نویسنده = ناصر نوروزی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی شاخص‌های تأثیرگذار بر روند پیشرفت علم و فناوری

دوره 26، شماره 61، بهار 1395، صفحه 25-48

مریم پاک نیت؛ ناصر نوروزی


3. ارائه مدلی مبتنی بر آینده گاری برای تدوین استراتژی رقابتی

دوره 22، شماره 53، زمستان 1391

سمیرا شاه منصوری؛ ناصر نوروزی