توسعه آموزش از راه دور در نظام آموزش عالی (فرصتها و چالشها)

نویسنده

-

چکیده

گسترش روز افزون فناوری ارتباطات و اطلاعات از یک سو و تقاضای فزاینده برای آموزش عالی از سوی دیگر نظام آموزش عالی را به ایجاد تنوع در دوره های آموزشی بخصوص آموزش از راه دور و استفاده بهینه از ظرفیت های ایجاد شده توسط فناوری اطلاعات سوق خواهد داد. آموزش از راه دور به عنوان یکی از سرویس های جامعه اطلاعاتی که از تلفیق فناوری های نوین ارتباطی و آموزشی شکل گرفته است امکان برداشتن مرزهای زمانی و مکانی را بیش از پیش به وجود آورده است و این امر تحولی شگرفت در آموزش عالی ایجاد کرده است. تحولات نهادین و ساختاری در آموزش عالی در مقیاس جهانی، نظام آموزش عالی کشورمان را نیز در معرض تحولی مفهومی و بنیادین قرار داده است و در این بحبوحه و در گذار پر مانع از نظام آموزش سنتی به آموزش عالی فرانوین فرصتها و چالش های بسیاری برای نظام عرضه و تقاضای آموزش عالی به وجود آمده آورده است. در این مقاله ضمن بیان چالش های پیش روی نظام آموزش عالی، توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات نیز مورد بحث قرار گرفته است و فرصت ها و چالش هایی که نظام آموزش عالی کشورمان در به کار گیری از آموزش از راه دور با آن روبرو خواهد شد بیان شده است.

کلیدواژه‌ها