مرجعیت علمی

باسمه ­تعالی شأنه

فراخوان ویژه‌نامۀ مرجعیت علمی

مقدمه

همزمان با آغاز سدة پانزدهم خورشیدی، ایران وارد عصری جدید می‌شود که راهبری آن با علم و انرژی محرکة آن خِرد و اندیشه‌ورزی است. به همین دلیل فصلنامة رهیافت درصدد است با انتشار ویژه‌نامه‌هایی، مجموعه مقالاتی متمرکز در حوزه‌های مورد نیاز پیشرفت دانشی کشور را گردآوری و منتشر کند.

در این ویژه‌نامه هدف تبیین و تدقیق مفهوم مرجعیت علمی و راهکارهای حصول به آن در فضای علمی کشور است و تلاش می­کند چهارچوب مناسبی را برای ادراک مفهوم مرجعیت در زمینه­های علمی، تأثیر آن بر رشد و پیشرفت علم در جامعه و ارتقای سطح توسعه‌یافتگی جامعه تبیین کند. به همین دلیل زمینه‌های مطرح در این ویژه‌نامه شامل موارد زیر (و نه محدود به آن) است:

 1. مفهوم مرجع و مرجعیت علمی، ویژگی­ها، بایسته­ها، نمادها و نمودهای ملی و بین المللی آن؛
 2. مرجعیت فردی، مرجعیت نهادی و مرجعیت موضوعی در علم؛
 3. پیشینه و تناظر مفهومی مرجعیت دینی و مرجعیت علمی در ایران؛
 4. نسبت پیشرفت کشور (اقتدارملی، رفاه عمومی، ثروت آفرینی، امنیت عمومی) با مرجعیت علمی؛
 5. تشابه و تمایز وجوه مرجعیت علمی در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی، علوم پایه (طبیعی)، علوم پزشکی، علوم کشاورزی و دامپروری، علوم مهندسی و فناوری، فرهنگ، هنر و معماری؛
 6. تشابه و تمایز وجوه مرجعیت علمی در زمینه‌های آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری؛
 7. ارکان جهت‌ساز مرجعیت علمی: نظام حکمرانی، اولویت‌گذاری و شبکه‌سازی؛
 8. نقش پیشران‌های تحول‌ساز در تحقق مرجعیت علمی؛
 9. مرجعیت علمی و نسبت آن با ارتباطات علمی بین ­المللی؛
 10. چگونگی نقش‌آفرینی نظام‌های پشتیبان (اعم بر نظام‌های جذب و نگهداشت منابع انسانی، تأمین مالی، پایش و ارزیابی، ...) در تحقق مرجعیت علمی.

از پژوهشگران، اندیشمندان و صاحب‌نظران گرامی دعوت می‌شود تا بر اساس «قلمرو فصلنامه» دست‌نوشته‌های خود را در هر یک از زمینه‌های بالا به فصلنامه ارسال کنند.

شایان ذکر است حمایت از دست‌نوشته‌های منتخب در قالب مقاله‌های برگزیده کنفرانس مرجعیت علمی به آدرس وبگاه: www.nrisp.ac.ir/marjaeiat فراهم گردیده است.

 

چگونگی ارسال دست‌نوشته

 1. نوشته‌ها باید از طریق نشانی https://rahyaft.nrisp.ac.ir در سامانة فصلنامه ثبت شود.

یادآوری: در صورت بروز اشکال در ثبت دست‌نوشته، پدیدآورندگان می‌توانند نوشته‌های خود را از طریق رایانامة  rahyaft@nrisp.ac.ir ارسال کنند.

 1. قالب دست‌نوشته‌ها مطابق «الگوی نگارش مقاله در فصلنامۀ رهیافت» است.
 2. مهلت ارسال نوشته‌ها تا تاریخ 1402/07/07 است و نتایج اولین دور داوری دست‌نوشته‌ها طی مدت حداکثر 30 روز تعیین می‌شود. هر مقاله دست‌کم از سوی دو داور و به شکل «هر دو سو ناشناس» داوری می‌شود.
 3. فصلنامه پذیرای مقاله‌های پژوهشی، ‌مروری، ترویجی و موردکاوی است.
 4. زبان فصلنامه، فارسی است اما برای ویژه‌نامه از نوشته‌های صاحب‌نظران غیرایرانی به زبان انگلیسی نیز استقبال می‌شود.
 5. داوری دست‌نوشته‌ها برای پدیدآورندگان و انتشار مقالات برای خوانندگان رایگان است.

سردبیر مهمان

دکتر سید سروش قاضی ­نوری، دانشیار مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبایی