شبکه بین المللی برای دسترسی به انتشارات علمی (INASP)

نویسندگان

-

چکیده

شبکه بین‌المللی برای دسترسی به انتشارات علمی موسسه خیریه‌ای است که در راستای فراهم نمودن امکان دسترسی به دانش و اطلاعات علمی به صورت رایگان برای تمامی کشورها (به ویژه کشورهای در حال توسعه) تلاش می‌کند. این موسسه بخشی از شورای بین المللی علم است که از طریق برقراری ارتباط و همکاری با سازمان‌ها و شبکه‌های مختلف در سراسر جهان، در تلاش است تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی را با بخش‌های علوم، تحقیقات، بهداشت و آموزش کشورهای در حال توسعه تقویت کند. حمایت از تولید علم و انتشارات بومی در کشورهای در حال توسعه و نیز پرورش مهارت های مدیریتی استفاده از اطلاعات در این کشورها از دیگر اهداف این موسسه به شمار می‌آیند. مهمترین برنامه این موسسه «پری» (PERI) نام دارد که در قسمت‌های بعدی بدان اشاره می‌شود. هدف این برنامه، مذاکره با سازمان‌ها و ناشرین مختلف است تا این نهادها کتب و مقالات و مواد علمی خود را با هزینه‌ای اندک و یا به صورت رایگان در اختیار محققین کشورهای درحال توسعه قرار دهند. 

کلیدواژه‌ها