الگوریتمی جامع برای اجرای موفقیت آمیز برنامه های کنترل کیفیت فراگیر

نویسنده

-

چکیده

در این مقاله،علل شکست برنامه‌های کنترل کیفیت در کشورهای در حال توسعه، به طور مقدماتی مورد تحلیل قرار گرفته است. سپس فنون ایجاد و شروع یک برنامه کنترل کیفیت جامع، شرح داده می‌شود و خاطرنشان می‌کند که تجزیه و تحلیل‌های جدید کنترل کیفیت که از مراحل اولیه طراحی تا عملیات ساخت و تعمیر و نگهداری را دربرمی‌گیرد، پایایی چنین سیستم‌هایی را بهبود می‌بخشد و استفاده از کار گروهی در تمام بخش‌های سیستم‌های سازمانی، کیفیت محصول نهایی را بالا می‌برد. طراحی داده‌ها بین بازرسی‌ها و ابزارهای اندازه‌گیری، نیاز به بهبود دارد. و علاوه بر آن، متخصصان کنترل کیفیت و طراحان، باید طبیعت تصادفی چنین سیستم‌هایی را درک کنند. همچنین یک مطالعه موردی نیز شرح داده شده است.