فراخوان ویژه نامه توسعه علم و توسعه علمی ایران

باسمه ­تعالی شأنه

فراخوان ویژه‌نامۀ توسعة علم و توسعة علمی در ایران

مقدمه

همزمان با آغاز سدة پانزدهم خورشیدی، ایران وارد عصری جدید می‌شود که راهبری آن با علم و انرژی محرکة آن خِرد و اندیشه‌ورزی است. به همین دلیل فصلنامة رهیافت درصدد است با انتشار ویژه‌نامه‌هایی، مجموعه مقالاتی متمرکز در حوزه‌های مورد نیاز پیشرفت دانشی کشور را گردآوری و منتشر کند.

در این ویژه‌نامه هدف تعیین مناسب‌ترین راهکارهای پیشرفت حوزه‌های مختلف علم و فنّاوری در کشور و تناظر و نسبت «توسعة علم» با «توسعة علمی» در ایران است و تلاش می‌کند چهارچوب مناسبی را برای ادراک عمیق دربارة ارتباط دو جانبة پیشرفت علم و پیشرفت جامعه تبیین کند. به همین دلیل زمینه‌های مطرح در این ویژه‌نامه شامل موارد زیر (و نه محدود به آن) است:

 1. حوزه‌های مطلوب علم و فنّاوری در افق 1425 ایران؛
 2. ساز و کارهای پیشبرد علم در ایران؛
 3. نسبت پیشرفت کشور با پیشرفت علم در ایران؛
 4. اصول علمی توسعة پایدار ایران؛
 5. توسعة علمی صنعت و تجارت ایران؛
 6. توسعة علمی و منابع انسانی مورد نیاز؛
 7. توسعة علمی و زیرساخت‌های حقوقی مورد نیاز؛
 8. نسبت توسعة علم ایران با اسناد فرادستی (برنامه‌های توسعة پنج سالة کشور، سندهای توسعة فنّاوری‌ها و ...)؛

از پژوهشگران، اندیشمندان و صاحب‌نظران گرامی دعوت می‌شود تا بر اساس «قلمرو فصلنامه» دست‌نوشته‌های خود را در هر یک از زمینه‌های بالا به فصلنامه ارسال کنند.

چگونگی ارسال دست‌نوشته

 1. نوشته‌ها باید از طریق نشانی https://rahyaft.nrisp.ac.ir در سامانة فصلنامه ثبت شود.

یادآوری: در صورت بروز اشکال در ثبت دست‌نوشته، پدیدآورندگان می‌توانند نوشته‌های خود را از طریق رایانامة  rahyaft@nrisp.ac.ir ارسال کنند.

 1. قالب دست‌نوشته‌ها مطابق «الگوی نگارش مقاله در فصلنامۀ رهیافت» است.
 2. مهلت ارسال نوشته‌ها تا تاریخ 30 اردیبهشت 1403 تمدید شده  است و نتایج اولین دور داوری دست‌نوشته‌ها طی مدت حداکثر 40 روز تعیین می‌شود. هر مقاله دست‌کم از سوی دو داور و به شکل «هر دو سو ناشناس» داوری می‌شود.
 3. فصلنامه پذیرای مقاله‌های پژوهشی،‌مروری، ترویجی و موردکاوی است.
 4. زبان فصلنامه، فارسی است اما برای ویژه‌نامه از نوشته‌های صاحب‌نظران غیرایرانی به زبان انگلیسی نیز استقبال می‌شود.
 5. داوری دست‌نوشته‌ها برای پدیدآورندگان و انتشار مقالات برای خوانندگان رایگان است.