کارآفرینی اجتماعی

نویسنده

-

چکیده

دیدگاه‌های صاحب‌نظران کارآفرینی همچون ژان‌پاتیست‌سی، شومیپتر، دراکر و استیونسون همان‌گونه که در بخش اقتصادی کاربرد دارد. می‌تواند در بخش اجتماعی نیز به کار گرفته شود. اما به رغم شباهت‌های بسیار در کارآفرینی این دو بخش، تفاوت‌هایی نیز بین کارآفرینان اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. ایدۀ کارآفرینی اجتماعی حساسیت‌های زیادی را برانگیخته است. این مفهوم کاملاً مناسب با شرایط امروزی است؛ به گونه‌ای که فعالیت اجتماعی را با فعالیتی تجاری تلفیق می‌سازد. ممکن است زیان کارآفرینی اجتماعی تازه و نو باشد، اما پدیده‌ای جدید نیست. کارآفرینان اجتماعی به عنوان عاملان تغییر، ایفای نقش می‌کنند. که مهم‌ترین این نقش‌ها عبارتند از: تطابق با مأموریت ایجاد و حفظ ارزش‌های اجتماعی (نه ارزش خصوصی)، شناخت و پی‌گیری فرصت‌های جدید در جهت آن هدف، حضور در یک فرآیند مستمر نوآوری، تطابق و یادیگری، فعالیت بدون توجه به محدودیت‌های وضع شده و ایجاد حس مسئولیت‌پذیری در قبال نهادهایی که در جهت ایجاد نتایج مؤثرند. در این مقاله نگارنده علاوه بر بحث در خصوص موضوعات فوق، فرآیند کارآفرینی اجتماعی و مزایای آن را نیز بررسی کرده است. 

کلیدواژه‌ها