آکادمی علوم فرانسه

نویسنده

-

چکیده

آکادمی علوم فرانسه از بدو تاسیس یعنی سال 1666 تا کنون مسیر پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و در طی عمر نسبتا طولانی خود در مقاطع زمانی مختلف خدمات علمی گرانبها و ذیقیمتی را به جهان بشریت تقدیم نموده است. نام آورانی چون لاواریه، پاستور، ماری و پیر کوری، ژوسیو و ... افتخار حضور در آکادمی علوم را از آن خود نموده اند و متقابلا به سر بلندی و ارتقاء اعتبار آکادمی علوم نیز افزوده اند. از جمله فعالیت های مهم آکادمی علوم فرانسه می توان به تعیین نقشه کره زمین طی سال های 1735 اشاره نمود که توسط بزرگانی مانند بوگر و موپرتوئیس انجام گرفته است. آکادمی علوم فرانسه جهت همگام و هماهنگ شدن با دانش روز بارها مجبور به بازنگری عمیق در ساختار و بدنه اصلی خود شده و در شرایط کنونی نیز رسالت خود را در خدمت به جامعه علمی دنیا، از طریق رسانه های نوشتاری گوناگون،برگزاری کنفرانس های مختلف در سطوح ملی و بین المللی، آرشیو، اهدا جوایز، بنیادها و کمیته هایی که زیر مجموعه آن را تشکیل می دهند، ایفا می نماید. علاوه بر این، نقش آکادمی علوم فرانسه در بررسی مسائل استراتژیک ملی انکار ناپذیر است به طوری که راه کارهای ارائه شده توسط این آکادمی به صورت گزارش هایی در اختیار مراکز تصمیم گیری قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها