انجمن ماکس پلانک

نویسندگان

-

چکیده

انجمن ماکس پلانک (OMPS) در 26 فوریه 1948، به عنوان جانشین انجمن کایزر ویلهلم (KWS). برای پیشبرد علوم تأسیس گردید. به لحاظ سابقه و وسعت قلمروهای پژوهشی، این انجمن درسطح جهان بی‌نظیر است. کسب 15 جایزه نوبل توسط پژوهشگران این انجمن کایزر ویلهم از سال 1914 تا سال 1948، معیار مناسبی برای پی بردن به سابقه درخشان و نیز وسعت زمینه‌های پژوهشی در این انجمن است. انجمن ماکس پلانک دارای بیش از 80 مؤسسه تحقیقاتی در سراسر آلمان و بعضی کشورهای اروپایی می باشد. تحقیقات در این موسسه‌ها در سه بخش عمده صورت می‌گیرد: بخش شیمی، فیزیک و تکنولوژی؛ بخش علوم زیستی و پزشکی، و بخش علوم انسانی. رسالت این انجمن، پژوهش برای آینده است. طرح‌های این انجمن غالباً بسیار جدید، وسیع و پیچیده هستند و به دلیل زمان طولانی، بالا بودن هزینه و نیاز به تجهیزات ویژه، معمولاً برای دانشگاه‌ها اجرای اینگونه طرح‌ها چندان جذاب نیستند و در مؤسسه‌های پژوهشی وابسته به انجمن ماکس پلانک انجام می‌شوند. پژوهش‌های انجمن، مکملی برای پژوهش در دیگر بخش‌ها مانند دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی است. 

کلیدواژه‌ها