داوران

فهرست داوران نشریه رهیافت در سال 1401

 

ردیف نام رشته تحصیلی تخصص دانشگاه
1 حمید رضا  آراسته مدیریت و نظارت در آموزش عالی مدیریت آموزشی خوارزمی
2 مهدی  گودرزی مدیریت تکنولوژی مدیریت تکنولوژی علامه طباطبایی
3 محمد  حسن زاده علم اطلاعات و دانش شناسی اطلاع رسانی تربیت مدرس
4 جعفر  باقری نژاد مدیریت تکنولوژی مدیریت تکنولوژی الزهرا
5 رضا  بندریان مدیریت صنعتی پژوهش و فناوری پژوهشگاه نفت 
6 محسن  بهرامی مهندسی مکانیک آینده پژوهی امیرکبیر
7 امیر  ناظمی مدیریت تکنولوژی آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
8 کامران  باقری مدیریت نوآوری مدیریت صنعتی پژوهشگاه نفت 
9 علیرضا  بوشهری  مدیریت تکنولوژی مدیریت تکنولوژی  مالک اشتر 
10 رضا  نقی زاده  سیاستگذاری علم و فناوری سیاستگذاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
11 حمیدرضا  جمالی مهموئی  علم اطلاعات و دانش شناسی علم سنجی خورازمی
12 امیر هوشنگ  حیدری  آینده پژوهی آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
13 ناصر علی عظیمی  اقتصاد بین الملل اقتصاد علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
14 ناصر  باقری مقدم  مدیریت تکنولوژی سیاست‌گذاری آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
15 محمد حمید  جاودانی آموزش عالی آموزش عالی موسسه پژوهش آموزش عالی
16 المیرا  جنوی*  علم اطلاعات و دانش شناسی نظام های پایش و ارزیابی علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
17 علیرضا  حسن زاده مدیریت سیستم ها مدیریت فناوری اطلاعات تربیت مدرس
18 احمد  داوری اردکانی اقتصاد اقتصاد  وزارت علوم
19 سروش  قاضی نوری* مدیریت تولید و عملیات مدیریت تکنولوژی علامه طباطبایی
20 غلامرضا  ذاکر صالحی  حقوق اسلامی آموزش عالی موسسه پژوهش آموزش عالی
21 سعید  رضایی شریف آبادی کتابداری و اطلاع رسانی علم سنجی الزهرا
22 حسین  راغفر  اقتصاد اقتصاد الزهرا
23 محسن حاجی زین العابدینی علم اطلاعات و دانش شناسی علم و اطلاعات شهید بهشتی
24 ابراهیم  سوزنچی سیاستگذاری علم، تکنولوژی و نوآوری،  سیاستگذاری شریف
25 شعبان الهی مدیریت  مدیریت اقتصاد تربیت مدرس
26 سید علی  اکرمی فر مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات(هوش مصنوعی) سیاستگذاری فناوری و هوش مصنوعی رکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
27 وجه الله  قربانی زاده  مدیریت سیستم ها مدیریت سیستمها علامه طباطبایی
28 آزیتا  کرمی پور انتقال تکنولوژی انتقال تکنولوژی شریف
29 یعقوب  موسوی جامعه شناسی جامعه شناسی علم  الزهرا
30 غلامعلی  منتظر  مهندسی برق فناوری اطلاعات  تربیت مدرس
31 سعید  جعفری مقدم مدیریت میرت منابع انسانی کار افرینی
32 مریم  صنیع اجلال  روابط بین الملل سیاست علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
33 حمزه علی  نورمحمدی کتابداری و اطلاع رسانی  علم سنجی شاهد
34 عبدالرضا  نوروزی چاکلی* علوم کتابداری و اطلاع رسانی کتابداری  شاهد
35 مصطفی  امینی علم اطلاعات گرایش بازیابی اطلاعات و دانش کسب و کار الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی تهران
36 شیما  مرادی *  علم اطلاعات و دانش شناسی علم سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
37 فیروزه  عزیزی اقتصاد اقتصاد  تربیت مدرس
38 داریوش  مطلبی علم و اطلاعات و دانش شناسی علم و اطلاعات و دانش شناسی پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری
39 کوروش حمیدی مدیریت  مدیریت دانش  
40 فرناز برزین پور مهندسی صنایع صنایع علم و صنعت 
41 زهره بشارتی راد صنایع و سیستم ها صنایع و سیستم ها صنعتی شریف
42 محمود  براتی نیا  حقوق  اقتصاد جمعیت،اقتصاد خرد  و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار  
43 علی اصغر  پور عزت  مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی مدیریت تهران 
44 مصطفی  تقوی فلسفه جامعه شناسی فلسفه  جامعه شناسی  شریف
45 محمد تقی  تقوی فرد مهندسی صنایع مدیریت علامه طباطبایی
46 بابک  تیمور پور مهندسی صنایع صنایع  تربیت مدرس
47 شیوا  تاتینا سیاستگذاری علم و فناوری سیاستگذاری  
48 فاطمه  ثقفی  مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری برق  دانشگاه تهران
49 جواد  جاسبی مدیریت و اقتصاد مدیریت و اقتصاد  دانشگاه آزاد  واحد علوم و تحقیقات تهران
50 رسول جلیلی علوم کامپیوتر امنیت شبکه صنعتی شریف
51 احمد جمالی مدیریت تولید و عملیات سیاستگذاری سازمان سرمایه گذاری خارجی 
52 حجت الله  حاجی حسینی مدیریت تکنولوژی مدیریت و توسعه تکنولوژِ سازمان پژهش ها 
53 رضا  حسنوی مهندسی صنایع گرایش سیستم و بهره وری مهندسی صنایع گرایش سیستم و بهره وری مالک اشتر 
54 نسترن  حاجی حیدری مدیریت سیستم ها  جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه تهران
55 حسن  دانایی فرد مدیریت مدیریت تربیت مدرس
56 حسین  محمدی دوستدار مهندسی عمران عمران سازه انجمن ترویج
57 نسرین  دسترنج سیاستگذاری علم و فناوری سیستمها مرکز تحقیقات مخابرات
58 مریم  دانشمند مهر  مهندسی صنایع مهندسی صنایع گرایش سیستم و بهره وری پیام نور
59 رضا  رادفر مدیریت صنعتی - مدیریت سیستم ها مدیریت سیستمها،انتقال تکنولوژی علوم تحقیقات
60 محمد رضا  رضوی برنامه ریزی و سیاستگذاری شهری و منطقه ای  مدیریت و اقتصاد شهری علوم تحفیقات 
61 علی   ربیعی مدیریت استراتژیک مدریت استراتژیک پیام نور
62 صدیقه  رضائیان  فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات  پژوهشکده مطالعات فرهنگی
63 جلال  رضایی نور مهندسی صنایع مدیریت پروژه قم
64 ژینوس  روشندل مدیریت و نوآوری مدیریت و نوآوری تربیت مدرس
65 محمد رضا  زالی  مدیریت گرایش سیستم ها مدیریت سیستمها  تهران
66 حسین  سراج زاده  جامعه شناسی جامعه شناسی انجمن جامعه شناسی
67 امیر علی  سیف الدین  مهندسی صنایع - مدیریت سیستم‌ها صنایع دفتر توسعه علم  فناوری ؛ امیر کبیر
68 نرگس  ایمانی پور  مهندسی صنایع صنایع  دانشگاه کار آفرینی/ تربیت مدرس
69 پیمان  اخوان  مدیریت دانش مدیریت دانش مالک اشتر 
70 عادل  آذر مدیریت صنعتی اقتصاد  مدرس
71 کریم  آذر بایجانی اقتصاد بین الملل و توسعه اقتصاد  اصفهان
72 حسین  سالار آملی شیمی تجزیه شیمی تجزیه-سیاستگذاری علمی بین المللی  معاونت علمی
73 احمد سلطانی نژاد  علوم سیاسی روابط بین الملل تربیت مدرس
74 محمد مهدی  سپهری تحقیق در عملیات صنایع و سیستم ها تربیت مدرس
75 رحمت الله  صدیق سروستانی  جامعه شناسی علم جامعه شناسی علم  دانشگاه تهران
76 آلفرد  سرکیسیان سیاست تکنولوژی سیاست تکنولوژی علامه طباطبایی
77 علیرضا  شاه میرزایی مدیریت تکنولوژی مدیریت تکنولوژی شریف
78 محمد علی  شفیعا فناوری صنعتی-ترایبولوژی، رشته تحصیلی تولید و مواد فناوری  علم و صنعت 
79 مرتضی  شهبازی نیا حقوق خصوصی حقوق مدرس
80 سارا مزینانی شریعتی جامعه شناسی امر دینی جامعه شناسی تهران 
81 علی  شایان  سیاستگذاری علم و فناوری سیاستگذاری علم و فناوری  تربیت مدرس
82 عبدالله  صوفی اقتصاد اقتصاد ارز خارجی ،دینامیک غیر خطی،اقتصاد کلان  امریکا
83 حسین  صادقی سیاستگذاری سیاستگذاری تربیت مدرس
84 هادی  صمد ی فلسفه علم فلسفه علم علوم تحقیقات 
85 حبیب الله  طباطباییان مدیریت سیستم های تولید مدیریت تکنولوژی علامه طباطبایی
86  حسن  طایی  اقتصاد اقتصاد  علامه طباطبایی
87 امیر ناصر  اخوان   انتقال تکنولوژی انتقال تکنولوژی صنعتی امیر کبیر
88 محمد رضا آراستی   مدیریت تکنولوژی اقتصاد  صنعتی شریف
89 حامد  افشاری  مهندسی بیوسیستم مکانیک آزاد رودهن
90 سعید  اسدی فناوری اطلاعات  علم و اطلاعات و دانش شناسی شاهد
91 موسی  اکرمی فلسفه علم فلسفه و الهیات  علوم تحققیقات
92 فریده  عصاره * کتابداری و اطلاع رسانی علم سنجی چمران اهواز
93 عباس  عصاری  علوم اقتصادی اقتصاد تربیت مدرس
94 علیرضا  علوی تبار  مدیریت دولتی- تصمیم گیری  و خط مشی گذاری عمومی محیط زیست  دانشگاه محیط زیست 
95 فریدون  عزیزی  پزشکی پزشکی شهید بهشتی
96 محمود  عباسی  زیست فناوری زیست فناوری شهید بهشتی
97 مسعود  عالمی جامعه شناسی - توسعه  جامعه شناس اقتصاد  علامه طباطبایی
98 بهروز عسگریان مهندسی سازه  عمران  خواجه نصیر
99 رضا  علیزاده ممقانی  فلسفه  آموزش عالی.فلسفه علم  دانشگاه آزاد 
100 سید بابک  علوی دکترای حقوق خصوصی  روش تحقیق و رفتار سازمانی  دانشگاه صنعتی شریف 
101 محمد  عباس زاده  جامعه شناسی علوم اجتماعی  دانشگاه تبریز
102 طیبه  عباسی  مدیریت دولتی مدیریت  دانشگاه تهران
103 شهریار  عزیزی  مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی
104 محمد باقر  غفرانی مهندسی هسته ای مهندسی انرژی صنعتی شریف
105 جلیل  غریبی  سیاستگذاری علم و فناوری سیاستگذاری مدرس/هیات علمی شاهرود 
106 ناصر  فکوهی  انسان شناسی انسان شناس تهران
107 فرهنگ  فصیحی  مهندسی صنایع تکنولوژی   موسسه مطالعات بین المللی انرزی
108 الهه  ولایتی تکنولوژی آموزشی تکنولوژی آموزشی ارومیه 
109 آرمان  احمدی زاد  مدیریت سیستمها مدیریت سیستمها  کردستان
110 امین  پژوهش جهرمی مدیریت آموزش عالی مدیریت آموزش عالی  مالک اشتر 
111 مهرناز خراسانچی علم اطلاعات و دانش شناسی کتابخانه ها حسینه ارشاد
112 محمد  فاضلی  جامعه‌شناسی سیاسی  جامعه شناسی -آموزش عالی مدرس
113 یعقوب  فتح االلهی فیزیولوژی فیزیولوژی مدرس
114 هاشم  فردانش  تکنولوژی آموزشی دانشیار روان شناسی و تکنولوژی آموزشی مدرس
115 علیرضا  فیض بخش مدیریت سیستم‌های تولید  مدیریت اقتصاد شریف
116 غلامعلی  فرجادی    برنامه ریزی سیستم ها و علوم اقتصادی   اقتصاد و توسعه موسسه پژوهش برنامه و بودجه
117 شاپور اعتماد رشته سیبرنتیک فلسفه موسسه حکمت و فلسفه 
118 زهرا  افشاری توسعه تجارت توسعه تجارت  الزهرا
119 آریا  الستی مهندسی مکانیک مکانیک  صنعتی شریف
120 زهرا آراستی علوم مدیریت کارآفرینی،مدیریت  دانشگاه تهران
121 محمود  یوسف ثانی فلسفه و کلام اسلامی  فلسفه موسسه حکمت و فلسفه 
122 فاطمه  هشدار  مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات صندوق نوآوری و شکوفایی
123 سید سپهر  قاضی نوری  مهندسی صنایع سیاستگذاری علم و فناوری  تربیت مدرس
124 رحمت ا...  قلی پور مدیریت صنعتی مدیریت  تهران
125 حسن  قدسی پور  مهندسی صنایع صنایع  امیرکبیر
126 رضا  برادران
مدیریت تکنولوژی
صنایع و سیستم ها تربیت مدرس
127 حسین  کچوئیان جامعه شناسی جامعه شناسی  دانشگاه تهران 
128 علی  کرمانشاه  استراتژی تکنولوژی اطلاعات تکنولوژی اطلاعات دانشگاه شریف
129 معصومه  کربلایی آقا کامران  علم اطلاعات و دانش ‌شناسی علم و اطلاعات الزهرا
130 سحر  کوثری  آینده پژوهی سیاستگذاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
131 علی  مبینی دهکردی  علوم دفاعی استراتژیک  مدیرت استراتزیک  دانشگاه تهران
132 امیر  مانیان  مدیریت بازرگانی  مدیریت بازرگانی تهران
133 یزدان  منصوریان علوم کتابداری و اطلاع رسانی علم و اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه چارلز استورت
134 میر فضل الله  موسوی کوزه کنان  شیمی شیمی مدرس
135 احمد  موسایی پتروشیمی پتروشیمی پژوهشگاه نفت 
136 آرش  موسوی سیاستگذاری علم و فنّاوری سیاستگذاری علم  مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
137 طاهره  میر عمادی  روابط بین‌الملل سیاستگذاری در توسعه فناوری سازمان پژوهش ها
138 یگانه  موسوی جهرمی اقتصاد اقتصاد پیام نور
139 قاسم  مصلحی مهندسی صنایع صنایع اصفهان
140 رضا  منصوری  فیزیک فیزیک/تحلیلگر  علم صنعتی شریف
141 مهدی  محمدی  مدیریت تکنولوژی  مدیریت فناوری اطلاعات تهران
142 منوچهر  منطقی مدیریت سیستم ها مدیریت  مالک اشتر 
143 محمد  نقی زاده مدیریت تکنولوژی  مدیریت  علامه طباطبایی
144 زهرا  نیلفروشان  علوم کامپیوتر مهندسی برق  خورازمی 
145 سید حامد وارث مدیریت دولتی
مدیریت تطبیقی و توسعه
مدیریت تهران
146 ابوعلی  وداد هر جامعه شناسی پزشکی و سلامت  جامعه شناسی تهران
147 میثم  نریمانی  سیاستگذاری علم و فناوری سیاستگذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
148 مصطفی  مهر آیین  جامعه شناسی جامعه شناسی مرکز تحقیقات 
149 مهربان  هادی پیکانی  مدیریت مدیریت  دانشگاه آزاد اصفهان 
150 حسن  بشیری آینده پژوهی آینده پژوهی همدان 
151 ناصر  نوروزی مدیریت تکنولوژی - سیاستگذاری علم وفناوری سیاستگذاری فراترکیب.نظریه پردازی.گراندد تئوری
152 علیرضا  نوروزی* علوم کتابداری و اطلاع رسانی علم و اطلاعات و دانش شناسی  داشنگاه تهران 
153 ابولفضل  مرشدی  جامعه شناسی جامعه شناسی علم و فناوری یزد
154 محبوبه  عارفی برنامه ریزی درسی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی شهید بهشتی
155 شهرام خلیل نژاد آذر مدیریت سیاستگذاری (مدیریت استراتژیک) مدیریت سیاستگذاری (مدیریت استراتژیک) دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
156 لعیا الفت مدیریت، گرایش تحقیق در عملیات مدیریت، گرایش تحقیق در عملیات دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
157 محمدرضا تقوا  توسعه سیستم های تخصصی (انرژی)  توسعه سیستم های تخصصی (انرژی) دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر گروه آموزشی مدیریت صنعتی
158 نیما گروسی مختار زاده مدیریت تولید و عملیات مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران-گروه آموزشی مدیریت صنعتی
159 احمد جعفرنژاد چقوشی مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران-گروه آموزشی مدیریت صنعتی
160 وحید خاشعی ورنامخواستی مدیریت بازرگانی  مدیریت بازرگانی  گروه بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
161 جواد نوری سیاستگذاری علم و تکنولوژی  سیاستگذاری علم و تکنولوژی  پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف
162 مهدی فاتح راد مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی دانشگاه صنعتی شریف
163 اشرف السادات پسندیده سیاستگذاری علم و فناوری سیاستگذاری علم و فناوری گروه مدیریت و علوم اجتماعی پژوهشگاه نیرو
164 طهمورث سهرابی مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
165 علیرضا سلوکدار مدیریت سیستم ها  مدیریت سیستم ها  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
166 فرزام زمانی مدیریت مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
167 علی محمد سلطانی مدیریت تکنولوژی - گرایش سیاستگذاری مدیریت تکنولوژی - گرایش سیاستگذاری  پژوهشکده مطالعات فناوری
168 زهرا ابوالحسنی  سیاست گذاری علم و فناوری  سیاست گذاری علم و فناوری پژوهشکده مطالعات فناوری
169 روح اله ابوجعفری سیاست‌گذاری علم و فناوری سیاست‌گذاری علم و فناوری پژوهشکده مطالعات فناوری
170 کمال محمدی سیاست‌گذاری علم و فناوری سیاست‌گذاری علم و فناوری مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری 
171  علی مرتضی بیرنگ آینده پژوهی آینده پژوهی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
172 هادی نیلفروشان سیاستگذاری علم و فناوری سیاستگذاری علم و فناوری پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی
173 اکبر گلدسته آموزش عالی آموزش عالی دانشگاه علم و فرهنگ 
174 لیلا نامداریان سیاست‌گذاری علم و فناوری سیاست‌گذاری علم و فناوری (ایرانداک) پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی سیاست اطلاعات
175 مصطفی حسینی گلکار آینده پژوهی آینده پژوهی پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
176 یاسر خوشنویس سیاستگذاری علم و فناوری سیاستگذاری علم و فناوری وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی
177 یونس محمدی  مدیریت سیستم ها دکترای مدیریت سیستم ها مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
178 خسرو پیری ژنتیک و اصلاح نباتات ژنتیک و اصلاح نباتات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
179 منصور کبگانیان  مهندسی مکانیک   مهندسی مکانیک  شورای عالی انقلاب فرهنگی
180 افسانه احمدی  سیاست گذاری علم و فناوری  سیاست گذاری علم و فناوری موسسه تحقیقات علوم و فناوری هسته ای (NSTRI) ،
سازمان انرژی اتمی ایران
181 حمیدرضا امیری نیا  سیاست گذاری علم و فناوری  سیاست گذاری علم و فناوری ستاد اجرایی شورای انقلاب فرهنگی
182 طیبه نیک رفتار مدیریت دولتی (سیاستگذاری عمومی) مدیریت دولتی (سیاستگذاری عمومی) دانشکد کارآفرینی دانشگاه تهران
183 عباس ملکی مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک دانشگاه صنعتی شریف
184 ابوالفضل باقری  سیاستگذاری علم و تکنولوژی  سیاستگذاری علم و تکنولوژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
185 علی اصغر سعدآبادی  سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران.   سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران.  مرکز نوآوری اجتماعی سلام 
186 مسعود افشاری مفرد سیاستگذاری علم و فناوری سیاستگذاری علم و فناوری موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
187 محمد مهدی ذوالفقارزاده کرمانی مدیریت سیاستگذاری مدیریت سیاستگذاری دانشگاه تهران
188 مهدی مجیدپور  مطالعات سیاست گذاری علوم و فناوری، SPRU  مطالعات سیاست گذاری علوم و فناوری، SPRU گروه مدیریت کسب و کار دانشکده مدیریت علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر
189
190 علی شایان سیاستگذاری علم و فناوری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
191 حسین صادقی سیاستگذاری سیاستگذاری دانشگاه تربیت مدرس
192 کیومرث اشتریان* سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی  دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
193 سیدمحمدصادق امامیان  سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی   سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی  اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری
194 اعظم رادوراد جامعه شناسی جامعه شناسی دانشگاه تهران
195 امیلیا نرسیسیانس  جامعه شناسی تعلیم و تربیت  جامعه شناسی تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
196 پویا علاءالدینی  توسعه بین المللی  توسعه بین المللی دانشگاه تهران
197 تقی آزاد ارمکی  جامعه شناسی  جامعه شناسی دانشگاه تهران
198 جلال الدین رفیع فر انسان شناسی باستان شناختی انسان شناسی باستان شناختی دانشگاه تهران
199 حامد حاجی حیدری  جامعه شناسی-فرهنگی  جامعه شناسی-فرهنگی دانشگاه تهران
200 حسین ایمانی جاجرمی علوم اجتماعی علوم اجتماعی دانشگاه تهران
201 حسین محمودیان جمعیت شناسی جمعیت شناسی دانشگاه تهران
202 حسین میرزائی جمعیت شناسی-توسعه  جمعیت شناسی-توسعه  دانشگاه تهران
203 حمید پارسا نیا جامعه شناسی جامعه شناسی دانشگاه تهران
204 حمید عبداللهیان جمعیت شناسی جمعیت شناسی دانشگاه تهران
205 حمیدرضا جلائی پور جمعیت شناسی سیاسی جمعیت شناسی سیاسی دانشگاه تهران
206 رسول صادقی جمعیت شناسی جمعیت شناسی دانشگاه تهران
207 زهره نجفی اصل جامعه شناسی روستایی جامعه شناسی روستایی دانشگاه تهران
208 سعیدرضا عاملی رنانی ارتباطات ارتباطات دانشگاه تهران
209 سهیلا صادقی فسائی جمعیت شناسی جمعیت شناسی دانشگاه تهران
210 سید احمد فیروز آبادی جمعیت شناسی جمعیت شناسی دانشگاه تهران
211 شیما مرادی* علم و اطلاعات دانش شناسی علم و اطلاعات و دانش شناسی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
212 سید ضیاء هاشمی جمعیت شناسی جمعیت شناسی دانشگاه تهران
213 سید محمد علی توکل کوثری  جامعه شناسی  جامعه شناسی دانشگاه تهران
214 سید مهدی اعتمادی فرد جامعه شناسی  جامعه شناسی  دانشگاه تهران
215 عاطفه آقائی علوم ارتباطات جامعه شناسی دانشگاه تهران
216 عباس قنبری باغستان ارتباطات جمعی ارتباطات جمعی دانشگاه تهران
217 عبدالحسین کلانتری  جامعه شناسی  جامعه شناسی دانشگاه تهران
218 عبداله بیچرانلو حسن ارتباطات ارتباطات دانشگاه تهران
219 رضا حافظی* آینده پژوهی آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
220 علی شکوری جامعه شناسی جامعه شناسی دانشگاه تهران
221 علیرضا دهقان نیری جامعه شناسی جامعه شناسی دانشگاه تهران
222 غلامحیدر ابراهیم بای سلامی جامعه شناسی جامعه شناسی دانشگاه تهران
223 منیژه مقصودی انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی دانشگاه تهران
224 نهال ریاضی  جامعه شناسی   جامعه شناسی  دانشگاه علامه طباطبایی
225 مسعود عالمی جامعه شناسی - توسعه  جامعه شناسی - توسعه  دانشگاه علامه طباطبایی
226 سید بابک علوی دکترای حقوق خصوصی  دکترای حقوق خصوصی  دانشگاه صنعتی شریف
227 منصوره اعظم آزاده جامعه شناسی- قشربندی اجتماعی جامعه شناسی- قشربندی اجتماعی دانشگاه الزهرا 
228 سوسن باستانی جامعه شناسی- شبکه جامعه شناسی- شبکه دانشگاه الزهرا 
229 قنبرعلی رجبلو علوم اجتماعی علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا 
230 مهسا رجب لاریجانی جامعه شناسی جامعه شناسی دانشگاه الزهرا 
231 خدیجه سفیری جامعه شناسی جامعه شناسی دانشگاه الزهرا 
232 مریم قاضی نژاد جامعه شناسی جامعه شناسی دانشگاه الزهرا 
233 افسانه کمالی جامعه شناسی جامعه شناسی دانشگاه الزهرا 
234 مریم محمودی  جامعه شناسی  جامعه شناسی  پژوهشکده مطالعات فناوری
235 محمد خادمی کله لو  مدیریت آموزش عالی  مدیریت آموزش عالی  پژوهشکده مطالعات فناوری
236 هادی مرجائی*  جامعه شناسی  جامعه شناسی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
237 بهاره آروین  جامعه شناسی  جامعه شناسی  دانشگاه تربیت مدرس 
238 سید مسعود موسوی روابط بین الملل  روابط بین الملل  دانشگاه تربیت مدرس 
239 مهدی زارع  زلزله شناسی مهندسی  زلزله شناسی مهندسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
240 الهه حجازی موغاری روانشناسی  روانشناسی  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران
241 حمیدرضا جمالی مهموئی  علم اطلاعات و دانش شناسی علم و اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه چارلز استوث
242 فاطمه فهیم نیا علم اطلاعات و دانش شناسی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
243 نرگس خالقی علم اطلاعات و دانش شناسی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم
244 محمد حسین دیانی  کتابداری  کتابداری دانشگاه فردوسی مشهد
245 مظفر چشمه سهرابی  علوم اطلاعات و ارتباطات  علوم اطلاعات و ارتباطات دانشگاه اصفهان
246 عبدالرضا نوروزی چاکلی  علوم کتابداری و اطلاع رسانی   علوم کتابداری و اطلاع رسانی  دانشگاه شاهد
247 سپیده فهیمی فر  علم اطلاعات و دانش شناسی   علم اطلاعات و دانش شناسی   دانشگاه تهران
248 سعید شوال پور   علوم اقتصادی با گرایش انرژی و بخش عمومی دانشگاه علم و صنعت
249 غلامرضا گرایی نژاد علوم اقتصادی با گرایش انرژی و بخش عمومی اقتصاد  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
250  فرشاد مؤمنی  اقتصاد  اقتصاد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور/  دانشگاه علامه طباطبایی
251 حسین راغفر  اقتصاد  اقتصاد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور/  دانشگاه الزهرا
252 حمید کاظمی  مدیریت   مدیریت  مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
253 محسن کریمی  اقتصاد   اقتصاد   پژوهشکده مطالعات فناوری
254 عباس شاکری حسین آباد  اقتصاد   اقتصاد  دانشگاه علامه طباطبایی
255 سجاد برخورداری دورباش علوم اقتصادی علوم اقتصادی  دانشگاه تهران
256 یعقوب انتظاری  اقتصاد آموزش عالی   اقتصاد آموزش عالی   مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
257 ابراهیم پورجم نماتد شناسی نماتد شناسی  دانشگاه تربیت مدرس
258 ابراهیم حیدری  
علوم اقتصادی 
 
علوم اقتصادی 
 دانشگاه خلیج فارس
259 اکبر کمیجانی اقتصاد اقتصاد دانشگاه تهران
260 الیاس نادران اقتصاد اقتصاد دانشگاه تهران
261 تیمور رحمانی اقتصاد اقتصاد دانشگاه تهران
262 جعفر عبادی اقتصاد  اقتصاد دانشگاه تهران
263 حسن سبحانی  علوم اقتصادی  علوم اقتصادی دانشگاه تهران
264 حسین عباسی نژاد اقتصاد اقتصاد دانشگاه تهران
265 عبدالناصر همتی علوم اقتصادی علوم اقتصادی دانشگاه تهران
266 علی طیب نیا اقتصاد نظری اقتصاد نظری دانشگاه تهران
267 علیرضا اوریوئی اقتصاد اقتصاد دانشگاه تهران
268 علیرضا رحیم بروجردی اقتصاد اقتصاد دانشگاه تهران
269 فرخنده جبل عاملی اقتصاد اقتصاد دانشگاه تهران
270 فرهاد رهبر اقتصاد نظری اقتصاد نظری دانشگاه تهران
271 قهرمان عبدلی اقتصاد اقتصاد دانشگاه تهران
272 محسن مهرآرا  اقتصاد  اقتصاد دانشگاه تهران
273 محمود متوسلی اقتصاد اقتصاد دانشگاه تهران
274 وحید ماجد علوم اقتصادی علوم اقتصادی دانشگاه تهران
275 حسن سواری حقوق عمومی حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس
276 محمد باقر پارسا پور  حقوق خصوصی حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
277 باقر انصاری  حقوق خصوصی   حقوق خصوصی  دانشگاه شهید بهشتی
278 محمود صابر  حقوق کیفری و جرم شناسی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
279 لیلا ثمنی فقه و مبانی حقوق فقه و مبانی حقوق دانشگاه الزهرا
280 محمد فرجیها حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
281 مریم احمدی نژاد حقوق بین الملل حقوق بین الملل  دانشگاه الزهرا
282 سید درید موسوی مجاب حقوق کیفری و جرم شناسی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
283 علی پایا  فلسفه علم   فلسفه علم  کالج اسلامی لندن 
284 کیوان الستی فلسفه علم فلسفه علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
285 اسماعیل قادری فر مدیریت تکنولوژی گرایش تحقیق و توسعه مدیریت تکنولوژی گرایش تحقیق و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
286 پوراندخت نیرومند مدیریت تکنولوژی  مدیریت تکنولوژی  دانشگاه علامه طباطبایی
287 صادق عابدی  مدیریت تکنولوژی  مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
288 نرگس نراقی  رشته مدیریت فناوری - گرایش مدیریت تحقیق و توسعه  رشته مدیریت فناوری - گرایش مدیریت تحقیق و توسعه خدمات مشاوره فاوا
289 سید محمد صاحبکار خراسانی مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی پژوهشکده مطالعات فناوری
290 رضا اسدی فرد مدیریت تکنولوژی،گرایش انتقال تکنولوژی مدیریت تکنولوژی،گرایش انتقال تکنولوژی پژوهشکده مطالعات فناوری
291 سید محمدحسین شجاعی مدیریت تکنولوژی  مدیریت تکنولوژی  پژوهشکده مطالعات فناوری
292 مجید حسنی پارسا  مدیریت تکنولوژی   مدیریت تکنولوژی  پژوهشکده مطالعات فناوری
293 مصطفی محسنی کیاسری  مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستگذاری علم و فناوری   مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستگذاری علم و فناوری  پژوهشکده مطالعات فناوری
294 امین خاکباز  مدیریت تکنولوژی و نوآوری  مدیریت تکنولوژی و نوآوری جهاد دانشگاهی قزوین
295 الهام ذره پرور شجاع مدیریت تکنولوژی - گرایش انتقال تکنولوژی  دکتری مدیریت تکنولوژی - گرایش انتقال تکنولوژی
کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی - گرایش نوآوری تکنولوژی
شرکت تجارب و سرمایه گروه فراب
296 میترا امین لو مدیریت تکنولوژی مدیریت تکنولوژی انستیتو پاستور ایران
297 مصطفی بغدادی مدیریت تکنولوژی مدیریت تکنولوژی شرکت مهندسین مشاور پارسیان هوشمند-IPC
298 صابر خسروی مدیریت تکنولوژی مدیریت تکنولوژی ...
299 سید حسن قدیری مدیریت تکنولوژی مدیریت تکنولوژی علم و صنعت 
300 صبا باقری  مدیریت تکنولوژی - گرایش استراتژی توسعه صنعتی  مدیریت تکنولوژی - گرایش استراتژی توسعه صنعتی شرکت مهندسین مشاور پارسیان هوشمند سرآمد (کارشناس سیستم ها و روش ها)
شرکت فناوری پیشرفته زرین (بایوهورایزنز) (متخصص فروش)
301 رضا زرنوخی  مدیریت تکنولوژی  مدیریت تکنولوژی صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران
302 محمد فتحیان مهندسی صنایع  مهندسی صنایع  دانشگاه علم  صنعت
303 فریبا خالقی سروش بودجه و تشکیلات بودجه و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
304 پریسا علیزاده * اقتصاد اقتصاد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
305 یزدان ابراهیمی اقتصاد آموزش عالی اقتصاد مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
306 دکتر  علی خورسندی طاسکوه مطالعات آموزشی استادیار رشته مطالعات آموزشی (مطالعات رهبری و سیاست انتقادی در آموزش علامه طباطبایی
307 دکتر سعید غیاثی مهندسی مکانیک   مدیریت و برنامه ریزی آموزشی علامه طباطبایی
308 دکتر ابولفضل مرشدی  جامعه‌شناسی جامعه شناسی یزد