درباره نشریه

 رهیافت از تابستان 1370  به صورت فصلنامه منتشر شده است .این فصلنامه در تاریخ فرودین 1373 مجوز انتشار توسط سازمان ارشاد را نیز کسب نموده است .

  1. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با رویکرد سیاست‌پژوهی درحوزه ‌های علم، فناوری و نوآوری،  فصلنامه علمی- ترویجی رهیافت را‌  با اهداف زیر منتشرمی‌کند.

    1. ارائه اطلاعات توصیفی و تشریحی در خصوص جنبه‌‌های مختلف علم، فناوری و نوآوری و تازه‌‌ترین تحولات در آنها؛
    2. ایجاد هماهنگی در پژوهش‌‌ها در حوزه‌های علم­، فناوری و نوآوری و پشتیبانی از این پژوهش ها و تقویت آن‌‌ها؛
    3. اطلاع‌رسانی در خصوص عمده‌ترین مسائل؛ تازه‌ترین فعالیت‌های پژوهشی و جدیدترین آثار نشر یافته در حوزه سیاستگذاری علوم و پژوهش‌های گوناگون؛
    1. کمک به رشد و نهادینه شدن فرهنگ علمی و روحیه پژوهش و نوآوری در جامعه از طریق انتشار مقالات و متون اطلاع بخش در حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری