• فصلنامه سیاست‌پژوهی علم،فناوری و نوآوری "رهیافت "
 • نوبت های چاپ: فصلنامه
 • وضعیت چاپ:چاپی و الکترونیکی
 • ISNN: 1072-2690
 • زبان مجله:فارسی(چکیده انگلیسی)
 • قابل دسترسی از: https://isc.gov.ir.https://magiran,https://noormags.ir
 • حوزه تخصصی: علم ، فناور ی و نوآوری
 • هزینه چاپ مقاله: رایگان
 • نوع مجله:علمی-ترویجی
 • نوع مقالات: پژوهشی- ترویجی - مروری- علمی
 • دسترسی آزاد و رایگان به مقالات:بلی
 • نوع داوری: داوری بدون نام و حداقل دو داور
 • مدت زمان داوری: 40 روز
 • مشابهت یابی: سامانه همیاب
 • درصد پذیرش مقالات:  30%
 • ایمیل مجله:rahyaft.nrisp@gmail.com

 فصلنامه سیاست‌پژوهی علم، فناوری و نوآوری رهیافت بنا بر مجوزهای شماره 1242/2990/3 و 1145/11/3 از تاریخ 20/12/1382 از سوی دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز رتبه علمی - ترویجی شده است

**********************************************************************************************

در راستای توجه به مسائل جامعه واهداف مجله رهیافت، یک شماره ویژه‌ درارتباط با دوران پسا کرونا  تدوین خواهد شد

موضوع : بررسی تحولاتی که ناشی از حادثه ویروس کرونا(کووید 19)بر تمام ابعادزندگی والگوی توسعه در جهان بویژه ایران دارد.

سردبیر مهمان : استاد دکتر رضا مکنون

حادثه کرونا تحولات زیادی در تمامی ابعاد زندگی و توسعه در تمامی کشور ها بر جای گذارده است. سلامت/اقتصادی/اجتماعی/سیاست خارجی/محیط زیست/آموزش عمومی-آموزش پیش دانشگاهی-آموزش عالی/پژوهش وفناوری/هوشمند سازی/امور قضایی بخش های مهمی هستند که تحت تاثیر جدی قرار خواهند گرفت.

آینده ادامه کلاسیک گذشته نخواهد بود و مشخص نیست چه مدت دوره انتقال از وضع فعلی به آینده ای که ابعاد آن روشن نبوده و بازیگران ) کشورها (چگونه بازی خواهند کرد  پس باید سیاست گذاری وبرنامه ریزی نمود .

قطعا نیاز به پشتیبانی فکری همه متخصصان می‌باشد وجامع نگری و برنامه ریزی با در نظر گرفتن توانایی‌ها وپیش بینی ریسک های احتمالی در آینده از ضرورت ها می‌باشد. جدول ضمیمه برخی از مطالب مطرح شده در این ابعاد را نشان میدهد .

رهیافت قصد دارد ویژه نامه ای که ابعاد واقعی را با توجه به دانش-تجربیات بدست آمده-آینده نگری مطرح نماید.امید است برای جامعه علمی-تصمیم گیران و جامعه ایرانی موثر واقع گردد. مقالات می‌تواند مقاله مروری در بخش های مختلف نیز باشد.

این ویژه نامه به عنوان شماره  77 فصلنامه ) بهار 99 )منتشر خواهد شد. زمان ارسال مقالات 20 مردادماه می باشد .بعضی از رئوس مباحث در قسمت راهنمای نویسندگان آمده است

 آدرس ایمیل rahyaft.nrisp@gmail.com


  

 

شماره جاری: دوره 29، شماره 76، زمستان 1398، صفحه 1-135