• عنوان: رهیافت
 • نوبت چاپ: فصلنامه
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • شاپا چاپی: 1027-2690    ///  شاپا الکترونیکی: 2783-4514
 • مجوز اداره ارشاد:542/124 مورخ:1373/01/28
 • زبان مجله: فارسی(چکیده انگلیسی)
 • حوزه تخصصی: علم، فناوری و نوآوری
 • هزینه انتشار مقاله: رایگان(عدم دریافت هزینه در تمامی مراحل )
 • نوع مجله: علمی
 • نوع مقالات: پژوهشی، ترویجی، مروری
 • دسترسی آزاد و رایگان به مقالات: بلی
 • نوع داوری: داوری دو سو کور (حداقل دو داور)
 • مدت زمان داوری: 40 روز
 • مشابهت یابی: سامانه همیاب
 • آخرین رتبه در ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم: الف
 
شماره جاری: دوره 31، شماره 81 - شماره پیاپی 1، بهار 1400، صفحه 1-136 

1. مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی با بودجه عمومی

صفحه 1-19

10.22034/rahyaft.2021.10589.1179

سمیرا ندیر خانلو؛ مهدی گودرزی؛ آرش موسوی؛ محمد ابویی اردکان؛ سپهر قاضی نوری


2. بیان ماهیت و ارایه مدل استقرار ناحیه نوآوری: پژوهشی فراترکیب با استفاده از متن کاوی

صفحه 21-41

10.22034/rahyaft.2021.10590.1177

امیر عسگری؛ علی خورسندی طاسکوه؛ سعید غیاثی ندوشن؛ سید سروش قاضی نوری؛ محمدصادق خیاطیان یزدی


ابر واژگان