اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

چکیده

در شصت و نهمین نشست اعضای شورای پژوهش‌های علمی کشور مورخ 24/4/82 که با حضور جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رییس‌جمهور و رییس شورای پژوهش‌های علمی کشور برگزار شد، اساسنامه «صندوق حمایت از پژوهشگران کشور» در 13 ماده و 4 تبصره به تصویب رسید. اساسنامۀ صندوق به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع و به تصویب نهایی رسید، برای اطلاع پژوهشگران، محققان و علاقمندان، اساسنامه مذکور در این شماره فصلنامه درج شده است.