اهداف و چشم انداز

 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با رویکرد سیاست‌پژوهی درحوزه ‌های علم، فناوری و نوآوری، فصلنامه رهیافت را‌  با اهداف زیر منتشر می‌کند:

  • ارائه اطلاعات توصیفی و تشریحی در خصوص جنبه‌‌های مختلف علم، فناوری و نوآوری و تازه‌‌ترین تحولات در آنها
  • ایجاد هماهنگی در پژوهش‌‌ها در حوزه‌های علم­، فناوری و نوآوری و پشتیبانی از این پژوهش ها و تقویت آن‌‌ها
  • اطلاع‌رسانی در خصوص عمده‌ترین مسائل؛ تازه‌ترین فعالیت‌های پژوهشی و جدیدترین آثار نشر یافته در حوزه سیاست گذاری علوم و پژوهش‌های گوناگون
  • کمک به رشد و نهادینه شدن فرهنگ علمی و روحیه پژوهش و نوآوری در جامعه از طریق انتشار مقالات و متون اطلاع بخش در حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری.