جایزه بین المللی کیلبی (Kilby)

نویسنده

-

چکیده

جایزه بین‌المللی کیلبی به عنوان یک بنیاد غیردولتی در سال 1990 توسط جمعی از دانشمندان مستقل در تگزاس آمریکا بنیانگذاری شد و به افتخار مخترع برجسته، جک کیلبی به این نام خوانده شد. این جایزه فاقد ارزش مادی است و در واقع هدف عمده آن شناسایی و تقدیر از افرادی است که از طریق علم، تکنولوژی، ابداع، اختراع و آموزش خدمات قابل توجهی به جامعه بشری ارائه کرده‌اند. هم‌چنین این مؤسسه با معرفی این افراد به عنوان الگو به دانش‌آموزان مستعد و ایجاد ارتباط بین آنان در جهت هدایت نسل آینده به سوی  علم و تکنولوژی گام برمی‌دارد. در عین حال با شناسایی این افراد آنان را به رهبران سیاسی جهان معرفی می‌کند تا از همکاری‌های آنان در جهت حل مسائل مهم انسانی و بشری استفاده شود. 

کلیدواژه‌ها