نویسنده = طاهره میر عمادی
تعداد مقالات: 2
1. نظام نوآوری و مسئله عدالت اجتماعی مورد مطالعه: رژیم صهیونیستی

دوره 27، شماره 65، بهار 1396

طاهره میر عمادی؛ محمدجواد دهقان اشکذری


2. مدل تحلیل دیپلماسی علم و فناوری در یک کشور

دوره 25، شماره 59، پاییز 1394، صفحه 1-16

طاهره میر عمادی