فراخوان ویژه نامۀ سیاست‌گذاری در آموزش عالی ایران

همزمان با آغاز سدة پانزدهم خورشیدی، ایران وارد عصری جدید می‌شود که راهبری آن با علم و انرژی محرکة آن خِرد و اندیشه‌ورزی است. به همین دلیل فصلنامة رهیافت درصدد است با انتشار ویژه‌نامه‌هایی، مجموعه مقالاتی متمرکز در حوزه‌های مورد نیاز پیشرفت دانشی کشور را گردآوری و منتشر کند.

ویژه نامۀ سیاست‌گذاری در آموزش عالی ایران

هدف از این ویژه‌نامه، بررسی، نقد و ارائة راهکار برای اصلاح نظام آموزش عالی کشور و پیشبرد آن در جهت تأمین منافع ملّی است و تلاش می‌کند با بررسی زوایای مختلف نظام آموزش دانشگاهی کشور، مشکلات و معضلات آن را شناسایی و راه‌حل‌های بهبود و ارتقای آموزش عالی را مطرح کند. به همین دلیل زمینه‌های مطرح در این ویژه‌نامه شامل موارد زیر (و نه محدود به آن) است:

 1. یکپارچگی آموزش عالی (آموزش پزشکی، آموزش غیرپزشکی)؛
 2. اولویت‌های آموزش عالی در کشور (کدام رشته‌ها؟ کدام دوره‌ها (مقاطع)؟)؛
 3. نسبت اصل سی‌ام قانون اساسی با آموزش عالی کشور؛
 4. آموزش عالی و جامعه (بازار، صنعت، خدمات)؛
 5. نظام پذیرش و دانش‌آموختگی دانشجو (آزمون‌های ورودی به دانشگاه، آزمون‌های صلاحیت حرفه‌ای)؛
 6. حقوق آموزش (مفاهیم آموزش و آموزشگر، نظام جبران خدمات، نظام ارتقای شغلی، نظام ارزیابی و پاداش، مقررات آموزشی)؛
 7. تضمین کیفیت در آموزش عالی؛
 8. زیر نظام‌های آموزش عالی (تعاریف، وجه تمایزها، وجه شباهت‌ها، نظام سیاستی، نظام مدیریتی)؛
 9. آموزش عالی دولتی و آموزش عالی غیردولتی (تعاریف، وجه تمایزها، وجه شباهت‌ها، نظام سیاستی، نظام مدیریتی)؛
 10. اخلاق آموزش؛
 11. دانش‌آموختگان و نسبت آن با دانشگاه؛
 12. آموزش عالی ایران و بین‌المللی شدن آموزش.

از پژوهشگران، اندیشمندان و صاحب‌نظران گرامی دعوت می‌شود تا بر اساس «قلمرو رهیافت»، دست‌نوشته‌های خود را در هر یک از زمینه‌های بالا به فصلنامه ارسال کنند.

چگونگی ارسال دست‌نوشته

 1. نوشته‌ها باید از طریق نشانی https://rahyaft.nrisp.ac.ir در سامانۀ فصلنامه ثبت شود.

یادآوری: در صورت بروز اشکال در ثبت دست‌نوشته، پدید‌آورندگان می‌توانند نوشته‌های خود را از طریق رایانامۀ rahyaft@nrisp.ac.ir  به فصلنامه ارسال کنند.

 1. قالب دست‌نوشته‌ها مطابق «الگوی نگارش مقاله در فصلنامۀ رهیافت» است.
 2. مهلت ارسال نوشته‌ها تا تاریخ1402/07/30 است و دست نوشته‌ها طی مدت حداکثر 40 روز داوری و تعیین تکلیف می‌شود و هر مقاله دست کم از سوی دو داور و به شکل «هر دو سو ناشناس» داوری می‌شود.
 3. فصلنامه پذیرای مقاله‌های پژوهشی، مروری، ترویجی و موردکاوی است.
 4. زبان فصلنامه، فارسی است اما برای ویژه‌نامه از نوشته‌های صاحب‌نظران غیر ایرانی به زبان انگلیسی نیز استقبال می‌شود.
 5. داوری دست‌‌نوشته‌ها برای پدیدآورندگان و انتشار مقالات برای خوانندگان رایگان است.