شیوه تدوین مقاله

راهنمای نگارش مقاله فصلنامه رهیافت

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با رویکرد سیاست‌پژوهی در حوزه ‌های علم، فناوری و نوآوری، فصلنامه علمی- ترویجی رهیافت را‌ با اهداف زیر منتشر می‌کند.

  1. ارائه اطلاعات توصیفی و تشریحی در خصوص جنبه‌‌های مختلف علم، فناوری و نوآوری و تازه‌‌ترین تحولات در آنها؛
  2. ایجاد هماهنگی در پژوهش‌‌ها در حوزه‌های علم­، فناوری و نوآوری و پشتیبانی از این پژوهش‌ها و تقویت آنها؛
  3. اطلاع‌رسانی در خصوص عمده‌ترین مسائل؛ تازه‌ترین فعالیت‌های پژوهشی و جدیدترین آثار نشر‌یافته در حوزه سیاست‌گذاری علوم و پژوهش‌های گوناگون؛
  1. کمک به رشد و نهادینه شدن فرهنگ علمی و روحیه پژوهش و نوآوری در جامعه از طریق انتشار مقالات و متون اطلاع بخش در حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری

 

 راهنمای نگارش  را از عنوان بالا دانلود نموده و استفاده کنید

پدیدآورندگان دقت کنند که موظفند از واژگان مصوب فرهنگستان در نگارش دست نوشته خود بهره بگیرند

 

  • ارسال مقاله به شکل الکترونیکی خواهد بود. برای این منظور فایل مقاله را از طریق سایت www.nrisp.ac.ir و یا از طریق سامانه الکترونیکی Rahyaft.nrisp@gmail.com ارسال کنید.
  •  مقاله‌های ارسالی نباید قبلاً به چاپ رسیده و یا هم‌زمان برای بررسی به مجله‌های دیگری ارسال شده باشند (بررسی مقاله‌ای که این بند را نقض کرده باشد متوقف می‌شود).
  •  نویسندگان باید مقاله‌های خود را در چارچوب فصلنامه آماده و ارسال کنند.