قدرت علمی اوپک

نویسندگان

-

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت تولیدات علمی کشورهای عضو اوپک است. داده های پژوهش حاضر از پایگاه (ESI) استخراج گردیده است. این پایگاه موثرترین تحقیقات بین المللی را نمایه می کند در واقع ESI موثرترین موسسه ISI را مبتنی بر حد آستانه های معینی استخراج می نماید. پژوهش حاضر در 22 رشته موضوعی صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که قدرت برتر علمی اوپک جمهوری اسلامی ایران است. ایران با در دست داشتن %31 مقاله ها و %27 درصد استنادها دارای مقام اول تولید علم کشورهای اوپک است و قریب به یک سوم استنادها و تولیدات علمی کشورهای عضو اوپک را در اختیار دارد. بعد از ایران کشورهای ونزوئلا و عربستان سعودی قرار دارند. یافته های این پژوهش حاوی یک نکته با اهمیت برای سیاستگذاران جامعه علمی است که در راستای توسعه علمی نگاه ویژه ای به استناد داشته باشند. اطلاعات این مقاله می تواند در جهت برنامه ریزی به منظور تعاملات علمی آگاهانه با کشورهای مختلف اوپک مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها