نویسنده = حمید احمدی
تعداد مقالات: 2
1. سیر تحول پژوهش‌های علم‌سنجی در ایران

دوره 25، شماره 60، زمستان 1394، صفحه 69-82

حمید احمدی؛ فریده عصاره