ارزش‌ها و داوری‌ها، در فضای گفتمانی نظریه‌پردازی در کرسی‌های علوم انسانی


عنوان مقاله [English]

Values and Judgments in Discursive Semiosphere of Theory Building in Chairs of Humanity Sciences