بنیاد ملی علوم سوییس

نویسنده

-

چکیده

«بنیاد ملی علوم سوییس» یکی از مهمترین سازمان‌های سیاست‌گذاری علمی و حمایت از فعالیت‌های پژوهشی در این کشور است. این بنیاد در سال 1952 تأسیس شده و از لحاظ مالی واببسته به دولت فدرال سوییس است. این بنیاد از طریق سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های مالی مختلف در راستای فراهم کردن اعتبارات مالی برای پروژه‌های تحقیقاتی گوناگون و فراهم کردن تسهیلات مالی برای استعدادهای علمی جوان گام برمی‌دارد. ایجادهمکاری‌های بین‌المللی مطلوب و انجام طرح‌های مشخص ملی برای حل مشکلات علمی و تقویت ساختارهای تحقیقاتی در کشور از دیگر برنامه‌های این بنیاد محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها