مؤسسه ملی پژوهش های کشاورزی فرانسه INRA

نویسنده

-

چکیده

موسسۀ ملی پژوهش‌های کشاورزی فرانسه (INRA) یک موسسۀ پژوهشی عمومی هدف ـ محور است که تحت نظارت مشترک وزارت آموزش عالی و وزارت کشاورزی و شیلات فرانسه اداره می‌شود. INRA در پژوهش‌های کشاورزی در اروپا پیشرو است و در جهان نیز در زمرۀ مؤسسات درجه اول در زمینۀ کشاورزی، مواد غذایی و محیط زیست محسوب می‌شود. پژوهش‌های INRA با تأکید بر توسعۀ پایدار، بر کشاورزی، مواد غذایی، تغذیه و سلامت مواد غذایی و مدیریت زمین و محیط زیست متمرکز است. INRA اهداف و برنامه‌های مشخصی برای توسعۀ علمی فرانسه، اروپا و جهان دارد. این مؤسسه با چندین هزار دانشمند و صدها پایگاه علمی و پژوهشی در فرانسه و سایر کشورها، نقش مؤثری در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های زیربنایی علمی دارد. 

کلیدواژه‌ها