شرکتهای تجاری دانشگاهی بستری برای توسعه استقلال دانشگاه ها (تجربه دانشگاههای بریتانیا)

نویسنده

-

چکیده

در این مقاله تلاش شده است تا کارکردهای دانشگاه‌های بریتانیا در تبدیل تولیدات علمی به منابع مالی و ثروت گزارش شود. به طور معمول بودجه دانشگاه‌ها از منابع متنابهی تأمین می‌شود معمولاً در اکثر کشورها دولت منبع اصلی تأمین‌کننده اعتبارات است که لکن همان‌گونه که شاهدیم افزایش تعداد دانشگاه‌ها و جمعیت دانشجویی، دولت‌ها را از تأمین بودجه و امکانات لازم برای دانشگاه‌ها ناتوان ساخته است. لذا دانشگاه‌ها برای انجام برنامه‌ها و تحقق اهداف خود تلاش می‌نمایند روش‌های مختلفی را برای تأمین هزینه‌های خود به کار گیرند بدون آنکه از مسیر اصلی خود که تولیدعلم و دانش است منحرف شوند. یکی از روش‌هایی که به ویژه در دانشگاه‌های بریتانیا برای کسب درآمد به کار گرفته می‌شود، تبدیل تولیدات  علمی به کالا و خدمات از طریق ایجاد شرکت‌های دانشگاهی است. ایجاد این شرکت‌ها گام جدیدی است که دانشگاه را به سمت طرح ایده‌های جدیدکه نیازهای جامعه را تأمین کند هدایت می‌نماید، بدون آنکه این مراکز از مسیر اصلی خود که کشف مرزهای جدید دانش برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و توسعه علم و فناوری است منحرف شوند. این مقاله تشکیل شرکت‌های تجاری در دانشگاه‌های بریتانیا، تأثیر ایجاد آنها در تأمین منابع مالی مورد نیاز دانشگاه‌ها و پیامدها و مشکلات موجود رد این مسیر را بررسی نموده است

کلیدواژه‌ها