آشنایی با انجمن ترویج علوم هند

نویسنده

-

چکیده

انجمن ترویج علوم هند یکی از نخستین بنیادهای علمی شکل گرفته در هند است که نزدیک به یک و نیم قرن پیش در بستر تحولات ملی‌گرایانه هند و در راستای جنبش آن کشور به سوی مدرنیزه شدن آغاز به کار کرده و تاکنون از قطب‌های علمی این کشور در زمینۀ علوم پایه و نیز از پایگاه‌های مهم اجتماعی کردن علم در هند بوده است. دانشمندان بزرگ و سرشناسی در این سالیان کارها و پژوهش‌های علمی خود را با تکیه بر ساختارهای پیشرو در این انجمن صورت داشته‌اند. از این میان برندگان جوایز معتبر علمی بین‌المللی برخاسته‌اند که سرآمد آن‌ها پروفسور رامان، برنده جایزه نوبل فیزیک در 1930 است. در حال حاضر این موسسه سالانه ارائه‌دهنده دوره‌های دکتری و پسادکتری در زمینه‌های علوم پایه و گرایش‌های پایه در پزشکی و مهندسی است و میزبان دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان برجسته از سراسر جهان می‌باشد.