نگاهی به تأسیس و تحول ام آی تی

نویسنده

-

چکیده

ارتباط میان دانشگاه و صنعت تا به حال از زوایای زیادی بررسی شده است. یکی از این زوایا که تا به حال کمتر به آن پرداخته شده، جنبۀ تاریخی این ارتباط است. موسسۀ فناوری ماساچوست (ام. آی. تی) یکی از شناخته‌ترین مراکز در این زمینه است و در این مقاله تاریخ آن به عنوان نمونه از تحول دانشگاهی بررسی شده است. ام. آی. تی فعالیت خود را در سال 1865 همزمان با اتمام جنگ داخلی در ایالات متحده و یا چند زمین اهدایی شروع کرد. هدف این موسسه در زمان تأسیس، آموزش صنعتگران و علاقه‌مندان به کاربردی کردن دانش نظری بود و به همین دلیل تا جنگ جهانی دوم به شهرتی جهانی دست پیدا نکرد. در طول جنگ‌های جهانی و نیمۀ دوم قرن بیستم این موسسه توانست به دلیل سیاست‌های صنعتی خود منابع کلانی را با قراردادهایی نظامی و صنعتی جذب کند و به شهرت و اعتبار امروزی برسد، بعد از کسب این اعتبار بود که این موسسه وارد حوزۀ علوم بنیادین و انسانی شد. این مؤسسه با تأکید بر علوم کاربردی و مهندسی پا به عرصه گذاشت و بعد از کسب موفقیت و اعتبار جهانی در آن، شهامت ورود به علوم بنیادین و علوم انسانی را درخود پیدا کرد و در این میان آموزش را نیز فراموش نکرد. 

کلیدواژه‌ها