نویسنده = علی گزنی
تعداد مقالات: 2
2. قدرت علمی اوپک

دوره 17، شماره 40، تابستان 1386

جعفر مهراد؛ علی گزنی