بررسی جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای اسلامی

نویسندگان

-

چکیده

پژوهش حاضر مبتنی بر داده های پایگاه طلایه داران علم(ESI) موسسه ISI، جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران را در بین کشورهای جهان اسلام مورد توجه قرار داده است. طلایه داران علم موثرترین تولیدات علمی و برترین های علمی دنیا را نمایه سازی می کند. تعداد مقاله ها و استنادها در 22 رشته موضوعی اساس کار پژوهش را تشکیل داده است. در پژوهش حاضر جهان اسلام با یک نگاه کلی مورد بررسی قرار گرفته و سپس به تبیین جایگاه علمی ایران در بین کشورهای اسلامی پرداخته شده است. داده های پژوهش حاضر سالهای 1997 تا ژوئیه 2007 را پوششی می دهند. داده های 57 کشور اسلامی جهت انجام تحقیق جاری در 22 رشته موضوعی مورد پردازش قرار گرفته است. رشد علمی ایران با توجه به رشد تعداد مقالات و تعداد استنادها در مقایسه با متوسط رشد جهانی و همچنین وضعیت جاری کشورهای اسلامی ترسیم گردیده است.

کلیدواژه‌ها