نقش پزشکی شخصی در تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌هایی مانند کووید 19

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده فیزیک و شیمی، دانشگاه الزهرا، ونک، تهران، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده فیزیک و شیمی، دانشگاه الزهرا، ونک، تهران، ایران.

3 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیمارستان امام رضا، مشهد، ایران.

چکیده

پزشکی شخصی به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و رویکردهای تشخیصی، درمان و پیشگیری اطلاق می‌گردد که بر مبنای آن‌ها بیماران بر اساس ویژگی شخصی خود طبقه‌بندی شده و اقدامات پزشکی برایشان انجام می‌شود. اهدافی که سیستم درمانی با روش پزشکی شخصی به دنبال دارد شامل انتخاب یک داروی درست و مؤثر برای افراد مختلف، کاهش هزینه-های دارو و درمان، کاهش عوارض جانبی داروها و در نهایت کاهش مدت درمان و بهبودی سریع بیمار است. هدف مقاله حاضر بررسی اهمیت پزشکی شخصی، عواملی که باعث تفاوت افراد در پاسخ به درمان آن‌ها می‌شود، روش‌ها و تکنیک-های مورد استفاده برای رسیدن به اهداف پزشکی شخصی و در نهایت استفاده از این روش برای بررسی تفاوت‌های احتمالی افراد در پاسخ به درمان در برابر بیماری کووید 19 است. بر اساس این روش یا داروهایی که پیش از این ساخته شده‌اند برای هر فرد شخصی‌سازی می‌شود یا از داروهای پروتئینی نوترکیب استفاده می‌شود. بر اساس نوع عاملی که فرد را در پاسخ به درمان و دارو متفاوت کرده است نوع داروی مناسب و دوز لازم و کافی برای فرد تجویز می‌شود. با توجه به گزارش‌های موجود، در مورد بیماری کووید 19 نیز، تفاوت‌های ذکر شده در افراد مختلف می‌تواند در سیر رو به رشد بیماری موثر باشد و استفاده از رویکرد پزشکی شخصی منجر به معرفی روش درمانی ایمن، موثر و دقیق برای افراد مختلف شود. اما قطع به یقین می‌توان گفت مهم‌ترین هدفی که در پزشکی شخصی مطرح می‌شود پیشگیری است. به گونه‌ای که قبل از ابتلا به بیماری و تحمل درد و در نهایت تحمل عوارض جانبی داروهای مختلف برای درمان، احتمال وقوع بیماری با پایش مداوم نشان‌گرهای زیستی بیماری‌های مختلف که آن‌ها هم از طریق پزشکی شخصی مشخص شده-اند، در افراد سالم بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of personal medicine in the diagnosis, prevention and treatment of diseases such as COVID-19

نویسندگان [English]

  • Zahra Talebpour 1
  • Marzieh Sourorishad 2
  • Hanieh Alizadeh 3
1 Department of Chemistry, Faculty of Physics and Chemistry, Alzahra University, Vanak, Tehran, Iran
2 Department of Chemistry, Faculty of Physics and Chemistry, Alzahra University, Sheikh Bahaei Sq, Tehran.
3 Mashhad University of Medical Science, Emam Reza Hospital, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Personalized medicine refers to a set of diagnostic, treatment, and prevention activities which classified patients based on their personal characteristics to tailor therapy with the best response. It is aimed to extend the One-Size-Fits-All approach to increase the ability to predict the most effective treatments for each individual, reduce financial and time expenditure, increase the life extension of patients, and the duration of treatment and recovery. This paper study the factors that differentiate individuals in response to treatment, and methods and techniques used to achieve personalized medicine purposes that discuss the importance of personal medicine. According to this approach, drugs are previously made will personalize for each individual or recombinant protein drugs will be used. According to the type of agent which make a difference between patients in response to treatment and drug, the appropriate drug type and necessary and sufficient dose prescribed for each patient. Based on the available report, in the case of Coronavirus disease-2019 (COVID-19), the differences mentioned in different people can be effective in the growing course of the disease and its treatment, and the use of personal medical approach will lead to the introduction of a safe, effective and accurate method for different people. The most important goals of personal medicine is prevention. So that in healthy individuals before the onset of illness, pain tolerance and finally the side effects of different drugs for the treatment of patient, personalized medicine will study the probability of occurrence of disease with continuous monitoring of biomarkers of different diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human genome project
  • Mass spectrometry
  • Drug-protein binding
  • Drug interactions
  • Coronavirus disease-2019 (COVID-19)