اهداف و چشم انداز

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با  رویکرد سیاست‌پژوهی درحوزه‌های علم، فناوری و نوآوری، فصلنامه علمی- ترویجی رهیافت را‌  با اهداف زیر منتشر می‌کند.

  1. ارائه اطلاعات توصیفی و تشریحی در خصوص جنبه‌‌های مختلف علم، فناوری و نوآوری و تازه‌‌ترین تحولات در آنها؛
  2. ایجاد هماهنگی در پژوهش‌‌ها در حوزه‌های علم­، فناوری و نوآوری و پشتیبانی از این پژوهش‌ها و تقویت آنها؛
  3. اطلاع‌رسانی در خصوص عمده‌ترین مسائل؛ تازه‌ترین فعالیت‌های پژوهشی و جدیدترین آثار نشریافته در حوزه سیاستگذاری علوم و پژوهش‌های گوناگون؛

کمک به رشد و نهادینه شدن فرهنگ علمی و روحیه پژوهش و نوآوری در جامعه از طریق انتشار مقالات و متون اطلاع بخش در حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری