بنیاد جان تمپلتون

نویسنده

-

چکیده

جان مارکس تمپلتون، یک مشاور مالی بازنشسته، اکنون در 93 سالگی یکی از ثروتمندترین انسان‌ها می‌باشد. ایشان بنیاد جان تمپلتون را در سال 1987 و با هدف ارتقاء و ترغیب تحقیق و کنکاش در مرز بین علم و دین تأسیس نمود. بنیاد مذکور سعی دارد از طریق حفظ ارتباط نزدیک با دانشمندان، دین‌شناسان، پزشکان، فیلسوفان و سایر بزرگان علم و دین و با تشویق همکاری و گفتگو بین آنها موجب ایجاد ارتباط بین علم و دین می‌گردد. همچنین با حمایت مالی از تحقیقاتی که در حد تان درک انسان از هدف نهایی آفرینش بشر را افزایش دهند، در پی ایجاد درک عمیق‌تری از تأثیر معنویات و اعتقادات ارزشمند بر روی جنبه‌های مختلف زندگی دنیوی و معنوی انسان است با این امید که به ورود مجدد ایمان به زندگی مدرن کمک نماید. ایشان سالانه بخشی از دارایی خود را جهت اهدا جوائز نفیس نقدی به فعالیت‌های ممتاز تحقیقاتی درباره ارتباط بین علم و دین صرف می‌نماید.