‌ها اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران (مرور نظامند مدل‌ها، چالش‌ها و راهکارها) [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 63-81]
 • شایستگی مدیران الگوی ارزیابی شایستگی‌های مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی: تحلیل محتوای مدل‌های شایستگی مدیران [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 1-16]
 • شامتک شبکه آزمایشگاههای ملی توسعه کشور (شامتک موضوعی) [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • شاهراه اطلاع رسانی علمی روش های تولید و اشاعه یافته های علمی [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • شبکه نظریه‌های ارتباطات عمومی علم: کمبودها، انحراف‌ها و گفت‌وگوها [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 99-116]
 • شبکه اجتماعی کاربرد رسانه‌های اجتماعی – تعاملی وب 2 در انجام تحقیقات دانشگاهی [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 61-78]
 • شبکه استنادی همکاری‌های پژوهشی و تعاملات استنادی نخبگان علمی: مطالعه برندگان مدال پرایس در حوزه اطلاع‌سنجی [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 22-39]
 • شبکه آموزش کیلبی (Kilby) جایزه بین المللی کیلبی (Kilby) [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • شبکه بین المللی برای دسترسی به انتشارات علمی شبکه بین المللی برای دسترسی به انتشارات علمی (INASP) [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • شبکه تعاونی امانت بین کتابخانه ای کمیته دائمی همکاریهای علمی و فناوری سازمان کنفرانس اسلامی کامستک (COMESTECH) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • شبکه محلی دانش جغرافیای اقتصادی و اهمیت شبکه‌های محلی دانش در خوشه‌های صنعتی؛ مورد مطالعه خوشه نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 83-99]
 • شبکه های هم تألیفی بررسی وضعیت چندنویسندگی و شبکه همکاری های علمی حوزة مهندسی پزشکی ایران در نمایه استنادی علوم بین سال های 2002 تا 20۱۱ [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • شبکه های همکاری علم و فناوری چرخه عمر شبکه های همکاری علم و فناوری [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • شبکه های هم نویسندگى همکاری علمی، زمینه ساز شبکه هم نویسندگی: مطالعه موردی، روابط هم نویسندگی مجتبی شمسی پور در حوزه شیمی [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • شبکه هم‌تألیفی همکاری‌های پژوهشی و تعاملات استنادی نخبگان علمی: مطالعه برندگان مدال پرایس در حوزه اطلاع‌سنجی [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 22-39]
 • شبکه هم تالیفی بررسی روند تولیدات علمی و تحلیل ساختار شبکه هم تألیفی در حوزه نانو فناوری ایران [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • شبه دانش «توسعه دانش بنیان» یا «شِبهِ دانش نفت بنیان»: مساله این است [دوره 26، شماره 64، 1395]
 • شبیه‌سازی نقش مبانی ارزشی و اخلاقی در توسعه فناوری با بررسی خاص در شبیه سازی [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • شبیه سازی مولکولی نانو تکنولوژی: نگین علوم آینده [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • شبه علم اهمیت ترویج علم درکاهش شبه علم دردوران کووید 19 [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 25-36]
 • شرایط عضویت بررسی مقایسه ای انجمن های علمی ساختار و عملکرد انجمن های علمی ایران [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • شرکای عملکردی خوشه های فناوری [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • شرکت دانش بنیان نقش پارک های علم و فناوری در توسعه نوآوری و فناوری [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • شرکت زایشی دانشگاهی نوع‌شناسی شرکت‌های زایشی دانشگاهی: رویکرد رده‌بندی [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 33-50]
 • شرکت های توسعه نوآوری مروری بر مفاهیم نظری تجاری سازی نتایج تحقیقات [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • شرکت های دانش بنیان ابزارهای حمایتی برای شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری مورد مطالعه: پارک علم و فناوری دانشگاه فنی خاورمیانه ترکیه [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • شرکت‌های دانش‌بنیان اثر نوآوری باز درون‌گرا بر مدل کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 29-40]
 • شرکت های دانشگاهی شرکتهای تجاری دانشگاهی بستری برای توسعه استقلال دانشگاه ها (تجربه دانشگاههای بریتانیا) [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • شرکت های کوچک و متوسط دسترسی کارآفرینان به نتایج تحقیق و نوآوری در کشورهای متخب [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • شرکت های کوچک و متوسط نقش سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در افزایش ظرفیت جذب نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 53-68]
 • شرکت‌های مبتنی بر فناوری پیشرفته پایش فناوری در شرکتهای مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 1-8]
 • شرکتهای نو بنیاد مروری بر مفاهیم نظری تجاری سازی نتایج تحقیقات [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • شکاکیت سازمان‌یافته مرتن و اخلاقیات علم [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • شکل گیری تحلیل بنیادی نهاد علم: راهی به سوی توسعه کشور [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 99-114]
 • شمول اجتماعی ترویج علم: مباحث مفهومی، روش ها و اهمیت آن [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • شمولیت اجتماعی نظام نوآوری و مسئله عدالت اجتماعی مورد مطالعه: رژیم صهیونیستی [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • شناخت مدیریتی بررسی ریشه‌های نظری ظرفیت جذب [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 81-96]
 • شناسایی شناسایی، ویژگی ها و رشد نخبگان [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • شهرداری مروری بر نقش شهرداری‌ها و دولت‌های محلی در توسعه اکوسیستم نوآوری منطقه‌ای و شهری (مطالعه‌ای تطبیقی با تمرکز بر شهر تهران) [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 27-41]
 • شهر دانش » شهر دانش پایه « مبانی و اصول شکل گیری» [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • شهروندی ترویج علم: مباحث مفهومی، روش ها و اهمیت آن [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • شورای اجرایی آشنایی با سازمان اسلامی آموزشی علمی و فرهنگی آیسسکو (ISESCO) [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • شورای آموزش، تحقیقات و فناوری بررسی کارکرد سیاست هسینه کرد درصدی از اعتبارات دستگاه های اجرایی در پژوهش و توسعه و آسیب شناسی آن [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • شورای علمی آشنایی با سازمان اسلامی آموزشی علمی و فرهنگی آیسسکو (ISESCO) [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • شورای ملی پژوهش آکادمی ملی علوم آمریکا (NAS) [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • شورای ملی پژوهش بنیاد ملی علوم سوییس [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • شیوه های گردآوری اطلاعات بررسی رفتارهای اطلاع یابی اعضای هیأت علمی دانشکده های پزشکی [دوره 15، شماره 36، 1384]

ص

 • صلاحیتهای حرفه ای استاد ارائه چارچوبی برای توسعه روابط استاد دانشجوی دکترا در تولید دانش [دوره 26، شماره 63، 1395]
 • صلاحیت های حرفه ای دانشجوی دکترا ارائه چارچوبی برای توسعه روابط استاد دانشجوی دکترا در تولید دانش [دوره 26، شماره 63، 1395]
 • صنایع دفاعی عامل‌های کلیدی اثرگذار در همکاری‌های دانشگاه‌ها و صنایع دفاعی کشور [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 67-82]
 • صندوق حمایت از پژوهشگران نگاهی به صندوق حمایت از پژوهشگران [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • صندوق های پژوهش و فناوری ساختار صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • صنعت نقد یا نقض گذشته پژوهشی کشور [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 21-36]
 • صنعت تحلیلی بر استراتژی‌های سازما‌‌‌ن‌های پژوهش و فناوری در اتحادیه اروپا [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 101-116]
 • صنعت ساخت و ساز شناسایی مسائل پیچیده اخلاقی فراروی مهندسان صنعت ساخت و ساز ایران [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • صنعتی سازی بنیاد نوآوری آلتران [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • صنعت و دانشگاه عامل‌های کلیدی اثرگذار در همکاری‌های دانشگاه‌ها و صنایع دفاعی کشور [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 67-82]

ض

 • ضریب تأثیر گذاری بر ضریب تأثیر مجله ها و دلایل ناکارامدی آن در ارزیابی پژوهش در رشته های مختلف [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • ضریب تأثیر آنی ارتباطات علمی چهره‌های ماندگار ایران در علوم انسانی، فنی و مهندسی: بررسی دو پدیده استناد دیرهنگام و زودهنگام [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 13-24]
 • ضرورت طبقه بندی طبقه بندی علوم؛ چیستی، چرایی و چگونگی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • ضعف‌های نظام ملی نوآوری ایران تبیین ضعف‌های نظام ملی نوآوری ایران با رویکرد کارکردگرا [دوره 26، شماره 62، 1395]

ط

 • طبقه بندی طبقه بندی علوم؛ چیستی، چرایی و چگونگی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • طراحی بررسی نظریۀ کارکرد تکنیکی مبتنی بر طرح کاربرد و شرح مزایای آن [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 69-84]
 • طراحی موزه موزه های علوم در ایران و جهان [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • طرح پیشنهادی جایزه علمی برای دانش پژوهان جوان [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • طرح تحقیقاتی آکادمی علوم جهان اسلام [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • طرح کاربرد بررسی نظریۀ کارکرد تکنیکی مبتنی بر طرح کاربرد و شرح مزایای آن [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 69-84]
 • طرح کلان ملی تعیین اولویت های تحقیقاتی کشور و شاخص های انتخاب طرح های کلان ملی در حوزه صنایع، معادن و ارتباطات [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • طرح کلان ملی پیشنهاد ساختاری برای ارزیابی و اجرای طرح های کلان ملی توسعه فناوری [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • طرح‏های پژوهشی کاربردی بررسی روابط سه‏گانه دانشگاه – صنعت - دولت ‏در طرح‏های پژوهشی کاربردی در ایران [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 58-71]
 • طرح های کلان ملی اولویت بندی پروژه های تحقیق و توسعه در سطح ملی؛ مطالعه موردی: کمیسیون تخصصی انرژی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • طیف سنجی جرمی نقش پزشکی شخصی در تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌هایی مانند کووید 19 [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 99-111]
 • طلایه داران علم بررسی جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای اسلامی [دوره 17، شماره 41، 1386]

ظ

 • ظرفیت جذب اقتصاد دانش محور در کشورهای جنوب شرقی آسیا [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • ظرفیت جذب نقش سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در افزایش ظرفیت جذب نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 53-68]
 • ظرفیت جذب جامعه دانش و اقتصاد دانش‌محور در کشورهای عربی و تجربه‌ای برای ایران [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 1-12]
 • ظرفیت جذب بررسی ریشه‌های نظری ظرفیت جذب [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 81-96]
 • ظرفیت سازی ظرفیت سازی ملی [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • ظرفیت سازی علمی کرسی های پژوهشی [دوره 16، شماره 37، 1385]

ع

 • عام‌گرایی مرتن و اخلاقیات علم [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • عامل‌های کلیدی عامل‌های کلیدی اثرگذار در همکاری‌های دانشگاه‌ها و صنایع دفاعی کشور [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 67-82]
 • عدالت اجتماعی نظام نوآوری و مسئله عدالت اجتماعی مورد مطالعه: رژیم صهیونیستی [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • عدالت احساسی تأثیر عدالت اجتماعی بر مهاجرت نخبگان [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • عدالت اطلاعاتی تأثیر عدالت اجتماعی بر مهاجرت نخبگان [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • عدالت توزیعی تأثیر عدالت اجتماعی بر مهاجرت نخبگان [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • عدالت رویه ای تأثیر عدالت اجتماعی بر مهاجرت نخبگان [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • عدالت مراوده ای تأثیر عدالت اجتماعی بر مهاجرت نخبگان [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • عربستان سعودی قدرت علمی اوپک [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • عصر جدید آموزش و پرورش پیش از دبستان در عصر جدید [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 39-54]
 • عضویت انجمن پیشبرد علوم آمریکا [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • عضویت انجمن پیشبرد علم در بریتانیا [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • علم بررسی وضعیت ترویج علم در جمهوری اسلامی ایران: از بایدها تا واقعیت ها [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • علم طبقه بندی علوم؛ چیستی، چرایی و چگونگی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • علم اهمیت ترویج علم درکاهش شبه علم دردوران کووید 19 [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 25-36]
 • علم آزاد علم باز و اخلاق: تبیین ظرفیت‌ها، و موانع دستیابی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 59-72]
 • علم بازِ مسئولانه علم باز و اخلاق: تبیین ظرفیت‌ها، و موانع دستیابی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 59-72]
 • علم سنجی مشارکت پژوهشگران ایرانی در تولید علم جهانی در مدلاین (حوزه علوم پایه و بین رشته ای پزشکی) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • علم سنجی ساختارهای دانش مدار در عصر دانایی [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • علم سنجی مدل فرایندی ترسیم نقشه های علم [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • علم سنجی بررسی میزان همکاری های علمی کشورهای حوزه خلیج فارس با کشورهای اسکاندیناوی در پایگاه اطلاعاتی اسکاپوس طی سال های 1989-2009 [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • علم سنجی بررسی روند تولیدات علمی و تحلیل ساختار شبکه هم تألیفی در حوزه نانو فناوری ایران [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • علم سنجی بررسی میزان حضور ایران در همایش‏های بین‏ المللی در پایگاه وب علوم [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 1-12]
 • علم سنجی الگوی پراکنش برون‌دادهای علمی آی‌اس‌آی ایران در حیطه‌های موضوعی مختلف طی سال‌های 2017-1970 [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 53-64]
 • علم سنجی مقایسه سهم بروندادهای پژوهشی حاصل از همکاری صنعت و دانشگاه در ایران، خاورمیانه و جهان [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 65-80]
 • علم‏ سنجی مطالعه علم‏سنجی انتشارات علمی حوزه زلزله ‏شناسی بر اساس پایگاه استنادی وبگاه علوم [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 61-76]
 • علم‌سنجی چالش ها، مسائل و الزامات ساختاری پیاده سازی نظام ملی ارزیابی اثر بخشی علم، فناوری و نوآوری [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 89-106]
 • علم سودمند علم سودمند؛ خطّ مشی گذاری دانش برای توسعة منافع ملّی با رویکرد فازی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • علم همگانی علم باز و اخلاق: تبیین ظرفیت‌ها، و موانع دستیابی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 59-72]
 • علم و فناوری نگاهی به عملکرد اعتبارات تحقیقاتی مشمول بند 26 قانون بودجه سال 1388 کشور [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • علم و فناوری چهارچوب سامانه نوآوری و کارکرد آن در رشد و توسعه ملی: رویکردی بر پایة نشانگرهای سازمان ملل متحد [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • علم و فناوری کاربرد دیدگاه دای در بررسی فرایند سیاستگذاری طرحهای کلان ملی علم و فناوری [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • علم و فناوری نوآوری باز و نقش آن در نظام علم و فناوری با رویکرد اجتماعی [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • علم و فناوری فن‌کاوی: تکنیکی توانمند در نوآوری فناورانه [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 83-90]
 • علم و فناوری بررسی شاخص‌های تأثیرگذار بر روند پیشرفت علم و فناوری [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 25-48]
 • علم و فناوری سند نقشه جامع علمی کشور: یک ارزیابی شتابزده اما نقادانه [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 117-127]
 • علوم انسانی ارزش‌ها و داوری‌ها، در فضای گفتمانی نظریه‌پردازی در کرسی‌های علوم انسانی [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 41-66]
 • علوم انسانی و اجتماعی تبیین موانع و راهکارهای نظریه‌پردازی در علوم انسانی و اجتماعی (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 1-18]
 • علوم انسانی و اجتماعی در رثای مقاله؛ «هشت نسل مقالات اصیل علوم انسانی در ایران [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 1-18]
 • علوم راهبردی ساختارهای دانش مدار در عصر دانایی [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • علوم زیستی آشنایی با شورای پژوهشی علوم زیستی و زیست فناوری انگلستان [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • علوم سیاسی دیپلماسی علم و فناوری: چهارچوبی نظری و پیشنهادهایی عملی [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • علوم و فناوری های بنیادین سیاستگذاری برای توسعه علوم و فناوری های بنیادین: مروری بر برخی تجارب برتر جهانی [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 71-88]
 • عملکرد ساختار و عملکرد انجمن های علمی ایران [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • عملکرد پژوهشگا‌ه‌ها مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن بهبودیافته و روش دیماتل برای ارزیابی عملکرد پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 19-36]
 • عمومی‌سازی/ ترویج علم ترویج علم: مباحث مفهومی، روش ها و اهمیت آن [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • عوامل برون سازمانی یادگیری فناورانه و عوامل درون سازمانی و برونسازمانی تأثیرگذار بر آن [دوره 26، شماره 63، 1395]
 • عوامل درون سازمانی یادگیری فناورانه و عوامل درون سازمانی و برونسازمانی تأثیرگذار بر آن [دوره 26، شماره 63، 1395]
 • عوامل درونی و بیرونی ارزیابی عوامل مؤثر بر پژوهش در گروه فنی – مهندسی [دوره 20، شماره 47، 1389]

غ

 • غربالگری غربالگری سریع ناقلین ویروس کرونااز طریق سیستم‌های فاضلابی در جهت ارزیابی و مدیریت زودهنگام بیماری کوید-19 [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 77-81]

ف

 • فاضلاب غربالگری سریع ناقلین ویروس کرونااز طریق سیستم‌های فاضلابی در جهت ارزیابی و مدیریت زودهنگام بیماری کوید-19 [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 77-81]
 • فاکتور تاثیر ارزیابی مجلات ایرانی فهرست شده در مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • فراترکیب نگرش راهبردی بر عوامل مؤثر بر تجاری سازی و ورود به بازار در ایران، مبتنی بر رویکرد فراترکیب [دوره 26، شماره 63، 1395]
 • فراچارچوب طرحی برای نظام ارزیابی سیاستهای علم، فناوری و نوآوری [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • فرایند مطالعه تطبیقی و دسته بندی روش های تدوین نقشه راه (ره نگاشت) فناوری [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی پروژه های تحقیق و توسعه در سطح ملی؛ مطالعه موردی: کمیسیون تخصصی انرژی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • فرآیند سیاستگذاری از منظر دای کاربرد دیدگاه دای در بررسی فرایند سیاستگذاری طرحهای کلان ملی علم و فناوری [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • فرآیند علم از انجمن معارف تا انجمن ترویج علم [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • فرایند نمایه سازی نشریات در ISI مراحل فهرست شدن نشریات در بانک اطلاعات علمی ISI [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • فرایند نوآوری در سطح ملی استعاره جدید بیوم ملی نوآوری در برابر استعاره نظام ملی نوآوری [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 23-46]
 • فرایندهای کلیدی اجرای مدل کسب‌و‌کار باز تبیین الزامات پیاده‌سازی مدل کسب‌و‌کار باز در سازمان‌های پژوهش و فناوری [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 13-28]
 • فرآورده علم از انجمن معارف تا انجمن ترویج علم [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • فرآورده‌های بیولوژیک ضرورت شناسایی و تدوین شاخص‌های موضوعی علم، فناوری و نوآوری: مطالعه موردی: حوزه واکسن و فرآورده‌های بیولوژیک [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 33-49]
 • فرصت های جدید کارآفرینی اجتماعی [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • فرصت های علمی الگوبرداری برای ایران فرصت ها و رقابت های علمی کشورهای در حال توسعه در قرن بیست و یکم [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • فرهنگ تجاری‌سازی درک نادرست از مفاهیم تجاری سازی فناوری و رسالت نهادهای سیاست گذار فناوری در عرصه فرهنگ سازی تجاری سازی فناوری [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • فرهنگ جلسه گذاری جلسه داری: نقش و آسیب شناسی آن در اداره کشور [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • فرهنگستان ها گزارشی از فعالیت های فرهنگستان های کشور [دوره 13، شماره 30، 1382]
 • فرهنگ کارآفرینی ترویج فرهنگ کارآفرینی عاملی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • فصلنامه رهیافت تحلیل کتابسنجی فصلنامه رهیافت [دوره 26، شماره 63، 1395]
 • فصلنامه رهیافت تحلیل کتاب‌سنجی و علم‌سنجی فصلنامه رهیافت بین سال‌های 1377-1397 [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 85-98]
 • فصلنامه روستا و توسعه نقش درجات علمی در بهبود کیفیت مجلات (بررسی نشریه روستا و توسعه) [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • فضای اجتماعی نظام دانشگاهی، چالش های بومی و جهانی، و تعامل با فضای اجتماعی [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 1-22]
 • فضای کسب‌وکار تحلیلی بر شاخص‌های فضای کسب‌وکار در ایران [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 69-82]
 • فعالیت گزارشی از فعالیت های فرهنگستان های کشور [دوره 13، شماره 30، 1382]
 • فعالیت علمی گزارش پیشرفت انجمن های علمی ایران تا سال 1383 [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • فعالیت های پژوهشی احراز جایگاه نخست علمی در منطقه [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • فعالیت های علمی آکادمی علوم استرالیا [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • فعالیت های علمی انجمن پیشبرد علوم آمریکا [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • فعالیت های علمی انجمن پیشبرد علم در بریتانیا [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • فعالیت های فرهنگی بنیاد پیشبرد علم کویت [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • فقه و مذهب نقش مبانی ارزشی و اخلاقی در توسعه فناوری با بررسی خاص در شبیه سازی [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • فلسفه آموزش عالی کارآفرینی و آموزش عالی: اصول و موانع [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • فلسفه‌های مضاف سند نقشه جامع علمی کشور: یک ارزیابی شتابزده اما نقادانه [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 117-127]
 • فلسفۀ فناوری بررسی نظریۀ کارکرد تکنیکی مبتنی بر طرح کاربرد و شرح مزایای آن [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 69-84]
 • فناوری عوامل مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • فناوری بررسی وضعیت ترویج علم در جمهوری اسلامی ایران: از بایدها تا واقعیت ها [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • فناوری ارزیابی عوامل مؤثر بر پژوهش در گروه فنی – مهندسی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • فناوری نقش مبانی ارزشی و اخلاقی در توسعه فناوری با بررسی خاص در شبیه سازی [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • فناوری بازبینی برنامه درسی رشته‌های مهندسی برای توسعه فناوری [دوره 26، شماره 62، 1395، صفحه 1-33]
 • فناوری نقش پارک های علم و فناوری در توسعه نوآوری و فناوری [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • فناوری سنجش تأثیر شاخص حمایت و پشتیبانی مدیریتی در ارزیابی کارکرد واحدهای پژوهشی [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • فناوری تبیین رابطه فلسفی انسان و فناوری، چالش‌های فناوری در آموزش کارکنان [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 37-50]
 • فناوری نظام دانشگاهی، چالش های بومی و جهانی، و تعامل با فضای اجتماعی [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 1-22]
 • فناوری تحلیل تماتیک شاخص‌های ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشورهای منطقه سند چشم‌انداز 1404 [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 45-70]
 • فنّاوری بررسی نحوه تأمین منابع پژوهش و فنّاوری در سال های 1377 تا 1388 [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • فناوری اجتماعی نگاهی به تأسیس و تحول ام آی تی [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • فناوری ارتباطات و اطلاعات توسعه آموزش از راه دور در نظام آموزش عالی (فرصتها و چالشها) [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • فناوری ارتباطات و اطلاعات تحلیل جریان دانش در مدل نوآوری باز خدماتی [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • فناوری ارتباطات و اطلاعات نگاهی به پدیده مصرف دیجیتال در فضای مجازی [دوره 26، شماره 64، 1395]
 • فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) دولت الکترونیکی [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • فناوری اطلاعات فنّاوری کتاب های الکترونیکی و ویژگی های آن [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • فناوری اطلاعات بررسی و تحلیل شاخص های علم و فناوری در حوزۀ فناوری اطلاعات ایران و کشورهای منطقه در افق چشم انداز [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • فناوری اطلاعات پایش فناوری در شرکتهای مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 1-8]
 • فناوری اطلاعات شناسایی موانع استقرار فناوری اطلاعات در دستگاههای اجرایی ایران [دوره 26، شماره 64، 1395]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات تکامل آموزش عالی: تحولات تاریخی و مشکلات پیش روی کشوهای در حال توسعه [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات آشنایی با فناوری پرتال و کاربردهای آن [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات اقتصاد دانش محور در کشورهای جنوب شرقی آسیا [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) تحلیلی بر الزامات سیاستی تقویت ساخت داخل تجهیزات بخش فاوا در ایران [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 47-64]
 • فناوری بلاکچین مطالعه علم محور تحولات تجارت الکترونیک در عصر بلاکچین [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 131-142]
 • فناوری پی پایش فناوری در شرکتهای مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 1-8]
 • فناوری فیزیکی نگاهی به تأسیس و تحول ام آی تی [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • فناوری نانو بررسی روند تولیدات علمی و تحلیل ساختار شبکه هم تألیفی در حوزه نانو فناوری ایران [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • فناوری نوظهور فن‌کاوی: تکنیکی توانمند در نوآوری فناورانه [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 83-90]
 • فناوری‌های در مراحل اولیه توسعه چارچوبی برای ارزش‌گذاری فناوری‌های در مراحل ابتدایی توسعه [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 61-74]
 • فناوری و نوآوری سیاستگذاری برای توسعه علوم و فناوری های بنیادین: مروری بر برخی تجارب برتر جهانی [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 71-88]
 • فناوری و نوآوری چالش ها، مسائل و الزامات ساختاری پیاده سازی نظام ملی ارزیابی اثر بخشی علم، فناوری و نوآوری [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 89-106]
 • فناوری و نوآوری واکاوی نقش نهاد‌های ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور و پیشنهاد نظام جامع پایش و ارزیابی [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 125-140]
 • فناوری و نوآوری مطالعه تطبیقی وضعیت حکمرانی علم، فناوری و نوآوری در ایران و کشورهای منتخب [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 1-22]
 • فن سنجی بررسی مطالعات استنادی پروانه های ثبت اختراع [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • فن شیفتگی بررسی پدیده فن‌هراسی و دلالت‌های سیاستی آن در ایران [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 75-94]
 • فن کاوی فن‌کاوی: تکنیکی توانمند در نوآوری فناورانه [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 83-90]
 • فن‌هراسی بررسی پدیده فن‌هراسی و دلالت‌های سیاستی آن در ایران [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 75-94]
 • فنون و فناوری از ترویج علم تا تولید ثروت از دانش [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • فهم عامه از علم ترویج علم: مباحث مفهومی، روش ها و اهمیت آن [دوره 19، شماره 44، 1388]

ق

 • قابلیت یادگیری تقویت قابلیت نوآوری و یادگیری: سیاستی برای همگرایی توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • قابلیت نوآوری تقویت قابلیت نوآوری و یادگیری: سیاستی برای همگرایی توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • قدرت به مثابه ابزار مدل تحلیل دیپلماسی علم و فناوری در یک کشور [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 1-16]
 • قدرت به مثابه هدف مدل تحلیل دیپلماسی علم و فناوری در یک کشور [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 1-16]
 • قراردادهای هوشمند مطالعه علم محور تحولات تجارت الکترونیک در عصر بلاکچین [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 131-142]
 • قصد مهاجرت نخبگان تأثیر عدالت اجتماعی بر مهاجرت نخبگان [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • قطب علمی تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد قطبهای علمی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • قلمرو اقتصاد نظام دانشگاهی، چالش های بومی و جهانی، و تعامل با فضای اجتماعی [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 1-22]
 • قوانین محیط‏زیستی افق پیش‏روی سیاست‏گذاری و مدیریت پسماند [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 57-72]
 • قوم نگاری گذر پارادایمی از پژوهشهای کمّی به پژوهشهای کیفّی در علوم انسانی [دوره 24، شماره 57، 1393]

ک

 • کارآفرین کارآفرینی و رسالت دانشگاه [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • کارآفرین کارآفرینی، توسعه و اشتغال [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • کارآفرینی کارآفرینی و آموزش عالی: اصول و موانع [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • کارآفرینی آیا کارآفرینی استراتژی دانشگاه ها را تغییر می دهد؟ [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • کارآفرینی کارآفرینی و رسالت دانشگاه [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • کارآفرینی کارآفرینی در کشورهای اروپایی [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • کارآفرینی کارآفرینی، توسعه و اشتغال [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • کارآفرینی سیاست های علمی و فناوری در توسعه اشتغال [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • کارآفرینی آموزش و ترویج مهارتهای دانش محور در بعضی از کشورهای اروپایی [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • کارآفرینی عوامل مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • کارآفرینی ارائه مدل پیش‌بینی تشخیص فرصت‌های کارآفرینی با توجه به نقش سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 65-76]
 • کار آفرینی کارآفرینی اجتماعی [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • کار آفرینی تحلیل نقش آموزش در توسعه و ترویج کارآفرینی [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 75-88]
 • کار آفرینی کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین در هلند: روندها، سیاست‌ها و اقدام‌ها [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 51-66]
 • کارآفرینی اجتماعی کارآفرینی اجتماعی [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • کارآفرینی اقتصادی کارآفرینی اجتماعی [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • کارآفرینان دسترسی کارآفرینان به نتایج تحقیق و نوآوری در کشورهای متخب [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • کارآفرینی دانش بنیان تحلیل کلان دانشگاه کارآفرین در چهارچوب الگوی سه شاخگی و بررسی عوامل موفقیت این دانشگاه [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • کارآفرینی دانشگاهی بررسی وضعیت شاخصهای دانشگاه کارآفرین برمبنای مدل گیب 2012 در دانشگاه تهران [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • کارآفرین سازمانی کارآفرینی، توسعه و اشتغال [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • کارآفرینی سازمانی کارآفرینی و رسالت دانشگاه [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • کاربران دسترس پذیری وب: مفاهیم و کاربردها [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • کاربران خدمات و کاربردهای وب 2 و جامعه اطلاعاتی [دوره 26، شماره 63، 1395]
 • کاربرد خدمات و کاربردهای وب 2 و جامعه اطلاعاتی [دوره 26، شماره 63، 1395]
 • کاربرد دانش شرکتهای تجاری دانشگاهی بستری برای توسعه استقلال دانشگاه ها (تجربه دانشگاههای بریتانیا) [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • کاربردهای نگاشت نهادی مفاهیم، رویکردها و روش‌های نگاشت نهادی (با تأکید بر مطالعات نظام نوآوری) [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • کارکرد نگاهی تحلیلی به عملکرد نظام ثبت اختراع ایران [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • کارکرد بررسی نظریۀ کارکرد تکنیکی مبتنی بر طرح کاربرد و شرح مزایای آن [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 69-84]
 • کارکردها ضرورت توسعه نظام ملی نوآوری در ایران [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • کارکردها چشم‌انداز کارکردهای نظام آموزش عالی با رویکرد مدیریت منطقه‌ای در آینده‌ [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 1-18]
 • کارکردها سیاستگذاری برای توسعه علوم و فناوری های بنیادین: مروری بر برخی تجارب برتر جهانی [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 71-88]
 • کارکردهای سازمانهای میانجی سازمان‌های میانجی: تعاریف، انواع و کارکردها [دوره 25، شماره 60، 1394، صفحه 1-16]
 • کارکردهای سازمان‌های مردم‌نهاد علمی نقش سازمان‌های مردم‌نهاد علمی در توسعه علم و فناوری [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 19-32]
 • کارکردهای نظام ملی نوآوری تبیین ضعف‌های نظام ملی نوآوری ایران با رویکرد کارکردگرا [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • کارورزی معلمان برزیگران ترویج علم [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • کالاهای سرمایه‌ای پیشرفته شناخت توانمندی شرکت های عرضه کننده کالاهای سرمایه ای پیشرفته در کشورهای در حال توسعه [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • کامپیوترهای قلمی از سوپر کامپیوترها تا کامپیوترهای قلمی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • کامستک کمیته دائمی همکاریهای علمی و فناوری سازمان کنفرانس اسلامی کامستک (COMESTECH) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت با تکیه بر نقش نهادهای میانجی (موردپژوهی:کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار) [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 75-88]
 • کتاب سیمای نشر کتاب در ایران طی دو دهه اخیر [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • کتاب از انجمن معارف تا انجمن ترویج علم [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • کتاب الکترونیکی فنّاوری کتاب های الکترونیکی و ویژگی های آن [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • کتابخانه دیجیتال کتابخانه دیجیتالی معنایی اجتماعی: دورنمایی برای کتابخانههای دیجیتالی در ایران [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • کتابخانه دیجیتالی معنایی کتابخانه دیجیتالی معنایی اجتماعی: دورنمایی برای کتابخانههای دیجیتالی در ایران [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • کتابخانه دیجیتالی معنایی اجتماعی کتابخانه دیجیتالی معنایی اجتماعی: دورنمایی برای کتابخانههای دیجیتالی در ایران [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی بررسی کنسرسیوم های منابع علمی در ایران و در برخی کشورها [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی الگوی ارزیابی شایستگی‌های مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی: تحلیل محتوای مدل‌های شایستگی مدیران [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 1-16]
 • کتابخانه‌های عمومی الگویابیِ ساختاری تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران بر ارتباطات بین فردی و نقش آن بر راهبرد‌های مدیریت تعارض در کتابخانه‌ها [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 77-90]
 • کتابخانه‌های عمومی.‬‬‬‬ تأثیر هوش اخلاقی کتابداران بر بهبود رفتار شهروندی و نقش آن در ارتقای سرمایه اجتماعی کتابخانه‌ها [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 101-114]
 • کتابداران الگویابیِ ساختاری تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران بر ارتباطات بین فردی و نقش آن بر راهبرد‌های مدیریت تعارض در کتابخانه‌ها [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 77-90]
 • کتابداران تأثیر هوش اخلاقی کتابداران بر بهبود رفتار شهروندی و نقش آن در ارتقای سرمایه اجتماعی کتابخانه‌ها [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 101-114]
 • کرسی جایگاه هیأت حمایت از کرسی های نظره پردازی، نقد و مناظره در ساختار علمی کشور [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • کرسی ارزش‌ها و داوری‌ها، در فضای گفتمانی نظریه‌پردازی در کرسی‌های علوم انسانی [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 41-66]
 • کرسی های پژوهشی کرسی های پژوهشی [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • کرسی های پژوهشی نگاهی به صندوق حمایت از پژوهشگران [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • کرسی یونسکو آشنایی با سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO) [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • کره جنوبی رشد علمی در کره جنوبی [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • کرونا بررسی حکمرانی و سیاستگذاری مواجهه با پدیده کرونا در دنیا و کشور ایران [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 1-23]
 • کرونا آیا ویروس کرونا (کووید 19) می‌تواند تجارت حیات‌وحش را به چالش بکشد ؟! [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 83-98]
 • کرونا آموزش عالی مهارتی در زمان کرونا: چالش‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 17-31]
 • کسب دانش اولویت بندی و مقایسه ابعاد چرخه مدیریت دانش در وضعیت موجود و مطلوب (مورد مطالعه: مهندسین مشاور نوی) [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 13-27]
 • کسب و کار آموزش و ترویج مهارتهای دانش محور در بعضی از کشورهای اروپایی [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • کسب و کار الکترونیک توسعه کسب‌و‌کار الکترونیک با مدل نوآوری در داده، ‌داده باز دولتی و نوآوری باز [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 41-52]
 • کسب و کار های کوچک اهداف برنامه های توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • کشاورزی مؤسسه ملی پژوهش های کشاورزی فرانسه INRA [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • کشورهای آسیای جنوب غربی بررسی تأثیر خوداستنادی نویسنده بر رتبهبندی کشورهای منطقه چشمانداز 1404 بر اساس میانگین استناد به هر مقاله [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • کشورهای اسکاندیناوی بررسی میزان همکاری های علمی کشورهای حوزه خلیج فارس با کشورهای اسکاندیناوی در پایگاه اطلاعاتی اسکاپوس طی سال های 1989-2009 [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • کشورهای جهان نرخ پوشش تحصیلی آموزش عالی در کشورهای جهان [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • کشورهای حوزه خلیج فارس بررسی میزان همکاری های علمی کشورهای حوزه خلیج فارس با کشورهای اسکاندیناوی در پایگاه اطلاعاتی اسکاپوس طی سال های 1989-2009 [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • کشورهای خاورمیانه سرنوشت مقالات سلب اعتبارشده کشورهای خاورمیانه در حوزه سلامت [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 53-64]
 • کشورهای در حال توسعه شبکه بین المللی برای دسترسی به انتشارات علمی (INASP) [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • کشورهای در حال توسعه چالش ها و ابهام ها در سنجش نوآوری: تناسب نماگرها با زمینه نوآوری در ایران [دوره 21، شماره 49، 1390]
 • کشورهای در حال توسعه ویژگی های سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در کشورهای در حال توسعه [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • کشورهای در حال توسعه تحلیل تماتیک شاخص‌های ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشورهای منطقه سند چشم‌انداز 1404 [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 45-70]
 • کشورهای منطقه مقایسه وضعیت علم و فناوری ایران با کشورهای منطقه با استفاده از شاخص های منتخب [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • کشورهای نخبه پذیر مهاجرت ژنها [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • کشورهای نخبه گریز مهاجرت ژنها [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • کیفیت معیارهای بهره وری و کیفیت در ایران و جهان [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • کیفیت مدل ارزیابی کارکرد اعضای هیأت علمی واحدهای پژوهشی [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • کیفیت نقد یا نقض گذشته پژوهشی کشور [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 21-36]
 • کیفیت و فساد» مروری کوتاه به گزارش پروژه استنفورد - ایران 2040 «تولید علمی ایران: کمیت، کیفیت و فساد» [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 157-160]
 • کلاس جهانی دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • کلیدواژه‌ها: مهارت‌های ارتباطی الگویابیِ ساختاری تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران بر ارتباطات بین فردی و نقش آن بر راهبرد‌های مدیریت تعارض در کتابخانه‌ها [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 77-90]
 • کمیت نقد یا نقض گذشته پژوهشی کشور [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 21-36]
 • کمیته پشتیبانی از دانشمندان علوم آکادمی علوم فرانسه [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • کمیسیون صنایع پیشنهاد ساختاری برای ارزیابی و اجرای طرح های کلان ملی توسعه فناوری [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • کمیسیون صنایع، معادن و ارتباطات تعیین اولویت های تحقیقاتی کشور و شاخص های انتخاب طرح های کلان ملی در حوزه صنایع، معادن و ارتباطات [دوره 21، شماره 48، 1390]
 • کمیسیون صنایع، معادن و ارتباطات مقایسه وضعیت علم و فناوری ایران با کشورهای منطقه با استفاده از شاخص های منتخب [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • کمیسیون ملی آشنایی با سازمان اسلامی آموزشی علمی و فرهنگی آیسسکو (ISESCO) [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • کمیسیون ملی آشنایی با سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO) [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • کمک هزینه تحقیق بنیادهای خیریه پشتیبان علم [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • کمک هزینه های پژوهشی انجمن پیشبرد علم ژاپن [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • کمونیسم مرتن و اخلاقیات علم [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • کنسیران بررسی کنسرسیوم های منابع علمی در ایران و در برخی کشورها [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • کنسرسیوم منابع علمی بررسی کنسرسیوم های منابع علمی در ایران و در برخی کشورها [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • کنفرانس‏ها بررسی میزان حضور ایران در همایش‏های بین‏ المللی در پایگاه وب علوم [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 1-12]
 • کوید-19 غربالگری سریع ناقلین ویروس کرونااز طریق سیستم‌های فاضلابی در جهت ارزیابی و مدیریت زودهنگام بیماری کوید-19 [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 77-81]
 • کووید 19 بررسی حکمرانی و سیاستگذاری مواجهه با پدیده کرونا در دنیا و کشور ایران [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 1-23]
 • کووید 19 آسیب های روانشناختی بیماری کرونا ویروس جدید - مطالعه مروری [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 37-52]
 • کووید 19 ارزیابی اثرات زیست محیطی ویروس کووید 19 [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 53-62]

گ

 • گاز و پتروشیمی خوزستان جغرافیای اقتصادی و اهمیت شبکه‌های محلی دانش در خوشه‌های صنعتی؛ مورد مطالعه خوشه نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 83-99]
 • گراندد تئوری تحلیل ساختار و زیرساخت های مراکز علم سنجی در دانشگاه های علوم پزشکی [دوره 26، شماره 64، 1395]
 • گرمایش جهانی بررسی و شناخت وضعیت حوزه علمی پدیده گرمایش جهانی در ایران [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 75-88]
 • گروه فنی، مهندسی ارزیابی عوامل مؤثر بر پژوهش در گروه فنی – مهندسی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • گروه های بین رشته ای شورای بین المللی علوم (ICSU) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • گروه های تخصصی گزارشی از فعالیت های فرهنگستان های کشور [دوره 13، شماره 30، 1382]
 • گروه های هدف طراحی چارچوبی برای تدوین احکام حوزه علم و فناوری در برنامه‌های توسعه [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • گسترش همکاریهای علمی، بین المللی روابط علمی بین دانشگاه های داخل و خارج از کشور [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • گفتمان ارزش‌ها و داوری‌ها، در فضای گفتمانی نظریه‌پردازی در کرسی‌های علوم انسانی [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 41-66]

ل

م

 • ماتریس‌های چهارگانه مفاهیم، رویکردها و روش‌های نگاشت نهادی (با تأکید بر مطالعات نظام نوآوری) [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • مارپیچ سه‌گانه ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت با تکیه بر نقش نهادهای میانجی (موردپژوهی:کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار) [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 75-88]
 • مالکیت فکری تجاری سازی علم در ایران: ملاحظات انتقادی [دوره 26، شماره 64، 1395]
 • مالکیت فکری مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی با بودجه عمومی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 1-19]
 • مالیه‌دانشگاه بررسی تطبیقی سازوکارهای تامین و تخصیص منابع‌مالی در آموزش‌عالی [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 105-126]
 • ماموریت مؤسسه ملی بهداشت آمریکا (NIH) [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • مأموریت سوم دانشگاه‌ها چگونه می‌توانند با جامعه در تعامل باشند؟ در جست‌وجوی رویکرد جدید دانشگاه‌ها به مأموریت سوم در ایران [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 127-144]
 • ماموریت و برنامه STEPI نقش مؤسسه سیاست علم و فناوری STEPI در مطالعه و تدوین سیاست علوم و فناوری در کرۀ جنوبی [دوره 13، شماره 31، 1382]
 • میان رشته ای میان رشته ای ها: تعاریف و ضرورتها [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • میانگین استناد به هر مقاله بررسی تأثیر خوداستنادی نویسنده بر رتبهبندی کشورهای منطقه چشمانداز 1404 بر اساس میانگین استناد به هر مقاله [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • ماهیت فناوری تبیین رابطه فلسفی انسان و فناوری، چالش‌های فناوری در آموزش کارکنان [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 37-50]
 • مبانی نظری تجاری‌سازی مباحثه تجاری‌سازی تحقیقات علمی: بازخوانی انتقادی و ترسیم مسیری برای تحقیقات آینده [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 33-54]
 • متن ترجمه است دربارۀ یک نظریۀ جامعه‌شناختیِ تغییر علمی [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 79-98]
 • مثلث ارتقاء بررسی راهکارهای ارتقای مشارکت موثر ایران در دانش جهانی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • مجازی نگاهی نو به تدوین نظام مدیریت پژوهشی در آموزش عالی کشور [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • مجتبی شمسی پور همکاری علمی، زمینه ساز شبکه هم نویسندگی: مطالعه موردی، روابط هم نویسندگی مجتبی شمسی پور در حوزه شیمی [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • مجلات ایرانی بررسی روند تولیدات علمی و تحلیل ساختار شبکه هم تألیفی در حوزه نانو فناوری ایران [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • مجلات علمی ارزیابی مجلات ایرانی فهرست شده در مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • مجله استاندارد استانداردسازی مجلات علمی و معیارهار ارزیابی نشریات ISI [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • مجله علمی استانداردسازی مجلات علمی و معیارهار ارزیابی نشریات ISI [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • مجله علمی مجله هاس دسترسی آزاد و نقش آنها در گسترش دانش و پیشرفت علمی ایران [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • مجله علمی ، پژوهشی نقش درجات علمی در بهبود کیفیت مجلات (بررسی نشریه روستا و توسعه) [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • مجله علمی ساینس تاریخچه انجمن پیشبرد علوم آمریکا [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • مجله ها انتشار مقاله های ایرانی در نشریه های نامعتبر : انگیزه ها و رویکرد نویسندگان [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • مجله های علمی انتشار مقاله های ایرانی در نشریه های نامعتبر : انگیزه ها و رویکرد نویسندگان [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • مجله های نامعتبرعلمی انتشار مقاله های ایرانی در نشریه های نامعتبر : انگیزه ها و رویکرد نویسندگان [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • مجمع عمومی آشنایی با سازمان اسلامی آموزشی علمی و فرهنگی آیسسکو (ISESCO) [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • محتوا مطالعه تطبیقی و دسته بندی روش های تدوین نقشه راه (ره نگاشت) فناوری [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • محتوا تحلیل کلان دانشگاه کارآفرین در چهارچوب الگوی سه شاخگی و بررسی عوامل موفقیت این دانشگاه [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • محدودیت سنی جایزه علمی برای دانش پژوهان جوان [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • محصولات علمی بررسی روند تولیدات علمی و تحلیل ساختار شبکه هم تألیفی در حوزه نانو فناوری ایران [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • محیط زیست ارزیابی اثرات زیست محیطی ویروس کووید 19 [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 53-62]
 • محیط زیست فرصت ها و تهدیدهای ویروس کرونا برای محیط زیست [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 63-76]
 • محیط نهادی بررسی بودجۀ عمومی و پژوهشی دانشگاه های منتخب در ایران و جهان [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 83-96]
 • محقق دارای مدرک دکتری و پسا دکتری جایزه علمی برای دانش پژوهان جوان [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • محققین بنیادهای خیریه پشتیبان علم [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • محقق و پژوهشگر شاخص های مهم تحقیقاتی در ایران و جهان [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • مدال پرایس همکاری‌های پژوهشی و تعاملات استنادی نخبگان علمی: مطالعه برندگان مدال پرایس در حوزه اطلاع‌سنجی [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 22-39]
 • مدیریت آیا می‌توان دانش را مدیریت کرد؟ [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 89-99]
 • مدیریت ایده رصدخانه‌‌های فرهنگی [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 91-102]
 • مدیریت اطلاعات مدیریت اطلاعات با استفاده از تکنولوژی وب معنایی [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 43-61]
 • مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری سنجش آمادگی الکترونیکی برای پیاده‌سازی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری (مورد مطالعه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام) [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 61-74]
 • مدیریت پژوهشی نگاهی نو به تدوین نظام مدیریت پژوهشی در آموزش عالی کشور [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • مدیریت پژوهش فناوری تبیین ارکان و فرآیند مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • مدیریت جامع پسماند افق پیش‏روی سیاست‏گذاری و مدیریت پسماند [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 57-72]
 • مدیریت داراییهای فکری مدیریت داراییهای فکری در پژوهشگاههای دولتی ایران : یک مطالعه چند موردی [دوره 23، شماره 55، 1392]
 • مدیریت دانش ضرورت دانش آفرینی [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • مدیریت دانش » شهر دانش پایه « مبانی و اصول شکل گیری» [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • مدیریت دانش آیا می‌توان دانش را مدیریت کرد؟ [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 89-99]
 • مدیریت دانش اولویت بندی و مقایسه ابعاد چرخه مدیریت دانش در وضعیت موجود و مطلوب (مورد مطالعه: مهندسین مشاور نوی) [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 13-27]
 • مدیریت دانش مطالعه تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی) [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 97-113]
 • مدیریت دانش چهارچوب جامع چندسطحی حفاظت دانش بنگاه‌های دانش‌محور (مطالعه موردی شرکت ملی نفت ایران) [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 55-68]
 • مدیریت دانش بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد تسهیم دانش [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 47-60]
 • مدیریت دانش آرایه‌شناسی نوآوری باز [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 1-12]
 • مدیریت دانش مدار ظرفیت سازی ملی [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • مدیریت دانش معنایی مدیریت اطلاعات با استفاده از تکنولوژی وب معنایی [دوره 27، شماره 68، 1396، صفحه 43-61]
 • مدیریت راهبردی رویکرد منابع مبنا به مدیریت راهبردی سازمانهای پژوهش و فناوری [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • مدیریت راهبردی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن بهبودیافته و روش دیماتل برای ارزیابی عملکرد پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 19-36]
 • مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری تبیین ارکان و فرآیند مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • مدیریت روابط بین سازمانی چهارچوب جامع چندسطحی حفاظت دانش بنگاه‌های دانش‌محور (مطالعه موردی شرکت ملی نفت ایران) [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 55-68]
 • مدیریت زمان جلسه داری: نقش و آسیب شناسی آن در اداره کشور [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • مدیریت علم و فناوری زمانمندی و مکانمندی پدیده تجاری‌سازی تحقیقات علمی:‏ نگاهی به وضعیت ایران در مقایسه با جهان [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 51-65]
 • مدیریت فناوری درک نادرست از مفاهیم تجاری سازی فناوری و رسالت نهادهای سیاست گذار فناوری در عرصه فرهنگ سازی تجاری سازی فناوری [دوره 22، شماره 52، 1391]
 • مدیریت فناوری‌های نوآورانه پایش فناوری در شرکتهای مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 1-8]
 • مدیریت کیفیت جامع مطالعه تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی) [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 97-113]
 • مدیریت منابع انسانی آسیب شناسی راهبردی نظام مدیریت منابع انسانی در مراکز پژوهشی (مطالعه موردی: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور) [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 29-46]
 • مدیریت منابع انسانی استفاده مؤثر از تحولات اثرگذار بر آینده مدیریت منابع انسانی با تکیه بر اقتصاد دانش‌محور [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 67-84]
 • مدیریت منابع انسانی مطالعه تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی) [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 97-113]
 • مدیریت منطقه‌ای چشم‌انداز کارکردهای نظام آموزش عالی با رویکرد مدیریت منطقه‌ای در آینده‌ [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 1-18]
 • مدیریت منطقه‌ای بررسی راهکارهای عملیاتی‌سازی مدیریت منطقه‌ای در سند آمایش آموزش عالی کشور [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 19-27]
 • مدیریت نوآوری بیان ماهیت و ارایه مدل استقرار ناحیه نوآوری: پژوهشی فراترکیب با استفاده از متن کاوی [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 21-41]
 • مدرسه از انجمن معارف تا انجمن ترویج علم [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • مدل مدل ارزیابی کارکرد اعضای هیأت علمی واحدهای پژوهشی [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • مدل ادراکی ارائه مدل ادراکی سیاستگذاری در آموزش و پرورش ایران [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • مدل ارزیابی عملکرد تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد قطبهای علمی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • مدل ارزیابی و اجرای طرح کلان ملی پیشنهاد ساختاری برای ارزیابی و اجرای طرح های کلان ملی توسعه فناوری [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • مدلاین مشارکت پژوهشگران ایرانی در تولید علم جهانی در مدلاین (حوزه علوم پایه و بین رشته ای پزشکی) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • مدل پرداخت حق نشر نشریات با دسترسی آزاد: رهیافتی جدید در اشاعة اطلاعات علمی [دوره 20، شماره 47، 1389]
 • مدل خطی یادداشتی در دفاع از مدل خطی نوآوری [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 107-132]
 • مدل زنجیره-ارتباط یادداشتی در دفاع از مدل خطی نوآوری [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 107-132]
 • مدل یکپارچه پذیرش و به‌کارگیری فناوری تبیین رفتار مصرف‌کننده فناوری اطلاعات برمبنای مدل پذیرش فناوری [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 63-74]
 • مدل کسب‌و‌کار تبیین الزامات پیاده‌سازی مدل کسب‌و‌کار باز در سازمان‌های پژوهش و فناوری [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 13-28]
 • مدل کسب‌و‌کار اثر نوآوری باز درون‌گرا بر مدل کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 29-40]
 • مدل گیب بررسی وضعیت شاخصهای دانشگاه کارآفرین برمبنای مدل گیب 2012 در دانشگاه تهران [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • مدل معادلات ساختاری مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن بهبودیافته و روش دیماتل برای ارزیابی عملکرد پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 19-36]
 • مدل منطقی توسعه کسب‌و‌کار الکترونیک با مدل نوآوری در داده، ‌داده باز دولتی و نوآوری باز [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 41-52]
 • مدل منطقی ارائه مدل منطقی ابزارهای سیاستی مالی و مالیاتی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 67-84]
 • مدل‌های ارتباط علمی عمومی ترویج علم: مباحث مفهومی، روش ها و اهمیت آن [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • مدلهای پشتیبانی اختصاص منابع مالی به پژوهش: مدل های پشتیبان [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • مدل های مهندسی پامفا 1404: نخستین گام در مسیر آینده نگاری ملی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • مذاکرات چندجانبه علمی دیپلماسی در علم [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • مراحل ایجاد و رشد شبکه ها چرخه عمر شبکه های همکاری علم و فناوری [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • مراحل پذیرش طرح تحقیقات بودجه کمیته ها آشنایی با شورای پژوهشی علوم زیستی و زیست فناوری انگلستان [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • مراکز پژوهشی آسیب شناسی راهبردی نظام مدیریت منابع انسانی در مراکز پژوهشی (مطالعه موردی: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور) [دوره 27، شماره 66، 1396، صفحه 29-46]
 • مراکز تابعه مؤسسه ملی بهداشت آمریکا (NIH) [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • مراکز تحقیقاتی انجمن ماکس پلانک [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • مراکز تحقیقاتی علمی آکادمی علوم چین (CAS) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • مراکز علم سنجی تحلیل ساختار و زیرساخت های مراکز علم سنجی در دانشگاه های علوم پزشکی [دوره 26، شماره 64، 1395]
 • مرزهای دانش آکادمی ملی علوم آمریکا (NAS) [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • مرکز پژوهش های نوین کمیته دائمی همکاریهای علمی و فناوری سازمان کنفرانس اسلامی کامستک (COMESTECH) [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • مرکز رشد نقش پارک های علم و فناوری در توسعه نوآوری و فناوری [دوره 27، شماره 65، 1396]
 • مروری کوتاه به گزارش پروژه استنفورد - ایران 2040 «تولید علمی ایران: کمیت مروری کوتاه به گزارش پروژه استنفورد - ایران 2040 «تولید علمی ایران: کمیت، کیفیت و فساد» [دوره 30، شماره 77، 1399، صفحه 157-160]
 • مرور نظام مند مروری نظام مند بر مفاهیم و الگوهای ترویج و عمومی سازی علم [دوره 26، شماره 64، 1395]
 • مرور نظامند پژوهش‌های مرتبط با شایستگی‌ها اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران (مرور نظامند مدل‌ها، چالش‌ها و راهکارها) [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 63-81]
 • مزیت رقابتی پویا ارائه مدلی مبتنی بر آینده گاری برای تدوین استراتژی رقابتی [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • مزیت‌های منطقه‌ای آسیب‌شناسی آمایش آموزش عالی در ایران؛ اولین گام حکمرانی منطقه‌ای [دوره 29، شماره 75، 1398، صفحه 43-54]
 • مساله پیچیده اخلاقی شناسایی مسائل پیچیده اخلاقی فراروی مهندسان صنعت ساخت و ساز ایران [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • مسائل عمومی علم سودمند؛ خطّ مشی گذاری دانش برای توسعة منافع ملّی با رویکرد فازی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • مسائل مالی تکامل آموزش عالی: تحولات تاریخی و مشکلات پیش روی کشوهای در حال توسعه [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • مستندات علمی اهمیت رعایت اصول نمایه سازی در مستندات علمی [دوره 17، شماره 39، 1386]
 • مستندسازی تجربیات حلقه مغفول در مدیریت دانش پژوهشکده‌ها و مؤسسات پژوهشی [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 1-22]
 • مسیر همیلتونی کامپیوترهای DNA [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • مسئولیت علمی تاریخچه انجمن پیشبرد علوم آمریکا [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • مشارکت فلسفه انجمن های علمی [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • مشارکت ترویج علم: مباحث مفهومی، روش ها و اهمیت آن [دوره 19، شماره 44، 1388]
 • مشارکت دانشگاهی تولید علم ایران در سال 2005 [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • مشارکت دانشگاهی تولید علم ایران در سال 2006 [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • مشارکت دانشگاهی تولید علم ایران در سال 2007 [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • مشارکت دانشگاهی تولید علم ایران در سال 2008 [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • مشارکت علمی تولید علم ایران در سال 2004 [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • مشارکت علمی تولید علم ایران در سال 2005 [دوره 16، شماره 37، 1385]
 • مشارکت علمی تولید علم ایران در سال 2006 [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • مشارکت علمی بازسازی معنایی تجربه بازدیدکنندگان از جشنواره علم برای همه [دوره 30، شماره 78، 1399، صفحه 97-106]
 • مشارکت عمومی ،خصوصی نقش مشارکت عمومی - خصوصی در سیاست نوآوری [دوره 25، شماره 59، 1394، صفحه 65-74]
 • مشارکت موثر بررسی راهکارهای ارتقای مشارکت موثر ایران در دانش جهانی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • مشخصه های سیاست ویژگی های سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در کشورهای در حال توسعه [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • مصر ارزیابی تطبیقی تولید علم ایران، ترکیه و مصر در سالهای 2005 و 2006 [دوره 17، شماره 40، 1386]
 • مصرف دیجیتال نگاهی به پدیده مصرف دیجیتال در فضای مجازی [دوره 26، شماره 64، 1395]
 • مصرف مجازی نگاهی به پدیده مصرف دیجیتال در فضای مجازی [دوره 26، شماره 64، 1395]
 • مصنوع تکنیکی بررسی نظریۀ کارکرد تکنیکی مبتنی بر طرح کاربرد و شرح مزایای آن [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 69-84]
 • مصورسازی مفاهیم مدل فرایندی ترسیم نقشه های علم [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • مطالعات برنامه درسی راهبردی آموزش و پرورش پیش از دبستان در عصر جدید [دوره 29، شماره 73، 1398، صفحه 39-54]
 • مطالعه تطبیقی بررسی حکمرانی و سیاستگذاری مواجهه با پدیده کرونا در دنیا و کشور ایران [دوره 30، شماره 79، 1399، صفحه 1-23]
 • مطالعه تطبیقی مطالعه تطبیقی راهبردها و سیاستهای امنیت انرژی کشورهای منتخب و درس‌آموخته‌هایی برای ایران [دوره 31، شماره 81، 1400، صفحه 73-90]
 • مطالعه تطبیقی مطالعه تطبیقی وضعیت حکمرانی علم، فناوری و نوآوری در ایران و کشورهای منتخب [دوره 31، شماره 82، 1400، صفحه 1-22]
 • مطالعه تطییقی مطالعه تطبیقی و دسته بندی روش های تدوین نقشه راه (ره نگاشت) فناوری [دوره 22، شماره 50، 1391]
 • معادن و ارتباطات پیشنهاد ساختاری برای ارزیابی و اجرای طرح های کلان ملی توسعه فناوری [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • معیار معیارهای بهره وری و کیفیت در ایران و جهان [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • معیار برای تعریف و تصویب پروژه ها کاربرد دیدگاه دای در بررسی فرایند سیاستگذاری طرحهای کلان ملی علم و فناوری [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • معیارهای ISI استانداردسازی مجلات علمی و معیارهار ارزیابی نشریات ISI [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • معیارهای ارزیابی معیارهای ارزیابی نمایه‌های تخصصی الکترونیکی [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 85-96]
 • معافیت مالیاتی ارائه مدل منطقی ابزارهای سیاستی مالی و مالیاتی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 67-84]
 • معرفت ضمنی پامفا 1404: نخستین گام در مسیر آینده نگاری ملی [دوره 17، شماره 41، 1386]
 • معرفی نامزدها آشنایی با بنیاد و جایزه نوبل [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • معلم از انجمن معارف تا انجمن ترویج علم [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • معلمان شناسایی، ویژگی ها و رشد نخبگان [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • معلم های حرفه ای (حرفه مند) معلمان برزیگران ترویج علم [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • معنویت و دانشجویان جهانی شدن و آموزش عالی در دنیای در حال تغییر [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • مقایسه انجمن ها گزارش پیشرفت انجمن های علمی ایران تا سال 1383 [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • مقالات سلب اعتبارشده سرنوشت مقالات سلب اعتبارشده کشورهای خاورمیانه در حوزه سلامت [دوره 29، شماره 74، 1398، صفحه 53-64]
 • مقاله های پزشکی الگوی پراکنش برون‌دادهای علمی آی‌اس‌آی ایران در حیطه‌های موضوعی مختلف طی سال‌های 2017-1970 [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 53-64]
 • مقاله های علوم انسانی ،اجتماعی الگوی پراکنش برون‌دادهای علمی آی‌اس‌آی ایران در حیطه‌های موضوعی مختلف طی سال‌های 2017-1970 [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 53-64]
 • مقاله های فنی مهندسی الگوی پراکنش برون‌دادهای علمی آی‌اس‌آی ایران در حیطه‌های موضوعی مختلف طی سال‌های 2017-1970 [دوره 28، شماره 69، 1397، صفحه 53-64]
 • مقررات مربوط به استعدادهای درخشان دولت و قوانین مربوط به نخبگان [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • مقررات مربوطه به استعدادهای ورزشی دولت و قوانین مربوط به نخبگان [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • مکان یابی منابع بررسی رفتارهای اطلاع یابی اعضای هیأت علمی دانشکده های پزشکی [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • میکروبلاگ‌ها کاربرد رسانه‌های اجتماعی – تعاملی وب 2 در انجام تحقیقات دانشگاهی [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 61-78]
 • ملاحظات اخلاقی ارزیابی آینده پژوهانه تأثیرات علوم و فناوری های همگرا بر حوزه های اخلاق، اجتماع و سیاست در ایران تا 1404 [دوره 21، شماره 49، 1390]
 • ملاحظات اخلاقی ملاحظات اخلاقی در حوزه مهندسی؛ یک رویکرد تصمیم‌گیری [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • ملاحظات ساختاری تجاری سازی علم در ایران: ملاحظات انتقادی [دوره 26، شماره 64، 1395]
 • ملاحظات سنجه‌ها سنجه‌های جایگزین در ارزیابی‌های پژوهش در نشر الکترونیکی [دوره 26، شماره 61، 1395، صفحه 9-24]
 • ملاحظات فرهنگی تجاری سازی علم در ایران: ملاحظات انتقادی [دوره 26، شماره 64، 1395]
 • منابع بررسی نحوه تأمین منابع پژوهش و فنّاوری در سال های 1377 تا 1388 [دوره 20، شماره 46، 1389]
 • منابع تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی از منظر رویکرد منبع‌محور [دوره 26، شماره 62، 1395]
 • منابع اجتماعی نوآوری باز و نقش آن در نظام علم و فناوری با رویکرد اجتماعی [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • منابع انسانی استفاده مؤثر از تحولات اثرگذار بر آینده مدیریت منابع انسانی با تکیه بر اقتصاد دانش‌محور [دوره 28، شماره 70، 1397، صفحه 67-84]
 • منابع پژوهشی بررسی شاخصها و روشهای مبتنی بر دستورالعمل فراسکاتی در زمینه تحلیل بودجه پژوهشی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • مناظره جایگاه هیأت حمایت از کرسی های نظره پردازی، نقد و مناظره در ساختار علمی کشور [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • منافع ملّی علم سودمند؛ خطّ مشی گذاری دانش برای توسعة منافع ملّی با رویکرد فازی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • منطق آینده نگاری بررسی تأثیر آینده نگاری در سیاس تگذاری علم، فناوری و نوآوری [دوره 22، شماره 51، 1391]
 • منطقه چشم انداز بررسی جایگاه دانشگاههای مادر ایران در نظا مهای بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • منطقه چشم انداز بررسی و تحلیل شاخص های علم و فناوری در حوزۀ فناوری اطلاعات ایران و کشورهای منطقه در افق چشم انداز [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • مهاجرت ژن ها مهاجرت ژنها [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • مهاجرت مغزها مهاجرت ژنها [دوره 14، شماره 34، 1383]
 • مهاجرت مغزها نقش دانشگاه ها در کاهش مهاجرت نخبگان [دوره 15، شماره 36، 1384]
 • مهارت آموزش عالی مهارتی در زمان کرونا: چالش‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 17-31]
 • مهارتهای دانش محور آموزش و ترویج مهارتهای دانش محور در بعضی از کشورهای اروپایی [دوره 16، شماره 38، 1385]
 • مهارت های کسب و کار آیا کارآفرینی استراتژی دانشگاه ها را تغییر می دهد؟ [دوره 13، شماره 29، 1382]
 • مهندسی ملاحظات اخلاقی در حوزه مهندسی؛ یک رویکرد تصمیم‌گیری [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • مهندسی شناسایی مسائل پیچیده اخلاقی فراروی مهندسان صنعت ساخت و ساز ایران [دوره 25، شماره 58، 1394]
 • مهندسی پزشکی بررسی وضعیت چندنویسندگی و شبکه همکاری های علمی حوزة مهندسی پزشکی ایران در نمایه استنادی علوم بین سال های 2002 تا 20۱۱ [دوره 23، شماره 54، 1392]
 • موافقت نامه دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی روابط علمی بین دانشگاه های داخل و خارج از کشور [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • موانع بر سر راه در رثای مقاله؛ «هشت نسل مقالات اصیل علوم انسانی در ایران [دوره 28، شماره 72، 1397، صفحه 1-18]
 • موانع برنامه ریزی مشارکتی بررسی تطبیقی فرآیند مشارکت مردمی در برنامه‌ریزی شهری به منظور معرفی چالش‌ها و موانع برنامه‌ریزی نوین در ایران [دوره 30، شماره 80، 1399، صفحه 83-100]
 • موانع پژوهش شناخت عوامل رشد پژوهش و نه موانع آن: یک چرخش بینش [دوره 14، شماره 32، 1383]
 • موانع تولید علم ارائه مدلی برای شناسایی موانع پیش روی زنان در تولید علم [دوره 22، شماره 53، 1391]
 • موانع فناوری اطلاعات شناسایی موانع استقرار فناوری اطلاعات در دستگاههای اجرایی ایران [دوره 26، شماره 64، 1395]
 • موانع نظریه‌پردازی تبیین موانع و راهکارهای نظریه‌پردازی در علوم انسانی و اجتماعی (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 28، شماره 71، 1397، صفحه 1-18]
 • موانع همکاری مشترک روابط علمی بین دانشگاه های داخل و خارج از کشور [دوره 15، شماره 35، 1384]
 • موتور جستجوگر علمی Scirus موتور جستجوگر علمی سایروس (Scirus) [دوره 14، شماره 33، 1383]
 • موزش عالی آثار فعالیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی در ایران (ازمنظر مسئولان مراکز آموزش عالی غیر دولتی) [دوره 29، شماره 76، 1398، صفحه 23-40]
 • موزه علوم موزه های علوم در ایران و جهان [دوره 18، شماره 43، 1387]
 • مؤسسات پژوهشی حلقه مغفول در مدیریت دانش پژوهشکده‌ها و مؤسسات پژوهشی [دوره 27، شماره 67، 1396، صفحه 1-22]
 • موسسات خیریه بنیادهای خیریه پشتیبان علم [دوره 18، شماره 42، 1387]
 • موسسات علمی میان رشته ای ها: تعاریف و ضرورتها [دوره 17، شمار