روش های تولید و اشاعه یافته های علمی

نویسنده

-

چکیده

تولید و اشاعه یافته های علمی به صورت نوشته و ارائه صورت می پذیرد، در وهله اول یافته های علمی باید نوشته شود چون علم با نوشتن به دام می افتد، آنگاه باید ثبت و نمایه بین المللی گردد. یافته های علمی باید توسط داوران ذیصلاح تایید گردد. یعنی به صورت مقاله در آید و در یک مجله معتبر پژوهشی به چاپ برسد و در مخزن علوم جهان قرار گیرد تا هر کسی حسب فراخورحالش از آن استفاده نماید. بنابراین علم با نشر آن نمایان می گردد و سپس رشد می کند. زمینه اصلی رشد علم، نشر آن می باشد؛ نشر، گوهر دانش است؛ هر چه بهتر و بیشتر نشر یابد مطمئنا بهتر رشد می نماید چون در دسترس دانشمندان و پژوهشگران و انسان ها قرار می گیرد و در تکمیل و ترمیم آن می کوشند و آن را رشد می دهند. با داوری تخصصی یافته های علمی ارزش و اعتبار علمی می یابد و در نشریات معتبر پژوهشی بین المللی به چاپ می رسد. در این صورت می توان آن را با اشکال گوناگون در آورد مانند تالیف کتاب، تدریس دروس، تهیه گزارش ها و مقالات آموزشی و ترویجی، مباحثات علمی و یا علوم و فنون کاربردی عموما از یافته های علمی چاپ شده در نشریات معتبر پژوهشی سرچشمه می گیرد. این مقاله روش های تولید و اشاعه یافته های علمی را به طور مختصر مورد بررسی قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها