کلیدواژه‌ها = دانشگاه کارآفرین
تعداد مقالات: 4
4. عوامل مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین

دوره 19، شماره 44، زمستان 1388

سید محسن معصوم زاده؛ محمد تقی انصاری