آشنایی با سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO)

نویسنده

-

چکیده

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به منظور بسط و گسترش علم و دانش، جلوگیری از بروز جنگ، حفظ میراث جهانی، کمک به توسعه فرهنگ و هنر، گسترش آزادی‌های فردی و ایجاد تعامل و ارتباط هرچه بیشتر ملل و اقوام بنیان‌ نهادهشده است. بیش از 6 دهه از تأسیس آن می‌گذرد و حضور قریب به اتفاق کشورهای جهان در آن و حمایت‌های مادی و معنوی کشورها باعث رشد فعالیت‌ها و کسب اعتبار جهانی گردیده است. اعطای نشان‌های معتبر جهانی، کمک مالی به صاحبان فکر و اندیشه و دانشگاه‌ها، اعطای بورس‌های تحصلی و تعامل با سازمان‌های غیردولتی خلاصه‌ای از فعالیت‌های این سازمان است. یونسکو نام آشنای کشور ما در حفظ میراث فرهنگی و تمدن ملل و اقوام کهن جهان است. 

کلیدواژه‌ها