• عنوان: رهیافت
 • نوبت چاپ: فصلنامه
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • شاپا چاپی: 1027-2690    ///  شاپا الکترونیکی: 2783-4514
 • مجوز اداره ارشاد:542/124 مورخ:1373/01/28
 • زبان مجله: فارسی(چکیده انگلیسی)
 • حوزه تخصصی: علم، فناوری و نوآوری
 • هزینه انتشار مقاله: رایگان(عدم دریافت هزینه در تمامی مراحل )
 • نوع مجله: علمی
 • نوع مقالات: پژوهشی، ترویجی، مروری
 • دسترسی آزاد و رایگان به مقالات: بلی
 • نوع داوری: داوری دو سو کور (حداقل دو داور)
 • مدت زمان داوری: 40 روز
 • مشابهت یابی: سامانه همیاب
 • آخرین رتبه در ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم: ب
 • *********

  لطفاً با ایمیل دانشگاهی ثبت‌ نام کنید و در صورتی که رمز و شناسه برای شما ارسال نشد، از طریق پست الکترونیک برای مدیریت مجله پیغام بگذارید. خواهشمند است برای سایر نویسندگان مقاله نیز آدرس ایمیل دانشگاهی ثبت گردد.

  تذکرات مهم:

  1- دریافت شناسه اُرکید مطابق با راهنمای ذیل و درج آن در سامانه برای تمامی نویسندگان مقاله الزامی است.

  راهنمای دریافت شناسه اُرکید

  2- ایجاد تغییر در تعداد و ترتیب نویسندگان پس از ارسال مقاله، امکان‌پذیر نیست.

  3- امکان بازپس‌گیری مقاله پس از ارسال آن برای داوری وجود ندارد.

 
شماره جاری: دوره 31، شماره 83 - شماره پیاپی 3، آذر 1400 

ابر واژگان