نویسنده = مهرنوش بسته نگار
تعداد مقالات: 1
1. موزه های علوم در ایران و جهان

دوره 18، شماره 43، پاییز 1387

مهرنوش بسته نگار؛ علی فرقانی؛ علیرضا آخوندی