جایزه علمی برای دانش پژوهان جوان

نویسنده

-

چکیده

هرساله در بسیاری از نقاط دنیا و توسط نهادهای علمی مختلف جوایزی به دانش‌پژوهان جوانی که شایستگی‌های خودر ا به اثبات رسانند داده می‌شود؛ این جوایز می‌تواند به دانش‌پژوهان جوان همان منطقه جغرافیایی یا در سطح جهانی تعلق گیرد. هدف از اعطای چنین جوایزی کمک به پژوهشگران جوان برای شرکت در همایش‌های علمی، حمایت از ایده‌های نو، ایجاد انگیزه در دانشمندان جوان برای فعالیت‌های خلاقانه و جذب نیروهای جوان به فعالیت‌های علمی می‌باشد. انتخاب برندگان این جوایز معمولاً از طریق بررسی سوابق علمی و پژوهشی آنها یا ارائه یک طرح پیشنهادی و توصیه استادانشان صورت می‌گیرد و میزان جوایز اعطا شده توسط نهادهای مختلف هم متفاوت است. در این مقاله تعدادی از نهادهای اعطا‌کننده جوایز به طور مختصر معرفی می‌شود. 

کلیدواژه‌ها