اهداف و چشم انداز

 

قلمرو فصلنامۀ رهیافت

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان نهاد سیاست‌پژوه در عرصۀ علم و فنّاوری کشور، با هدف ایجاد زمینه‌ای مناسب برای ارتقای تعاملات اندیشگانی میان پژوهشگران و مدیران حوزۀ سیاستگذاری و برنامه‌‍ریزی علم و فنّاوری، نشریۀ علمی رهیافت را به شکل فصلنامه و با تأکید بر چرخۀ سیاست‌گذاری علم، فنّاوری و نوآوری و مشتمل بر کلان­ حوزه­های زیر منتشر می‌کند:

الف. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های آموزش، پژوهش، فنّاوری و نوآوری‌های علمی در ایران؛
ب. طراحی و تحلیل نظام پشتیبانی علم و فنّاوری در ایران؛
ج. طراحی و تحلیل نظام سنجش، نظارت، ارزیابی در آموزش، پژوهش، فنّاوری و نوآوری‌های علمی در ایران؛
د. آینده‌اندیشی و آینده پژوهی در حوزه‌های مختلف آموزش عالی، پژوهش، فنّاوری و نوآوری‌های علمی در ایران.

مهم‌ترین اهداف فصلنامه به شرح زیر است:
الف. ایجاد تعامل اندیشگانی میان صاحب‌نظران، متخصصان و پژوهشگران نظام علم و فنّاوری؛
ب. عرضۀ مطالب علمی، تحلیلی و تجربه‌های زیسته برای سیاستگذاران، برنامه ریزان، مدیران و علاقه‌مند به نظام علم و فنّاوری؛
ج. انتشار آخرین یافته‌های علمی و تازه‌ترین دستاوردهای پژوهشی در زمینۀ سیاستگذاری، پشتیبانی و ارزیابی علم و فنّاوری؛
د. کمک به رشد و نهادینه‌سازی فرهنگ علمی و ارتقای روحیۀ تتبع میان پژوهشگران.
ه. تلاش برای پاسداشت و ارتقای زبان فارسی به عنوان زبان معیارِ علم

مخاطبان فصلنامه شامل کارگزاران نظام آموزش‌عالی، پژوهش، فنّاوری و نوآوری؛ دانشجویان، پژوهشگران و همة علاقه‌مندان به توسعۀ علم و فنّاوری در ایران است و فصلنامه تلاش دارد مقالاتی را منتشرکند که با نگاهی عمیق، نقادانه و تحلیلی و با مطالعۀ تطبیقی، اسنادی و موردپژوهی، دانش جدیدی را به مخاطبان منتقل­ کند؛ به همین دلیل فصلنامه از پذیرش مقاله‌های «تحلیلی»، «پژوهشی»، «مروری»، «ترویجی» و «‌ نقادی»  در زمینه‌های زیر استقبال می‌کند:

الف. سیاست‌های علم، فنّاوری و نوآوری؛

ب. آینده‌پژوهی علم، فنّاوری و نوآوری؛

ج. اقتصاد علم، فنّاوری و نوآوری؛

و. ارزیابی و تضمین کیفیت علم، فنّاوری و نوآوری؛

د. جامعه‌شناسی و روان‌شناسی علم و فنّاوری؛

ه‍ . ترویج و جامعه‌پذیری علم، فنّاوری و نوآوری؛                   

و. اخلاق علم، فنّاوری و نوآوری. 

علاقه‌مندان می‌توانند مقاله‌های حاصل از فعالیت‌های علمی خود را از طریق وبگاه https://rahyaft.nrisp.ac.ir  یا از طریق رایانامۀ rahyaft@nrisp.ac.ir  به فصلنامه ارسال کنند.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، به عنوان صاحب امتیاز فصلنامه، بر نکات زیر تأکید دارد:

 1. فصلنامه طبق پروانه شمارۀ 124/542 مورخ 28/01/1373 دارای مجّوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و طبق نامه‌های شمارة 1242/2990/3 و 1145/11/3  مورخ 20/12/1382 دارای مجوّز به عنوان «نشریه‌ای علمی» از وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری است.
 2. زبان فصلنامه فارسی است و رعایت اصول درست‌نویسیِ فارسی، تقید به زبان معیارِ علم، دستور خط فارسی و استفاده از واژه‌های مصّوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی الزامی است.
  یادآوری: برای افزایش خوانایی‌پذیری فصلنامه، چکیدۀ گستردۀ[1] مقالات به زبان انگلیسی و به‌طور جداگانه در هر شماره منتشر می‌شود.
 3. مقاله‌های ارسالی به فصلنامه نباید پیشتر در نشریۀ دیگری به چاپ رسیده یا همزمان برای بررسی به نشریۀ دیگری ارسال شده باشد.

یادآوری: فصلنامه پذیرای نسخۀ کامل و توسعه ­یافتۀ مقالات ارائه شده در مجامع و همایش‌های علمی خواهد بود.

 1. آرا و نظریات مندرج در مقاله‌ها و نوشته‌های فصلنامه، بازگوکنندۀ رأی و نظر صاحب امتیاز نیست.
 2. فصلنامه در ویرایش مطالب دریافتی آزاد است.
 3. فصلنامه در پایگاه‌های زیر نمایه می‌شود:
 • پایگاه اطلاعات علمی(SID)؛
 • پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)؛
 • پایگاه مجلات تخصصی نورمگز(Noormags).

 

[1] Extended abstract