تکامل آموزش عالی: تحولات تاریخی و مشکلات پیش روی کشوهای در حال توسعه

نویسنده

-

چکیده

مورخان از دانشگاه‌ها به عنوان دستاورد بزرگ روشنفکری قرون وسطی یاد می کنند که ماهیت و اداره سازمانی آنها در اسکندریه باستان و فرهنگ اسلامی ریشه دارد. دانشگاه‌ها توسط فرایندهای پیچیده‌ای شکل گرفتند که طی آن انسان‌ها و فرهنگ‌ها با هم ترکیب شدند. دانشگاه‌های معاصر به عنوان یکی از نهادهای مهمی محسوب می‌شوند که فرهنگ و دانش توسط آنها آنتقال می یابند. این مقاله به طور خلاصه تحولات تاریخی 800 سال گذشته آموزش عالی در جهان را منعکس می‌کند. اهمیت دادن به توسعه منابع انسانی، استقلال دانشگاهی و پاسخگویی، از جمله دستاوردهای مهم تجربیات گذشته آموزش عالی است. در پایان، برخی از موضوعات و مشکلات یپش روی کشورهای در حال توسعه مورد بحث قرار می‌گیرند. 

کلیدواژه‌ها