کلیدواژه‌ها = دیپلماسی علم و فناوری
تعداد مقالات: 2
1. مدل تحلیل دیپلماسی علم و فناوری در یک کشور

دوره 25، شماره 59، پاییز 1394، صفحه 1-16

طاهره میر عمادی


2. دیپلماسی علم و فناوری: چهارچوبی نظری و پیشنهادهایی عملی

دوره 23، شماره 54، بهار 1392

محمدمهدی ذوالفقارزاده؛ مهدی ثنائی