نویسنده = لیلا نامداریان
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تأثیر آینده نگاری در سیاس تگذاری علم، فناوری و نوآوری

دوره 22، شماره 51، تابستان 1391

لیلا نامداریان؛ علیرضا حسن زاده؛ شعبان الهی