آشنایی با شورای پژوهشی علوم زیستی و زیست فناوری انگلستان

نویسنده

-

چکیده

انجمن پژوهشی علوم زیستی و بیوتکنولوژی (BBSRC) در انگلستان، سرمایه‌گذار عمده پژوهش‌های پایه و راهبردی زیستی در آن کشور می‌باشد. وظیفه اصلی این انجمن پژوهشی، حمایت از پژوهشگران و محققین کشور، برقراری ارتباط میان صنعت و دانشگاه، حمایت از پژوهش‌های کاربردی در تجارت و ایجاد اشتغال عمومی در زمینه علوم زیستی می‌باشد. در کشور انگستان هشت انجمن علمی پژوهشی حمایت‌کننده پژوهش در شاخه‌های مختلف علوم وجود دارد که انجمن علوم زیستی و زیست‌فناوری از میان آنها بیشترین بودجه را در اختیار داشته و بیشترین قراردادها را میان دانشگاه‌ها و شرکت‌های تجاری برقرار می‌ازد. BBSRC در سال 1994 توسط آکادمی علوم سلطنتی انگلستان با الحاق انجمن پژوهشی کشاورزی و مواد غذایی و انجمن پژوهشی علوم مهندسی شکل گرفت. BBSRC سالانه حدود 336 میلیون پوند در زمینه‌های علوم زیستی و زیست‌فناوری سرمایه‌گذاری کرده و در اختیار پژوهشگران دانشگاه‌ها و صنعت قرار می‌دهد. علوم مطالعه ژن‌ها زیست‌شناسی سلول‌های بنیادی، بیونانوتکنولوژی، علم پرورش گیاه و دام وعلوم مربو به یست‌پردازش از جمله مواردی هستند که مورد توجه BBSRC قرار داشته و بیشتر سرمایه‌گذاری را در این زمینه متمرکز می‌کند. زیست‌شناسی ارگانیسم‌ها، علوم مربوط به رژیم غذایی و سلامت، پیری، بیماری‌های عفونی و ایمنی، جمعیت‌ها و سازوکارهای زیستی که فرایندهای تجدید انرژی را پایه‌ریزی می‌کنند نیز از جمله موارد حمایت BBSRC می باشند. سهم عمده دانشکده‌های علوم زیستی در دانشگاه‌های انگلستان، پژوهش‌های خود را در راستای این موارد که از جمله نیازهای اساسی کشور و سایر کشورها می‌باشد متمرکز کرده و از حمایت‌های مالی BBSRC برخورداری می‌شوند. BBSRC بودجه خود را از منابع دولتی و نیز مشارکت در سود سرمایه‌گذاری بر روی پژوهش‌های دانشگاه‌ها و وارد کردن آنها به صنعت تأمین می‌نماید. 

کلیدواژه‌ها