فناوری و آموزش باز و انعطاف پذیر

نویسنده

-

چکیده

هدف این مقاله مروری بر تأثیر فناوری در آموزش و ظهور آموزش باز و انعطاف‌پذیر (OFL) است. فناوری با پیشرفت روزافزون تأثیر شگرفی در ارتقاء و تحول آموزش داشته است. چنانکه آموزش با بهره‌گیری از فناوری مراحلی را طی کرده که مراحل توزیعی، تعاملی و اشتراکی نام گرفته‌اند در هریک از این مراحل آموزشی، به ترتیب، استاد یا معلم مداری، دانشجو یا فراگیرمداری و تیم آموزشی‌مداری مطرح بوده است. فناوری اطلاعات و ارتباطات، و شبکه جهانی وب در جهت ارتقاء آموزش از راه دور امکان برنامه‌ریزی آموزش باز و انعطاف‌پذیر را فراهم ساخته‌اند. چنین آموزشی دارای مزایای متعددی مانند عدم وجود شرایط ورودی، محدودیت زمانی، استفاده از روش معین و محدودیت منابع است. با این وصف، ارتباط رو در رو و جنبۀ عاطفی این‌گونه آموزش ضعیف است. بهترین روش برای آموزش اشتراکی استفاده از شبکۀ جهانی وب است. با این حال، انتخاب یک چارچوب کاملاً مطمئن و کارآمد برای چنین آموزشی مشکل است. استفاده از طرح توانمندی ذهنی ششگانه بلوم در ارائل مطالب در محیط وب شاید بتواند بر سهولت کار بیافزاید. برحسب طرح مزبور، مطلب ارائه شده باید متناسب با مرحۀ یادگیری ـ که آغاز آن «کسب دانش» و نهایتش مرحله «ارزشیابی و قضاوت» است ـ باشد.

کلیدواژه‌ها