سیمای نشر کتاب در ایران طی دو دهه اخیر

نویسنده

-

چکیده

نشر کتاب به عنوان یکی از شاخص های توسعه فرهنگی- اجتماعی در بستر زمان تغییرات و فراز و نشیب هایی را شاهد بوده است. این تغییرات گاه با تغییر و تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همزمان بوده است. در تحقیقی از نوع مطالعات اسنادی با استخراج داده ها از مهمترین منبع ثانویه موجود در زمینه آمار نشر کتاب در ایران و تحلیل آن، نتایج عمده زیر حاصل شد: طی 24 سال گذشته نشر کتاب در ایران با برخورداری از میانگین نرخ رشدی حدود 22 درصد شاهد رشد مداومی بوده است. در سال های نخستین پس از انقلاب بالاترین نرخ رشد در این عرصه دیده می شود( میانگین نرخ رشد 52%) و پس از آن دوره رکود فرا می رسد که با دوران جنگ تحمیلی مقارن بوده است (میانگین نرخ رشد 5%). در فاصله سال های 1368 تا 1375 شاهد بهبود در آمار نشر عناوین کتاب هستیم که با نرخ متوسط 10 درصد دوباره در حال رونق گرفتن است. در سال های 1376 تا 1381 رشد تولید کتاب آهنگی تندتر (12%) به خود می گیرد. مقایسه روند آمار نشر کتاب در ایران با روند آن در چند کشور منتخب در بخش پایانی آمده است.

کلیدواژه‌ها